5.084
73

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Open brief aan het Nederlandse team van Facebook

Komen het denken van Mark Zuckerberg en rapper Boef overeen?

Gewaardeerde dienaren en dienaressen van Mark Zuckerberg,

Dit is – denk ik – de handigste en meest effectieve manier om met jullie te corresponderen. Of het communiceren wordt, ligt aan jullie.

Facebook
De begeleidende afbeelding bij het artikel op Frontaal Naakt

Ik heb mij verstout om op mijn facebookpagina een link te plaatsen naar een artikel over rapper Boef en het feit dat hij drie meisjes van wie hij een lift kreeg later voor kechs uitmaakte. Dit artikel is geschreven door Peter Breedveld van de website Frontaal Naakt. Het gaat over hypocrisie, vrouwenhaat en racisme. Voor de duidelijkheid: de auteur is erop tegen.

Jullie hebben de inhoud van dit artikel verwijderd omdat het tegen de richtlijnen ingaat. De heer Breedveld heeft het namelijk geïllustreerd met een fietsende dame, die naar jullie opvatting ongepast is gekleed.  En nu mag ik drie dagen geen inhoud op Facebook plaatsen. Als het vaker voorkomt, dan word ik voorgoed van Facebook verbannen.

Het kan dus niet anders of de opstellers van jullie richtlijnen vinden die dame op de fiets een kech. Hun denkbeelden over vrouwen komen overeen met die van Boef.

Zulke richtlijnen behoeven zonder twijfel de goedkeuring van de grote baas. Dit betekent dat Mark Zuckerberg in grote lijnen net zo over vrouwen denkt als rapper Boef.

Facebook is een commercieel bedrijf met winstoogmerk. Ik begrijp best dat ik niks in te brengen heb als lege briefjes. En ook dat ik voor jullie alleen maar interessant ben als consument en als doelwit voor gerichte advertenties. En dat ik niet zo moet zeuren. En dat ik een gegeven paard niet in de bek moet kijken.

Toch moet mij iets van het hart. Jullie dienst krijgt een steeds grotere betekenis voor de onderlinge communicatie van mensen. Het is een soort vervanger geworden van de post. Ik vind het eerlijk gezegd gevaarlijk dat een of andere particuliere ondernemer die door niets of niemand gekozen is, kan bepalen wat gepaste inhouden zijn Ik dacht vroeger dat het internet vrijheid zou brengen. Ik ben daar niet meer zo zeker van. Het is een cliché om het op te merken maar als ik mijn laptop openklap dan moet ik steeds denken aan de TV in het appartement van Winston Smith. Google zelf in welke roman hij de hoofdpersoon is.

Er zijn nu in verschillende Europese landen wetten in de maak om jullie te dwingen inhouden te controleren volgens van buitenaf opgelegde richtlijnen. Dat heeft met nepnieuws te maken. Daar zullen jullie wel in meegaan, uiteraard om geen lucratieve markten te verliezen maar ook omdat jullie en jullie grote baas het gráág doen. Ik zou om te beginnen elke medewerking op dit gebied weigeren want het is jullie taak niet. Het is de taak van het openbaar ministerie.

In jullie toelichtende teksten op Facebook schrijven jullie dat jullie een veilige omgeving willen scheppen. Jullie scheppen geen veilige omgeving. Jullie geven mensen die het op prijs stellen zelf na te denken, een hoogst onveilig gevoel. Alsof ik met die ban van drie dagen gemangeld wordt en gedrild en aangepakt omdat die link van mij niet past bij de group think of zo.

Er zou een vervanger voor jullie moeten komen die zich niet in de macht bevindt van één gebruiker. Een programma gedragen door alle gebruikers van het internet maar tegelijk door niemand gecontroleerd. Er zullen ongetwijfeld afschuwelijke inhouden op staan maar je kunt mensen toerusten om zelf kaf van koren te scheiden. Daar zijn jullie om zo te zeggen niet voor nodig. En in Nederland hebben wij een Openbaar Ministerie dat toezicht houdt op naleving van de wet.

U een prettig weekend wensend en veel geluk in 2018,

teken ik met verschuldigde hoogachting,

Han van der Horst


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (73)