5.737
172

Ondernemer, spreker, social media expert

Open Brief aan Mark Rutte

Een echte liberaal krijgt de kriebels van de beginselen van de SGP

Beste Mark,

Het moet me even van het hart. Ik ben sinds 1 januari van dit jaar geen lid meer van de VVD. Ik heb me jarenlang ingezet voor die partij.

Voor ik ooit lid werd had ik de beginselverklaring zorgvuldig doorgelezen. Ik kan me namelijk alleen verbinden aan een partij waar ik het mee eens ben, met een filosofie die aansluit bij de mijne.

De vijf liberale waarden vormen de basis voor die beginselverklaring. Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid.

Mark, in 2008 schreef jijzelf een nieuwe beginselverklaring voor de VVD, die was aan een ‘upgrade’ toe. Hij was laten we zeggen een ‘beetje gedateerd’ geworden.

In die jaren bezocht ik ook wel VVD-congressen. Op één van die congressen heb ik nog met je gedanst op Meatloafs ‘Paradise by the dashboardlight’ Mark. Weet je dat nog?

Je bent 4 dagen ouder dan ik ben. We zijn beiden watermannen. Net voor we 5 jaar geleden allebei 40 werden en jij in de streek was aan het begin van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 vroeg ik jou hoe jij nu dat 40 worden ervaarde. En wat jij graag na je 40e nog zou willen doen. Wat je goal was. “Als ik in mijn kist lig wil ik graag dat mensen zeggen dat ik er alles heb uitgehaald.” was je antwoord.

Deze foto is genomen na de verkiezingen van 2010. Tijdens de kadercursus van de VVD, in de tuin van Nijenrode. Ik ben inmiddels geen lid meer van je partij. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Perikelen in de afdeling speelden ook wel een rol. Maar de druppel die bij mij de emmer deed overlopen was het zo eenvoudig verkwanselen van de liberale waarden die jij juist zo mooi beschreef in die beginselverklaring.

Ik heb in 2010 diverse zondagen, mijn enige vrije dag, campagne lopen voeren met tasjes ‘shoppen op zondag moet mogen‘. Dit terwijl mijn eigen winkel op zondag dicht was en ik in deze gemeente wel open mocht. Het was mijn keuze om de zondag voor mijn gezin te reserveren zolang mijn kinderen klein waren. Die keuze had ik. Die keuze gunde ik iedereen. De keuze om ervoor te kiezen op zondag te werken en handel te drijven of om dat niet te doen. Campagne voeren op mijn enige vrije dag voor een zaak waar ik voor stond, en die een speerpunt was in de campagne.

Mijn man heeft me dan ook keihard uitgelachen toen dat punt als eerste heel makkelijk vaarwel gezegd werd omwille van de steun van de SGP. ‘Ik zie je nog lopen met je tasjes!’ Hij proest het nog steeds uit als het ter sprake komt.

Toen kwam de weigerambtenaar. ‘Met gemengde gevoelens’ ging er weer een liberale waarde de plomp in. In Nederland  voltrekken we ook huwelijken tussen mensen van gelijke sekse. Dat is liberaal, een huwelijk is een overeenkomst tussen twee mensen die van elkaar houden, hun leven willen delen.  Een ambtenaar die een eed aflegt dat hij de Nederlandse wet uitvoert kan dan ook onmogelijk weigeren zo’n huwelijk te voltrekken in mijn liberale ogen. Maar de VVD stemde tegen het verbod op weigerambtenaren en schoffeerde daarmee niet alleen een deel van de bevolking maar ook haar eigen liberaal gedachtengoed.

Vorige week vond het debat plaats over het burgerinitiatief Voltooid Leven. Over het zelfbeschikkingsrecht van ouderen. ‘Met gemengde gevoelens’ werd door de VVD wederom een liberale waarde over boord gekieperd. Want de steun van de SGP was meer waard dan de inhoud van de eigen beginselverklaring.

Maar vandaag Mark was voor mij toch wel een triest dieptepunt. Ik ben dan wel geen lid meer, maar je zit wel mede dankzij mijn stem in dat torentje daar. Je zei bij de SGP vandaag: “Voor mij is heel belangrijk dat het liberalisme wortelt in de joods-christelijke beginselen. Dat staat nu ook weer in de VVD-beginselenverklaring, omdat het zo wezenlijk is.”

Het is niet waar Mark. Je schreef die beginselverklaring zelf. Daar staat in dat de Nederlandse samenleving wortelt in Joods-Christelijke beginselen. Niet het liberalisme. Het liberalisme heeft helemaal niets te maken met Joods-Christelijke tradities. Echt Mark. Je hebt het in 2008 goed opgeschreven. Wil je dat zelf nog eens nalezen?

Je zei ook dat de VVD en de SGP niet zoveel van elkaar verschillen. Dat doen ze wel Mark. Met die uitspraak heb je vandaag een groot aantal vrouwen geschoffeerd die op je stemden. Een echte liberaal krijgt de kriebels van de beginselen van de SGP.

Ik had je graag horen zeggen dat je respect hebt voor de christelijke waarden, maar Nederland een land is waar kerk en staat gescheiden is. Ook dat staat in de door jou geschreven beginselverklaring Mark.

Toen de PVV onlangs met een ‘meldpunt Oost-Europeanen’ kwam vond je het niet nodig openlijk afstand daarvan te nemen, en dat terwijl dit, wel degelijk discriminerende initiatief, indruist tegen wat jij zelf schreef in de de beginselverklaring voor de VVD.

Nu Sybe Schaap, een liberaal, met een boek komt ‘Het rancuneuze gif’ waarin een passage is gewijd aan de PVV waarin hij een vergelijking maakt met het angst zaaien in de jaren ’30 van de vorige eeuw ben je er echter wel als de kippen bij in het openbaar afstand te nemen van die vergelijking.

Dat je misschien als Minister-President niet kunt zeggen ‘ik ben het van harte met hem eens’ snap ik. Maar waarom zei je nu ook niet dat Sybe Schaap ook het recht van vrijheid van meningsuiting heeft, het een filosofisch boek is en iedereen in dit land nu eenmaal de vrijheid heeft zijn mening te ventileren want dat liberaal is? Net als toen met het meldpunt van Geert? Sybe Schaap handelt en schrijft vanuit liberale waardes. Rancuneus gif, zoals een website waar een bevolkingsgroep in een kwaad daglicht wordt gesteld, is in strijd met die liberale waarden.

‘Wij herkennen ons niet in een vergelijking met de jaren 30′ zei je. Wie zijn ‘wij’ Mark? Is dat het kabinet? Is dat de VVD? Zijn het ‘de liberalen’? Zijn het je stemmers?  Wie bedoel je met ‘wij’?

Toen jij mij vijf jaar geleden vertelde ‘ik wil als ik in mijn kist lig graag dat mensen zeggen dat ik er alles heb uitgehaald’ bedoelde je toen voor jezelf? Bedoelde je voor de macht? Bedoelde je voor een betere wereld? Bedoelde je voor het liberalisme? Wat bedoelde je Mark?

Vandaag was de dag dat een liberaal een staande ovatie krijgt van de SGP. Je bent helemaal hun man. En iets klopt er niet. Het geeft me een unheimlich gevoel. Wil je de door jou geschreven beginselverklaring misschien toch nog eens doorlezen? Wat is de volgende liberale waarde die ondergeschikt wordt gemaakt aan de macht? Wordt dat abortus? Of worden het misschien wel de salarissen van vrouwen?

Ik kan mezelf op dit moment echt geen VVD-er meer noemen. Mensen spraken ook mij  aan op die liberale waarden van de VVD. Ik kan als partijloos liberaal mezelf weer recht in de spiegel aankijken. Maar kun jij dat ook Mark? Wat zie jij als je in die spiegel kijkt? Wat zijn jouw belangrijkste waarden?

Deze open brief verscheen op het weblog van Petra de Boevere

Volg Petra op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (172)