406
5

Directeur UN Women Nationaal Comité Nederland

Marije Cornelissen (1974, Stiens) was tot 2014 Europarlementariër voor GroenLinks en vice-voorzitter van de Groene fractie. Nu is zij directeur van het UN Women Nationaal Comité Nederland

Ook ‘onze’ pensioenen zijn een Europese kwestie

Ik zou willen dat nationale en Europese politici zich actief in het Europese debat over pensioenen mengen in plaats van dat debat bij voorbaat af te doen als 'Brusselse bemoeienis'

“Handen af van onze pensioenen!” In een petitie met die titel slaat mijn collega-Europarlementariër Kartika Liotard alarm tegen de ‘Brusselse bemoeienis’ met het Nederlandse pensioenstelsel. In onzekere tijden van economische crisis en euroscepsis kan deze noodkreet in Nederland al gauw op veel steun rekenen. Helaas zal deze handtekeningenactie onze pensioenen geen spat zekerder maken. Integendeel…

De Europese Commissie presenteerde in juli van dit jaar een discussiestuk over de toekomst van de Europese pensioenen. De Commissie stelt daarin terecht vragen over de wenselijkheid van een Europese benadering om de grote gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Kartika Liotard maakt hieruit op dat Brussel zich met de nationale pensioenstelsels wil bemoeien. Niemand echter betwist de soevereiniteit van de nationale overheden voor hun pensioenen. Van ‘bemoeienis’ met de nationale pensioenstelsels die zoveel verschillen is geen beleidsmaker in Brussel voorstander. De angstkreet is daarom net zoiets als waarschuwen voor een sneeuwstorm in hartje zomer.

Bij het nader lezen van de petitie blijkt dat ik me in de meeste van Liotards standpunten uitstekend kan vinden. Het EU-beleid mag van haar niet leiden tot verslechtering van de oudedagvoorzieningen, moet armoedeproblemen onder ouderen en ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in pensioenopbouw erkennen en risico’s voor individuen zoveel mogelijk beperken. Maar is het niet juist met een Europees verbod op risicovol beleggen door pensioenfondsen dat we een oudedagsvoorzieningen zekerstellen? Zijn het niet juist Europese richtlijnen voor gelijke behandeling die oneerlijke kostwinnersvoordelen kunnen verbieden?

Het is spijtig dat de petitie niet alleen loos alarm slaat, maar ook schadelijk is voor een constructieve discussie over de toekomst van Europese pensioenen. Een oproep uit naam van solidariteit vind ik niet stroken met een petitie die louter inzet op de bescherming van Onze Hollandsche  Pensioenen. Wat mij betreft is er niets mis met het meedenken over hoe EU-beleid ertoe kan bijdragen dat de pensioenen van ouderen in andere lidstaten van de Europese Unie ook een fatsoenlijk niveau hebben.

Nog fundamenteler is dat ook ‘onze’ pensioenen in de toekomst niet beter gegarandeerd zullen zijn “zolang Europa zich er maar niet mee bemoeit”.

Uiteindelijk valt of staat de houdbaarheid van de pensioenen met die van onze buurlanden. In Nederland kennen we een relatief solide pensioenstelsel dat redelijk goed bestand is tegen een vergrijzende bevolking. Andere landen hebben meer werk te verrichten om de houdbaarheid van hun pensioenstelsels in de toekomst te garanderen. In veel landen kosten pensioenen ruim 10% van het BBP. Als die landen niet slagen om de houdbaarheid te garanderen zal dit leiden tot gigantische overheidstekorten die de euro en de Europese economie in een crisis zullen storten die vele malen dieper is dan de huidige. Nederlandse ouderen zullen dan alsnog het slachtoffer worden: de beleggingen van de Nederlandse pensioenfondsen zullen dan te weinig opbrengen om de pensioenen uit te kunnen betalen.

Ik zou willen dat nationale en Europese politici zich actief in het Europese debat over pensioenen mengen in plaats van dat debat bij voorbaat af te doen als ‘Brusselse bemoeienis’. Een inhoudelijke discussie is in belang van sociale en toekomstbestendige pensioenen.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)