4.411
119

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Ook de islam hoort bij Europa

Het hart van de Europese Unie is het feit dat zij een waardengemeenschap is

Van de 500 miljoen EU-inwoners zijn ongeveer 20 miljoen mensen moslim. Dat betekent dat de islam definitief een serieus onderdeel uitmaakt van het multiculturele Europa met zijn vele talen en culturen. Moslims hebben uiteraard net zoveel rechten als anderen en dat betekent dat men rekening moet houden met het islamitisch geloof, zoals het ritueel slachten, het bouwen van moskeeën en het dragen van een hoofddoek. Anderzijds zullen moslims ook moeten accepteren dat er af en toe gespot wordt met de profeet Mohammed of Allah. Ook dat is onderdeel van de vrijheid die we zo koesteren in Europa.

Amerika mag dan de meest stabiele democratie zijn in de wereld, maar Europa is zeker de meest Verlichte democratie in de wereld. Het eerste homohuwelijk in de wereld werd voltrokken in Nederland door Job Cohen. Later zouden andere EU-lidstaten volgen. In sommige EU-landen is euthanasie mogelijk. De doodstraf is volledig uitgebannen in de EU. En Europa heeft natuurlijk een rijke geschiedenis van de grote Verlichtingsfilosofen zoals de Nederlander Spinoza, de Fransman Voltaire en de Engelsman Locke.

Belangrijker is misschien wel de culturele diversiteit die Europa rijk is. Het motto van de Europese Unie is “eenheid in verscheidenheid”. Hiermee wordt bedoeld dat de EU enerzijds de eenheid van Europa koestert en anderzijds actief de culturele verscheidenheid propageert. De bedoeling van het Europese project is dus absoluut niet om van Europa een eenheidsworst te maken. Europa is het continent van vele talen en culturen, van republieken en koninkrijken, van het Vaticaan en de Paus, van ongelovigen, joden en christenen, van homo’s en hetero’s, en tegenwoordig dus ook van 20 miljoen moslims. Kortom, Europa is van iedereen.

De opkomst van anti-islamitische stromingen zoals Pegida en de PVV is dus niet Europees. Het druist in tegen de geest van het multiculturele Europa dat juist diversiteit, tolerantie en mensenrechten propageert. Het staat partijen uiteraard vrij om de immigratie aan banden te leggen, maar het is onacceptabel om bepaalde Europese bevolkingsgroepen zoals moslims in een hoek te drukken.

Dat neemt niet weg dat de islam omgeven is met nogal wat taboes. Journalisten en cartoonisten zijn hun leven niet zeker wanneer ze scherpe kritiek hebben op de islam of een afbeelding maken van de profeet Mohammed. Ook dat is onacceptabel. Als de islam heilig is, dan is de vrijheid van meningsuiting dat zeker ook. Het zou dus helpen wanneer vooraanstaande moslims het opnemen voor Charlie Hebdo, zoals Ahmed Aboutaleb onlangs moedig deed. Moslims hoeven zich natuurlijk niet te verantwoorden voor de moorden op de cartoonisten van dit blad, maar het zou wel helpen wanneer meer moslims afstand nemen van het radicale islamisme.

Mijns inziens hebben moslims zelf de sleutel in handen om de haat tegen moslims te stoppen. Dagelijks worden we in het nieuws geconfronteerd met de uitwassen van de islam, zoals ISIS, Boko Haram en anderen. Het is niet verwonderlijk dat er door veel mensen een link wordt gelegd met normale moslims die immers hetzelfde geloof aanhangen. Moslims kunnen twee vliegen in één klap slaan wanneer ze afstand nemen van de radicale islam: ze kunnen de haat stoppen tegen gewone moslims en ze kunnen hun geloof beschermen.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor niet-moslims. Ook zij doen er goed aan om afstand te nemen van de uitwassen van hun cultuur. Want Europa is ook het continent van de populisten, nazi’s, antisemieten, homofoben, islamofoben en racisten. De gewone Europeanen doen er goed aan om afstand van hen te nemen, maar dat zit over het algemeen wel snor.

Het hart van de Europese Unie is het feit dat zij een waardengemeenschap is. Kandidaat lidstaten moeten aan strenge voorwaarden voldoen voordat zij mogen toetreden tot de Europese gemeenschap. Europa draait immers om vrede, democratie, de humane rechtsstaat, de Europese mensenrechten, de fundamentele vrijheden, sociale rechtvaardigheid en vrijhandel. Die rechten en waarden gelden natuurlijk voor iedereen, en te allen tijde. 

Geef een reactie

Laatste reacties (119)