Laatste update 21:00
2.566
21

Maatschappelijk werker

Tom Ribbens (1963) is afgestudeerd maatschappelijk werker (1992) en heeft daarna zijn weg gevonden in het werken met uitkeringsgerechtigden in Tilburg. Eerst met stichting Met hart en ziel die samen met uitkeringsgerechtigden verschillende projecten ontwikkelden en later met WerkWaardig die de afgelopen 10 jaar meer dan 200 mensen heeft begeleid die op zoek waren naar werk.
Tom Ribbens heeft samen met zijn vrouw Gebi Rodenburg een eigen praktijk Mens&Groei, waarbij mensen met een psychologische beperking individueel en in groep worden begeleid. www.mensengroei.nl

Op weg naar gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Het viel me op dat heel mijn leven, als ik me in de buitenwereld begeef en dan met name in groepen, mijn aandacht onbewust bewust uitgaat naar de mooiste vrouw in de groep, in de klas, op straat

cc-foto: Cabrera Photo

Een van de grootste uitdagingen waar we op dit moment als mensen in onze samenleving voor staan is het realiseren van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Dat blijkt telkens weer een moeilijke opdracht, die op veel weerstand stuit. Terwijl, laten we eerlijk zijn, de wereld er een stuk beter uit zou zien als vrouwen de positie zouden innemen die nu veelal door mannen worden ingenomen. Een recent onderzoek wees uit dat vrouwen bijvoorbeeld linkser stemmen dan mannen, omdat zij meer waarde hechten aan issues die door met name linkse politieke partijen op de agenda worden gezet, zoals milieu, onderwijs en zorg. Daarnaast is het ook nog zo dat het meeste geweld in de wereld door mannen wordt gepleegd.

Kort door de bocht; de man voert oorlog, de man is gewelddadig naar vrouwen, de man is de dader van seksueel misbruik ten aanzien van vrouwen. Geen lijstje om trots op te zijn. Toch zien we in onze beeldvorming de man nog steeds als superieur ten opzichte van de vrouw, die als het zwakke geslacht wordt bestempeld. Aan de hand van een zelfonderzoekje kwam ik echter tot een andere conclusie.

Het viel me op dat heel mijn leven, als ik me in de buitenwereld begeef en dan met name in groepen, mijn aandacht onbewust bewust uitgaat naar de mooiste vrouw in de groep, in de klas, op straat. Op de een of andere manier trekt ze mijn aandacht als man en probeer ik met deze mooiste dame contact te krijgen. Dat betekent niet dat ik alleen maar contact heb met mooie vrouwen of alleen maar vrouwen, helemaal niet, maar het is wel een neiging die ik in mezelf herken. Waar ik mezelf ook behoorlijk aan stoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb daar last van. Al bijna 20 jaar ben ik getrouwd met mijn vrouw, ook een mooie vrouw overigens. Maar de neiging van mijn aandacht om gericht te zijn op mooie vrouwen blijft.

Wat is hiervan toch de reden, vroeg ik me af. De afgelopen week kreeg ik van binnenuit een antwoord op dit gedrag, op deze neiging. De mooie vrouwen in de buitenwereld zijn een spiegel van de schoonheid en zuiverheid in mezelf, waar ik geen contact mee heb. Omdat ik in mijn zelfbeeld helemaal niet zuiver of mooi ben. In mij leeft onbewust de overtuiging dat ik als man onzuiver, slecht ben en dat wat mooi en zuiver is, projecteer ik op die mooie vrouwen in de buitenwereld. En voel me ten opzichte van hen minderwaardig. Dit dus allemaal behoorlijk onbewust. En mijn hypothese is dat dit voor heel veel mannen geldt.

Dit zou veel verklaren van het gewelddadige gedrag van mannen ten opzichte van vrouwen. Doordat de man zijn eigen zuiverheid en schoonheid niet kan voelen en ook niet de minderwaardigheid ten opzichte van zichzelf, projecteert hij deze cluster aan emoties naar buiten toe, naar de vrouw. Onbewust voelt hij zich minder dan de vrouw, dus gaat hij om dit te compenseren, zich superieur gedragen. Die vrouw dient onderdrukt te worden door voor zichzelf een macht te ontwikkelen, die de vrouw als minderwaardig beschouwt.

En met deze mannenmacht hebben we in deze wereld te maken. Met als gevolg diverse vormen van grote ongelijkwaardigheid, de man ten opzichte van de vrouw, arm ten opzichte van rijk, maar ook de uitbuiting van onze planeet de Aarde. Onze economie is gebaseerd op deze macht, vormgegeven door mannen die zich van binnen minderwaardig voelen ten opzichte van vrouwen.

Om een nieuwe balans te vinden, waarbij er een absolute gelijkwaardigheid ontstaat tussen mannen en vrouwen, hebben wij de vrouw hard nodig. Het probleem hierbij is alleen dat veel vrouwen daarin de man en hun macht weer als uitgangspunt nemen. Veel vrouwen proberen een positie te verwerven binnen het mannenbolwerk en hun mannelijke manier van het vorm geven van macht. Deze imitatie-vrouwen hebben we niet nodig. Ik denk aan Edith Schippers, aan Angela Merkel, aan Theresa May. Aan Hillary Clinton ook. Dit zijn vrouwen die op een mannenmanier macht uitoefenen.

Vrouwen hebben van nature meer verbinding met de waarden van het leven zelf, hebben van nature meer verbinding met de natuur, met de aarde. Dit komt door hun vermogen om te baren. Deze ervaring van het baren van nieuw leven geeft vrouwen een grote voorsprong ten opzichte van mannen. Het zegt alles dat juist dit baren in onze manneneconomie als zwak wordt gezien, waardoor vrouwen ongeschikt worden beschouwd op veel banen waarop zij solliciteren.

Het wordt tijd dat vrouwen hun natuurlijke voorsprong gaan inzetten. Wat vrouwen hebben in te brengen is het vermogen om de pijn van kwetsbaarheid te transformeren naar kracht. Dus niet om kwetsbaarheid te onderdrukken zoals mannen doen, maar om deze te transformeren.

Als vrouwen aan de macht zijn, dan verandert direct het gezicht van macht. Dan zal er beleid worden gemaakt in verbinding met de natuur, met de aarde, met onderwerpen zoals zorg, onderwijs. Dan zal economie een rol spelen, maar een rol die dienend is en niet heersend, zoals dat nu het geval is. Het leven zoals dat is zal gevierd worden. Er zal minder nadruk op de materie worden gelegd en juist meer op geestelijke en humane waarden.

Vrouwen zullen ook een brug naar mannen slaan en hun vertellen dat ze wel mooi en zuiver zijn. Dat mannen de manier van macht die zij uitoefenen niet nodig hebben. Wij mannen zullen vrouwen nodig hebben om met onze aandacht naar binnen te gaan en verbinding te maken met dat vrouwelijke deel in onszelf. Zonder onszelf zwak en minderwaardig te voelen. Maar juist de kracht van kwetsbaarheid te ontdekken en ons heel te voelen in onszelf. Daardoor zal er dus absoluut een gelijkwaardigheid ontstaan tussen mannen en vrouwen en de wereld er een stuk beter uitgaan zien dat dit nu het geval is.

Geef een reactie

Laatste reacties (21)