Laatste update 18:19
7.467
162

Analist internationale politiek, Brussel

Tijdens zijn loopbaan bij de Europese Commissie in Brussel vervulde Willem-Gert Aldershoff diverse functies in de departementen voor Internationale Betrekkingen en Binnenlandse Zaken en Justitie. Sinds enkele jaren werkt hij in Brussel als onafhankelijk adviseur en publicist inzake de betrekkingen tussen de Europese Unie en Israël-Palestina.

De afgelopen maanden verschenen bijdragen van hem in de Israelische krant 'Haaretz' en op het blog 'Open Zion' van Peter Beinart in New York. Daarnaast houdt hij zich bezig met Oekraïne.

Onbegrijpelijk dat nog zoveel Amerikanen Trump steunen

Dat kiezers in 2016 voor Trump stemden is in de Amerikaanse context nog te begrijpen. Hij was een nieuw gezicht, voerde onorthodox campagne en deed beloftes die de mensen graag hoorden.

foto: The White House

Sinds enkele weken staat Democratisch presidents-kandidaat Joe Biden in de opinie-peilingen duidelijk voor op zittend president Donald Trump. Zelfs Trumps favoriete televisiezender FoxNews geeft hem 53 procent van de stemmen
tegen 42 procent voor Trump. In sommige Amerikaanse staten is het verschil echter kleiner.

De voorsprong van Biden lijkt structureel en nog moeilijk ongedaan te maken. Het verschil met Trump is eigenlijk echter wel heel klein wanneer je eens goed bekijkt wat deze man voorstelt als persoon en hoe weinig hij als president heeft gepresteerd de afgelopen vier jaar.

Over de persoon Trump is al meer dan genoeg geschreven. Maar misschien toch goed om nog even kort de mening van serieuze partijgenoten, ex-medewerkers en vooraanstaande personen uit de strijdkrachten en veiligheidsdiensten in herinnering te brengen.

In augustus 2016 waarschuwden vijftig Republikeinen, met leidinggevende ervaring in de veiligheidsdiensten, in een open brief om niet op Trump te stemmen: “Hij heeft niet het karakter, de waarden en ervaring om president te zijn”, “zal de nationale veiligheid van ons land in gevaar brengen”, “is niet in staat om waarheid van leugen te onderscheiden, heeft geen zelfcontrole, kan niet tegen kritiek, alles heel gevaarlijk voor (een) president….en hoofd van de strijdkrachten met nucleaire wapens”.

Na vier jaar Trump-presidentschap kwamen vijfhonderd voormalige leidende personen afgelopen maand met precies dezelfde waarschuwing: Trump heeft Amerika’s rol als wereldleider ernstig geschaad, Amerika’s veiligheid in gevaar gebracht, is vriendelijk voor dictators en komt niet op voor Amerika’s waarden, is ongeschikt om leiding te geven
tijdens een nationale crisis, minacht Amerika’s strijdkrachten, veiligheidsdiensten en diplomaten, ondermijnt de rechtstaat, verdeelt Amerika en maakt het presidentschap te schande.

Tot zover de persoon Trump. Zuiver theoretisch gezien is het nog altijd mogelijk dat een persoon met zulke verderfelijke eigenschappen een verantwoordelijk beleid voert. Daarom eens gekeken naar de beloftes die Trump aan het Amerikaanse volk heeft gedaan. Nicholas Kristof van de New York Times heeft onlangs een samenvatting gemaakt van wat er van zijn belangrijkste beloftes in huis is gekomen.

“Wij zullen het Amerikaanse volk eren met de waarheid, en niets anders.” Feit: Sinds hij aantrad als President heeft Trump meer dan 20.000 onjuiste of misleidende uitspraken gedaan. Een absoluut record vergeleken bij andere presidenten die zulke schirkbarende aantallen bij lange na niet haalden.

“Een regering die het leven van zijn burgers niet verdedigt is onwaardig.” De VS heeft momenteel per hoofd van de bevolking meer dan 200.000 corona doden. Per hoofd van de bevolking is dat tweemaal meer dan Canada en vijf maal meer dan Duitsland. Voor een groot gedeelte door Trump’s dilettantische aanpak van het virus.

“Wij gaan een geweldige ziektekostenverzekering hebben tegen veel lagere kosten.” Het aantal onverzekerde Amerikanen in de VS is voor het eerst in tien jaar gestegen. 400.000 kinderen zitten zonder verzekering.

“Ik zal de grootste banenscheppende president zijn die God ooit geschapen heeft.” (Die verwijzing naar God alleen al!). Het aantal banen groeide in hetzelfde tempo als onder president Obama. Sinds corona uitbrak zitten vijf miljoen meer Amerikanen zonder werk dan toen Trump aantrad, de slechtste banenschepping van elke moderne president.

“Het is tijd om de augias-stal in Washington uit te mesten en onze regering weer eerlijk te maken.” Acht van Trumps medewerkers zijn beschuldigd of veroordeeld voor misdaden. Onpartijdige ethiek-waarnemers beschuldigen Trump, zijn familie en medewerkers van serieuze ethische misdragingen.

Amerika’s infrastructuur (wegen, bruggen, treinen) bevindt zich al jaren in een onvoorstelbaar belabberde staat. Trump : “We gaan wegen, bruggen tunnels, vliegvelden en treinen van de toekomst bouwen.” Hij heeft geen enkele poging ondernomen wetgeving voor infrastructuur-verbetering te ontwikkelen.

“We gaan de belasting verlagen…, de voordelen gaan naar de middenklasse, de werkende mannen en vrouwen, niet naar de grootste verdieners.” De snel in elkaar gefrummelde belasting vermindering is er gekomen, maar bevoordeelt de rijken: 20 procent van de voordelen gaat naar de top 1 procent hoogste inkomens, tegen 2027 wordt dat 82 procent.

“We moeten van de enorme staatsschuld af… Ik kan dat tamelijk snel doen.” De schuld is geëxplodeerd en zal spoedig voor het eerst sinds 1946 groter zijn dan de hele Amerikaanse economie.

“We zullen onze chronische handelstekorten beëindigen”. Het handelstekort is nu groter dan in president Obama’s laatste jaar.

Een beperkt aantal beloftes is hij enigszins nagekomen. Hij heeft inderdaad een reeks conservatieve rechters benoemd. Vraag is of dat voor een evenwichtige ontwikkeling van de samenleving nu wel zo gezond is. De muur met Mexico is er niet gekomen. Hij heeft geprobeerd om het aantal illegale immigranten te verminderen, hetgeen minimaal gelukt is, en dan nog met mensonterende maatregelen (scheiding van jonge kinderen en hun ouders). De beloofde vrede tussen Israel en de Palestijnen is verder weg dan ooit, wel zijn betrekkingen tussen Israel en enkele Arabische
landen verbeterd.

Dat kiezers in 2016 voor Trump stemden is in de Amerikaanse context nog te begrijpen. Hij was een nieuw gezicht, voerde onorthodox campagne en deed beloftes die de mensen graag hoorden. Dat na vier jaar wanbeleid en het duidelijk worden van Trump’s morele, intellectuele en leidinggevende leegte nog altijd veertig procent van de Amerikanen voor
hem gaan stemmen Amerika valt niet te begrijpen en is beangstigend.

Europeanen hebben hierop helaas geen invloed. Het enige dat ze kunnen doen is de contacten met het verantwoordelijk denkende Amerika actief openhouden. En, in geval van een Biden overwinning, met diens team bestaande samenwerkingsstructuren verstevigen en waar nodig nieuwe scheppen. Dat alles met als doel te voorkomen dat een toekomstige Trump Amerika en Europa weer verder uiteen drijft.”

Geef een reactie

Laatste reacties (162)