995
42

Initiatiefnemer [campus]OrléoN

Floor Basten (1970) groeide op in Venlo en verhuisde in 1988 naar Nijmegen. Daar studeerde zij in 1994 af in Franse Taal- en Letterkunde en in Sociale Wetenschappen. In 1996 startte ze als buitenpromovendus met een promotieonderzoek dat zij in 2000 met succes verdedigde. Daarna deed ze als postdoc in het kader van een internationaal EU gefinancierd project onderzoek naar actief burgerschap. In 2003 richtte Floor haar onderzoeksbureau OrléoN op (organisaties leren onderzoeken). Van 2006 tot 2008 was Floor programmaleider "Beelden in vele culturen" bij het Huis voor de Democratie. In 2008 nam ze het initiatief tot de oprichting van [campus]OrléoN, een netwerk dat staat voor onderzoek in de samenleving. Inmiddels heb zich zo'n 550 mensen bij dit netwerk aangesloten. Terugkerende thema’s in Floors werk zijn kennisdemocratie en open samenleving.

Ontboezemingen van wetenschappers

“we did experiment 2 because we didn’t know what the fuck to make of experiment 1 #overlyhonestmethods”

Met deze tweet van 7 januari ontketende dr_leigh een trending toppic in de wetenschappelijke wereld. Duizenden wetenschappers biechten sindsdien hun kleine foutjes aan Twitter op.

Het resultaat? Een brei aan informatie over de wetenschappelijke wereld, maar wel met een knipoog van die zelfde wereld. Faction, zoals zoiets in de letterkunde heet, ofwel: een mix van feit en fictie waarbij niet duidelijk is wat het een en het ander is. Wat is waar en wat is verzonnen? Waar loopt de grens tussen ernst en gein? Het beeld achter de schermen is in elk geval niet zo strak geordend als menig research paper doet vermoeden. Het onderzoeksproces in tweets van wetenschappers (en voor de leesbaarheid laat ik #overlyhonestmethods steeds weg):

Bepalen van je onderzoeksvraag
katee_q: I’m only doing this project because my supervisor would like a grant so he can stay employed next year (so would I)
drugmonkeyblog: Because describing it this way makes our fishing expedition look like rigorous hypothesis testing.
angel_machine: Subject is haplogroup H because the sequencer blew up and we didn’t have enough money to run the samples again.

Bepalen van je onderzoeksdesign
mahfacehurts: we tested the substrate using this complex because VWR had it in stock and it was under $100
sharoz: We ran 5 subjects because although we had strong significance after 4, a reviewer said it sounded too low
iamlaranjinha: Participants were given a questionaire which I modified frm the last rscher bc I didn’t hv time to construct a new one.

Uitvoeren van je onderzoek: dataverzameling
madradish: The control cohort was made up of anyone in the building we could bribe with freddo frogs. This is true
one_wyz_womn: We interviewed a subsample of the participants because they were the ones who called us back
SubSAMpling: We used female rats because the undergrad couldn’t stop laughing at the size of the males’ testicles.
a_c_g: Field counts were much lower in summer 2007 because the undergrad we hired to do them was a huge stoner.

Uitvoeren van je onderzoek: databewerking
benosaka: Blood samples were spun at 1500rpm because the centrifuge made a scary noise at higher speeds.
cueviss: Samples were centrifuged for 5’ instead of 15’ because I had to go lactate before lab meeting.
StuartRJackson: Sample 3 was removed due to unidentified contamination (I spilled my coffee).
biolumiJEFFence: We chose a one-way ANOVA design for the experiment because we didn’t want to deal with complicated statistics
Hypnos_Awake: The samples were analyzed by politely asking a lab technician who actually knows what they’re doing to do it.
AndreaKuszewski: Answers were rated on a scale from ‘the answer I am looking for’ to ‘I can’t read this shit’.
DrMobs: We developed our multivariate regression model by including the numbered covariates that came up in Lotto that week.
stephentang: Responses were coded into 3 categories, which was the number of different highlighters I had (my yellow one ran out)

Schrijven over je onderzoek
MissSinBin: Author 4 actually did 90% of the work on this paper, but her PI hated her at the time.
shogur: author contributions: lab technician in “acknowledgements” did more work than all co-authors
matingmind: Self-citations were disguised by referencing only papers in which we were the 4th or later co-authors #et al.
RobustoUNC: We would like bow to social convention and thank the anonymous reviewers for their delayed and unhelpful suggestions
everyfragment: the overly vague abstract is because the analysis proves the months spent researching were a waste of everyone’s time
DearCordias: The PI on this project rewrote the entire manuscript I submitted. Now I’m second author.
andrew_matteson: We chose this signaling pathway so we could submit to a conference about it in Hawaii.
shogur: “further study should clarify this issue” = we are ditching this shit project

Wetenschap versus de onderzoekende wetenschapper
De laatste tijd wordt over het bedrijven van wetenschap steeds vaker geklaagd over de bedrijfsmatige aspecten van het werken op een universiteit; hierdoor kan de wetenschapper niet in vrijheid werken. Het is een verademing #OverlyhonestResults te lezen en zo de wetenschapper als onderzoekende mens aan te treffen, inclusief vergissingen, pragmatische oplossingen en een gezonde dosis zelfspot. Het ontdoet de jammerklacht over managerialisme in de wetenschap wat van die romantisering van academische vrijheid, de verzuchting dat als de wetenschapper maar ongestoord aan de gang kan gaan, alles wel goed komt. Het demystificeert ook “toptalent” en “excellentie” met hun suggestie van onfeilbaarheid. Dat is de wetenschap niet en dat komt omdat die het resultaat blijft van onderzoekende wetenschappers.

In haar rede ter gelegenheid van de 381ste dies natalis van de Universiteit van Amsterdam (8 januari 2013), getiteld Een beetje moeilijker graag, wenst prof. dr. Dymph van den Boom: “Ik zou willen dat onze studenten ‘competente rebellen’ worden. Rebellen in de intellectuele zin van het woord. Omdat er nog te veel geaccepteerde dogma’s zijn die ter discussie gesteld moeten worden en, indien nodig, vervangen, als we het erover eens zijn dat de huidige staat van de wereld een knoeiboel is en dat op zijn minst sommige van onze foutieve denkwijzen ons daar gebracht hebben.” Vervang “de huidige staat van de wereld” met “de huidige staat van de wetenschap”, dan weten de competente rebellen waar ze een begin kunnen maken. Met ontboezemingen. 

Geef een reactie

Laatste reacties (42)