33.545
215

GroenLinks gemeenteraadslid Amsterdam

Evelien is geboren op 28 oktober 1984 in Bussum. Ze woont sinds 2003 in Amsterdam. In 2008 woonde ze een half jaar in Nairobi (Kenia) om te werken voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, daarna ging ze een jaar studeren in New York (2008/2009) waar ze ook werkte voor een organisatie in Harlem die Afrikaanse vluchtelingen bijstaat met sociale, medische en juridische kwesties. In deze periode van 540 dagen in het buitenland hield ze een blog bij. Vanaf juni 2009 is ze weer terug in Nederland. Op 1 januari 2010 begon ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht. Daarnaast is ze sinds haar terugkeer uit New York ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor Groenlinks. Op 3 maart 2010 werd ze opnieuw gekozen in de gemeenteraad. Ze publiceert op persoonlijke titel.

Onterechte pvv-bash

Update 20.15 uur: Onderzoek gevonden en gelezen

Hilariteit alom op internetfora. Een Tweede Kamerlid van de PVV sloeg een flater, zogenaamd, toen zij werd geconfronteerd met een onderzoek naar het verschil in recidive tussen diegenen die een taakstraf hadden gekregen, en diegenen die een gevangenisstraf moesten uitzitten. Appels met peren vergelijken, zei Lilian Helder: persoon A is niet met persoon B te vergelijken, en dus zeggen deze statistiek niets. Whihahoe, zeiden de andere parlementariërs: ‘verdrietig dat we zo moeten debatteren’ en ‘de PVV moet voortaan maar helemaal geen cijfermatige en wetenschappelijke onderbouwing gebruiken’.

En dat terwijl Helder gewoon een punt heeft (al legt ze het niet zo duidelijk uit). Ik heb geen beschikking over het betreffende onderzoek waar naar verwezen wordt, maar het is niet zo gek om te stellen dat iemand die een taakstraf krijgt inderdaad niet of moeilijk te vergelijken is met iemand die celstraf ondergaat. Als je echt bepaalde gevallen met elkaar wil vergelijken, dan moet er in elk geval voldaan worden aan het ceteris paribus principe: alle overige omstandigheden zijn gelijk. Wie een taakstraf krijgt opgelegd heeft echter doorgaans een ander profiel dan degene die een celstraf krijgt.

Bijvoorbeeld: persoon A en B maken zich beide schuldig aan beroving. Persoon A is reeds veelvuldig in aanraking gekomen met justitie. De kans dat hij celstraf krijgt is aanzienlijk, terwijl persoon B, voor wie de beroving zijn eerste misdrijf was, waarschijnlijk een taakstraf krijgt. Dat betekent dus dat als je een groep ‘taakstraffers’ en een groep ‘celstraffers’ met elkaar vergelijkt, je naar méér moet kijken dan enkel het feit waarvoor deze personen terecht staan. Ook de geschiedenis en de persoonlijke omstandigheden van de personen in kwestie moet worden meegewogen. (Overigens vermoed ik dat de gevangenis vaak meer slecht dan goed doet voor de persoon in kwestie, maar dat staat los van het bovenstaande.)

Een ander voorbeeld: sommige ziekenhuizen hebben een veel hoger sterftecijfer dan andere ziekenhuizen. Dat betekent niet per se dat het ziekenhuis dat onder aan de lijst bungelt slechte artsen heeft. Zo zijn er ziekenhuizen die juist mensen behandelen die door andere ziekenhuizen al afgeschreven zijn. Of misschien is er bij het ene ziekenhuis wel een hospice in de buurt waar terminale patiënten kunnen sterven, terwijl in het andere ziekenhuis deze patiënten in het ziekenhuis hun laatste adem uitblazen.

Oftewel: cijfers zeggen niet altijd alles. Er moet in elk geval voorzichtig worden omgegaan met het trekken van conclusies uit wetenschappelijk onderzoek wanneer verschillende groepen mensen met elkaar worden vergeleken. Ik zeg het niet graag, maar ik denk dat mevrouw PVV in dit geval het aan het juiste eind had.

** update: Onderzoek gevonden en gelezen. Onderzoekers hebben voor aantal variabelen gecorrigeerd (zoals bijvoorbeeld leeftijd, sekse, nationaliteit), maar niet voor alle (zoals bijvoorbeeld het hebben van werk of een woning, verslaafd zijn aan alcohol of drugs). Zie vooral pagina 224. Overigens stel ik niet dat het onderzoek niet deugt, maar vooral dat cijfers vaak door politici ge(mis)bruikt worden, mijzelf incluis.

Geef een reactie

Laatste reacties (215)