1.162
56

Lid Jonge Democraten

Sophie Schellens is portefeuillehouder diversiteit & participatie van de Jonge Democraten.

Oproep aan Nederlandse gemeenten: distantieer je van Russische homohaat

Laat Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Losser, Vlissingen en Goirle hun stedenbanden gebruiken om een duidelijk signaal van veroordeling te sturen

Vorig jaar is de gehele internationale LHBT-community opgeschrikt door het nieuws dat homoseksuele ‘propaganda’ in Sint Petersburg strafbaar werd. Nu staat Rusland op het punt dit slechte voorbeeld van Sint Petersburg te volgen en deze wetgeving nationaal in te voeren. Het zoenen in het openbaar met iemand van hetzelfde geslacht, seksuele voorlichting en zelfs het publiekelijk opkomen voor de rechten van homoseksuelen zal met zeer hoge boetes worden bestraft.

Een gemarginaliseerde groep mensen wordt zo nog verder het verdomhoekje ingeduwd. Venetië heeft direct consequenties getrokken en de stedenband met Sint Petersburg opgezegd. Laten wij dit voorbeeld volgen en de stedenbanden van Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Losser, Vlissingen en Goirle gebruiken om een duidelijk signaal van veroordeling te sturen.

Binnen verschillende gemeenten, zoals Nijmegen en Rotterdam, hebben raadsleden al de anti-homowetgeving in Rusland op de agenda gezet.

Maar wil Nederland haar imago als bakermat van homoacceptatie en –emancipatie recht aandoen, dan moeten Nederlandse gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Via hun zustersteden kunnen ze het toenemende geweld tegen homoseksuelen en het monddood maken van LHBT activisten sterk veroordelen. Dat kan door met LHBT delegaties naar de Russische gemeenten toegaan, opinie-artikelen in Russische kranten te schrijven of ruimte te bieden voor homoseksuele Russische kunstenaars. Het Nederland-Russische jaar zou aangegrepen moeten worden om een positief verschil voor de LHBT gemeenschap in Rusland te maken.

Willen de Russische gemeenten niet luisteren, dan zouden gemeenten moeten overwegen om daar conclusies aan te verbinden.

Is het te verantwoorden om een vriendschappelijke band te hebben met een gemeente die groepen structureel discrimineert? Nederland zou haar normen en waarden niet moeten verloochenen voor economisch of cultureel gewin. Als Rusland homoseksuelen systematisch hun basisrechten ontkent, durf daar dan verregaande consequenties aan te verbinden en de Russische homoseksuelen ruggensteun te geven. Nederlandse gemeenten moeten solidair zijn met Russische LHBT activisten.

Nederlandse gemeenten staan voor de keuze: hoe gaan zij om met het feit dat hun Russische stedenpartners homoseksuelen gedwongen het zwijgen opleggen? Staan de Nederlandse gemeenten actief voor homo-acceptatie in binnen- en buitenland en binden ze consequenties aan de wurggreep die Rusland houdt op deze gemarginaliseerde groep? Na de invoering van een vergaand verbod op ‘homoseksuele propaganda’ zijn de zusterrelaties met Russische gemeenten betwijfelbaar.

De Jonge Democraten zijn van mening dat Nederlandse gemeenten hun stedenbanden dringend moet gebruiken om Rusland op de onrechtvaardigheid van deze maatregelen te wijzen, en anders moeten overwegen daar consequenties aan te verbinden.
Sophie Schellens schreef dit artikel samen met Mart Roumen, lid van de werkgroep diversiteit & participatie

Geef een reactie

Laatste reacties (56)