7.063
296

Senator OSF

Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange heeft een carrière als fysicus bij Shell Research en aan VU en UvA achter de rug. Hij is momenteel emeritus hoogleraar atoom-, molecuul- en laserfysica aan de VU, en als zeldzame bèta in de Eerste Kamer Senator voor de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). Hij schrijft als columnist voor Follow the Money (www.ftm.nl).
Eerdere functies: voorzitter NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen), lid deelnemersraad ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), lid hoofdbestuur CMHF (Centrale voor Middelbare en Hoger Functionarissen), voorzitter VAWO (Vereniging voor Personeel aan Universiteit en Onderzoeksinstellingen), voorzitter COR (Centrale Ondernemingsraad) van de UvA, en decaan Faculteit Scheikunde UvA.

​Opkomst Syriza zegen voor bewustwording van Europeanen

'De echte extremisten zitten in Brussel en andere Europese hoofdsteden.'

Syriza heeft in Griekenland een klinkende overwinning behaald. Daarmee hebben de Grieken laten zien dat zij lak hebben aan alle vormen van intimidatie waaraan zij de afgelopen weken zijn blootgesteld. De lijst van lieden die zich meenden te moeten bemoeien met de politieke keuze van een soeverein volk is lang. Met allerhande waarschuwingen van Juncker, Draghi, Dijsselbloem, Schäuble en Merkel werd de Grieken vooraf het mes op de keel gezet. Gelukkig hebben de Grieken hun eigen weg gekozen. Daarmee is weer een belangrijk stuk democratie, die zijn bakermat in Griekenland heeft, door de Grieken zelf terugveroverd.

Framen als links, extremistisch of radicaal
Ook in Nederland hebben de media hun steentje bijgedragen aan de negatieve beeldvorming over Syriza. Vrijwel zonder uitzondering en in elk geval zonder deugdelijke onderbouwing, heette de partij links, radicaal en extremistisch te zijn. Die etiketten werden zonder verdere samenhang en in nogal willekeurige volgorde gehanteerd en geplakt. Waarom eigenlijk? Een kleine analyse is wellicht geboden.

Griekenland staat er economisch en sociaal al heel lang belabberd voor.

De eenheids-Euro is voor dit land een veel te sterke munt en Griekenland heeft geen noemenswaardige industrie die de competitie met het buitenland aankan. Naast de uitvoer van wat agrarische producten is toerisme de voornaamste bron van inkomsten. De werkloosheid onder volwassenen is in de orde van 25%, en onder de jeugd maar liefst 60 procent. De staatsschuld is met 171 procent torenhoog en in feite onbetaalbaar. Natuurlijk kan men na jaren van bezuinigingsbeleid die weinig of niets opgeleverd hebben zich afvragen waar de schuldvraag voor al deze ellende ligt. Dat is niet bijzonder zinvol omdat het niets aan de oplossing bijdraagt.

De feiten
Feit is dat het door Europa afgedwongen bezuinigingsbeleid volkomen contraproductief is gebleken. Feit is dat de economische en politieke onder curatelestelling door Europa niet gewerkt heeft. Feit is dat de meerderheid van de vermogende Grieken hun bezit al lang geleden buiten Griekenland geparkeerd heeft. Feit is dat de gewone man en vrouw  in Griekenland voor alle economische ellende opdraaien.

Zetbaas van de EU

Tot de enorme verkiezingsoverwinning van Syriza gebeurde dat allemaal onder leiding van Antonis Samaras die vooral naam heeft gemaakt als zetbaas van de Europese elite. Zijn invloed is voorlopig tot nul gereduceerd door de pijlsnelle opkomst van Syriza onder leiding van Alexis Tsipras. Wat wil Syriza en waarom slaat dat bij zoveel Grieken aan?

Wat Syriza wil
Syriza stelt dat de Grieken hun eigen lot in handen moeten nemen. Is dat links? Syriza stelt dat Griekenland in feite failliet is en dat schuldsanering onvermijdelijk is. Is dat radicaal? Syriza stelt dat een land dat zijn eigen jeugd geen toekomst kan bieden zelf geen toekomst heeft. Is dat extremistisch? Syriza is niet langer bereid zich te schikken naar de standpunten van de echte extremisten in dit Griekse drama, te weten Juncker, Draghi, Dijsselbloem, Schäuble en Merkel. Syriza meent dat deze lieden hun eigen agenda hebben, waarin de belangen van de gewone Griekse burger nauwelijks voorkomen. Ook Syriza beseft dat er nog een lange weg te gaan is.

Af en toe gaan bedrijven maar ook landen failliet. Geldschieters lijden dan verliezen die soms aardig kunnen oplopen. In het geval van Griekenland waren het eerst de banken die in ruil voor een hoge risicorente enorme leningen aan Griekenland verstrekten. Die risico’s zijn inmiddels stilzwijgend afgewenteld op de belastingbetalers in de diverse Eurolanden.

De risico’s zijn afgewenteld op de belastingbetaler
De realiteit die door de meerderheid van de economen allang onderkend wordt, is dat Griekenland nooit op eigen kracht onder de enorme schuldenlast zal uitkomen. Dat heeft niets met links of rechts, niets met radicaal of minder radicaal, en al helemaal niets met extremistisch te maken.

Dat zijn simpele economische feiten. Dat de belastingbetaler in Europa moet bloeden is heel vervelend, maar onontkoombaar. In plaats van de Grieken daarvan de schuld te geven, zou het beter zijn het ongenoegen daarover te richten op de echt verantwoordelijken: de eigen regeringen, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank. Daar is jarenlang illusiepolitiek bedreven, daar zijn jarenlang de economische feiten onder het tapijt geveegd, daar is de burger jarenlang bewust misleid. Met, in ons land, dank aan Jan Kees de Jager en Jeroen Dijsselbloem.

Wie volgt?
Het ligt in de rede dat nu de Grieken wakker zijn geworden, dit ook in andere landen in Europa grote gevolgen zal hebben. Op veel plaatsen zucht men ook daar onder een schuldenlast die bijna ondragelijk is. Op veel plaatsen is het ideologisch bezuinigingsbeleid contraproductief gebleken. Op veel plaatsen kan, evenmin als in Griekenland, de euro als eenheidsmunt gehandhaafd blijven. Onvermijdelijk zal het Griekse voorbeeld de roep om zeggenschap over de eigen toekomst in veel meer landen aanmoedigen. Opnieuw zal het besef doordringen dat eigen soevereiniteit boven alles gaat. Dat de echte extremisten zich in Brussel bevinden en in diverse Europese hoofdsteden. In die zin is de opkomst van Syriza een zegen.

Dit opiniestuk verscheen eerder op FTM

Geef een reactie

Laatste reacties (296)