Laatste update 14:16
1.562
18

Socioloog, publicist, programmamaker

Shervin Nekuee(Teheran, 1968) is socioloog, publicist en programmamaker. Hij studeerde aan de Universiteit van Utrecht en woont in Den Haag. Hij publiceert met regelmaat in dag- en weekbladen. Hij schreef De Perzische paradox: verhalen uit de islamitische republiek Iran (2006), uitgegeven door De Arbeiderspers. Op negentienjarige leeftijd vluchtte hij uit Iran, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Als socioloog, publicist en programmamaker is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de culturele en sociale aspecten van de multiculturele samenleving en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. 
Shervin Nekuee, die zijn sporen verdiende zowel in activistische als academische kringen, is curator en programmamaker van het Winternachten internationaal literatuur festival den Haag. Daarnaast is hij artistiek leider van het Mystic Festival Rotterdam, een festival met poëzie, muziek, storytelling en dansrituelen uit de mystieke islam en verwante mystieke tradities uit de hele wereld. Nekuee is verbonden aan het Grote Midden Oosten Platform dat de kennis en ervaring van in Nederland wonende Midden-Oosten deskundigen bij elkaar brengt voor trainingen, analyses en publicaties.

Ontbijt zonder boerenomelet

Niemand, geen bobo, die ontbijt met de onderwijzers en het zorgpersoneel.

Arme onderwijzers en zorgpersoneel. Ze hebben de lucht alsmaar vervuld met woorden en daden om de wereld te helen en aan volgende generaties door te geven. Ze zijn alsmaar gekort op hun budget. Ze moeten steeds meer hun uren, hun minuten verantwoorden – of het niet efficiënter kan. Al is neoliberalisme vernietigend voor hun zorgzame ethos, ze hebben zich nooit als slachtoffer van een Nazi-regime geafficheerd. Ook zijn ze nooit als knokploeg politici gaan intimideren.

Niemand, geen bobo, die ontbijt met de onderwijzers en het zorgpersoneel. Ze zijn te gevoelig om grof in de mond te kunnen zijn, te huiverig voor bombastische vergelijkingen omdat ze dagelijks groot en klein menselijk leed en zorgen moeten opvangen. Ze rijden in bescheiden auto’s en krijgen geen subsidie van de overheid en Europa om het kapotmaken van de Europese natuur en het wereldklimaat een stap verder te brengen met een tractor. Nee, een tractor hebben ze niet. Het zou hun niet passen.

cc-foto: Nemoel Nemo

Arme onderwijzers en zorgpersoneel. Geen Rutte die aandachtig naar hun weloverwogen argumenten luistert. Liever ontbijt de onzekere visieloze elite van vandaag met een big smile met wie het hardst met de vuist op tafel slaat. Vandaag zijn het blokkadebouwers en blokkadeboeren, vanwege hun tractors. Morgen wellicht zij die nog meer gewelddadig gedrag vertonen.

Ik ontbijt vandaag eenvoudig, mijn gedachten gaan naar de onderwijzers en het zorgpersoneel. Voor mij geen boerenomelet vandaag.


Laatste publicatie van Shervin Nekuee

  • De Perzische Paradox

    Verhalen uit de Islamitische Republiek Iran

    2006


Geef een reactie

Laatste reacties (18)