3.483
21

Auteur, publicist, wiskundige

Kees Pieters (Rotterdam, 1955) is wiskundig ingenieur. Hij heeft gewerkt voor de olie-industrie en de overheid in Operational Research en ICT. Hij is auteur van 'Het Westen 5x Failliet' en publiceert artikelen over politiek en economie.

Onze banken zijn failliet!

Waar zijn onze euro's nog veilig?

De banken zijn failliet in Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië en Spanje. De veiligste eurolanden om je geld te stallen lijken vooralsnog Estland, Finland, Oostenrijk en Slowakije.

Tot eind 2012 werden banken gered met belastinggeld. Maar sinds de bankencrisis op Cyprus geldt de Dijsselbloem-doctrine. Dat wil zeggen; bij een faillissement van een bank worden de aandelen en achtergestelde leningen waardeloos, de spaarrekeningen tot een ton worden gespaard en de spaarrekeningen boven een ton worden gekort. Op 27 juni 2013 is dit bekrachtigd in de Eurogroep.

De vraag voor vermogende particulieren en bedrijven in de eurozone is nu: waar zijn mijn euro’s nog veilig?

Solvabiliteitsanalyse banken eurozone stap 1: Basisberekening

We vergelijken het eigen vermogen van de banken met de probleemleningen. Dat zijn leningen waar al meer dan 90 dagen geen enkele betaling op is binnengekomen. De banken in Cyprus, Griekenland en Slovenië blijken dan failliet te zijn. Er is echter meer aan de hand.

Solvabiliteitsanalyse banken eurozone stap 2: Bezwarende factoren

Materiële en immateriële activa

Op de bankbalansen staan immateriële activa, zoals goodwill en de waarde van ICT-systemen. Bij een faillissement kunnen deze zaken echter niet te gelde worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor materiële activa, niet zijnde vastgoed. Het gaat hier om zaken als bureaus, computers, netwerken, kantoorinventaris enzovoort.

Vastgoed

Commercieel vastgoed staat voor een veel te grote waarde op de balans.[iii] Door de crisis is er minder vraag naar dit vastgoed. Ook door “Het Nieuwe Werken” met gedeelde werkplekken is de benodigde kantoorruimte met 30 procent gedaald. De huidige leegstand wordt op ongeveer 27 procent in plaats van de gangbare 14 procent geschat.

Rabobank ledencertificaten

De ledencertificaten van de Rabobank zijn achtergestelde leningen. Volgens de nieuwe regels zullen deze bij faillissement van de Rabobank als eerste de klap opvangen. Als leden van de Rabobank deze certificaten willen verkopen moet Rabobank ze terugnemen, waardoor hun eigen kapitaal vermindert. Nu reeds is een verkoopstroom van deze certificaten op gang gekomen. Men kan verwachten dat alle leden hun certificaten verkopen met een waarde van 6,672 miljard.

De Franse geldmachine

De STEP-markt (Short Term European Paper) is een markt van korte termijn obligaties. Via deze markt onder toezicht van de Franse Nationale Bank is inmiddels 550 miljard meer aan euro’s uitgegeven dan de STEP-onderpanden rechtvaardigen, 450 miljard aan Franse banken en 100 miljard aan Italiaanse Banken.

Herfinancieringtruc Spaanse banken

Spaanse banken hebben 208 miljard euro aan potentiële probleemleningen geherfinancierd. Daardoor zijn de leningen weer “vers” en kunnen tijdelijk niet als probleemleningen worden aangemerkt. Reuters schat in dat 15 procent van deze leningen zal moeten worden afgeboekt.

Vastgoedfinancieringen

De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen over de vastgoedfinancieringen van de Nederlandse Banken ten bedrage van 80 miljard in Nederland en 20 miljard in het buitenland. Verschillende bronnen schatten dat hiervan 20 tot 25 procent moet worden afgeboekt.

Verborgen verliezen

Britse banken hebben verborgen verliezen van 25 miljard pond op een balanstotaal van 9500 pond. Deutsche Bank heeft verborgen verliezen van 12 miljard op een balanstotaal van 2012 miljard.

Alle andere oorzaken

Veel banken richten SPV’s (Special Purpose Vehicles) op. Via deze juridische constructies is het mogelijk een deel van de activa en passiva buiten de balans te parkeren. Bij het vaststellen van de waarde van financiële producten kan men risico’s lager inschatten dan ze zijn. Dit is in het belang van de bank, omdat daarmee de leencapaciteit wordt vergroot en de rentevoet waartegen kan worden geleend kan worden verlaagd.

Deutsche Bank heeft 48 miljard aan riskante derivaten op zijn balans staan. Recentelijk zijn er vermoedens van manipulatie van derivatenwaarderingen door 13 grote banken.

Het effect van al deze bezwarende factoren is berekend en dan blijkt dat nu ook de banken in Frankrijk, Ierland, Italië en Portugal failliet zijn.

Solvabiliteitsanalyse banken eurozone stap 3: Effecten tussen landen

Als banken in een land failliet gaan en tegoeden worden gekort volgens de Dijsselbloem-doctrine heeft dat een effect op de banken in andere landen. Wanneer dit effect wordt doorgerekend, blijkt dat ook de banken in Duitsland, Nederland en Spanje failliet zijn.

De banken in de meeste van de 17 eurolanden, waaronder alle grote landen, zijn dus failliet:

www.hetwesten5xfailliet.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (21)