740
30

live bij De Gids FM op Radio 1

Open Giro 555 voor de ramp in Japan

Dat Japan een rijk land is, mag geen reden zijn om niet onze goede wil te tonen, vindt VVD'er Szabo. 

Oud-VVD-Kamerlid en politicoloog Zsolt Szabo wil dat de gezamenlijke hulporganisaties hun rekening Giro 555 openstellen voor donaties aan Japan. Hij gaat er donderdag 17 maart om 11 uur op Radio 1 in De Gids.FM over in debat met René Grotenhuis, directeur van Cordaid, een van de beheerders van Giro 555.

Onderstaand betoog van Zsolt Szabo verscheen eerder in de Volkskrant.

De website van Giro 555 vermeldt dat vooralsnog geen actie wordt begonnen voor het zwaar getroffen Japan. De site meldt dat het land zelf voor hulpverlening kan zorgen en dat de focus voor de samenwerkende hulporganisaties (SHO) als Oxfam-Novib, Cordaid, ICCO bij humanitaire rampen bij de ontwikkelingslanden ligt. Japan is dus blijkbaar te rijk om geholpen te worden.

Het vreemde is dat organisaties die lid zijn van de SHO als het Rode Kruis en Save the Children op internet wereldwijd wel geld voor Japan inzamelen. Het lijkt erop dat een deel van de leden van de Nederlandse samenwerkende hulporganisaties tot de conclusie is gekomen dat burgers in rijkere landen die getroffen worden door humanitaire rampen, niet in aanmerking komen voor acties via Giro 555.

Als reden wordt gegeven dat de Japanse regering formeel nog niet om hulp heeft gevraagd. Dat hangt vooral samen met het feit dat het land goed op een natuurramp is voorbereid. De wederopbouw zal jaren duren en vele miljarden euro’s kosten. Een Giro 555-actie zou zich dus specifiek op de wederopbouw kunnen richten.

Dat Japan een rijk land is, mag geen reden zijn om niet onze goede wil te tonen. Nog even, en er wordt op basis van het gemiddelde inkomen van een burger waar ook ter wereld bepaald of die al dan niet geholpen mag worden bij een humanitaire ramp.

Japan niet maar Thailand wel, Italië niet maar Moldavië wel? Indien Nederland getroffen zou worden door een grote ramp waarbij de wederopbouw jaren in beslag zou nemen, dan zouden we het toch fantastisch vinden als de Japanse bevolking een spontane actie begint? Zoiets heet internationale solidariteit. De SHO maakt tot op heden geen onderscheid in het werven van fondsen voor directe noodhulp en voor wederopbouwactiviteiten. De vraag is waarom dit onderscheid voor Japan wel wordt gehanteerd.

De hulp aan Japan zal bovendien goed worden besteed. De donateurs kunnen ervan uitgaan dat hun giften niet in de grabbelton van duistere bureaucraten verdwijnen, zoals bij vele corrupte regimes in de Derde Wereld, en dat het laatste dubbeltje in wederopbouw zal worden geïnvesteerd. Het geld zal dit keer dus goed worden besteed. Giro 555 kan per direct worden geopend.

Geef een reactie

Laatste reacties (30)