1.157
27

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Opstelten brengt de rechtszekerheid een nieuwe slag toe

U mocht eens té brutaal worden

Gewone mensen zoals U en ik worden door de regering geacht te gehoorzamen en te slikken wat de hoge heren allemaal bedisselen. Hinderlijk gedrag zoals je recht zoeken is niet gewenst. Met de hartelijke instemming van de gedoogpartner is de zich als liberaal aanduidende minister Ivo Opstelten dan ook bezig om een rechtsgang onbetaalbaar te maken voor mensen met een laag en een normaal inkomen, dit onder het mom van streven naar kostendekkendheid bij de rechtbanken. Daar laat hij het niet bij.

Deze week heeft onze omhooggevallen Dickerdak de sluitsteen gemetseld van de muur tussen de burger en het recht: hij wil het bijzonder duur maken om in beroep te gaan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat kan door het heffen van een reëel griffierecht en door het inhuren van een advocaat verplicht te stellen, zo meldt de NRC. Nu is de dienstverlening door het Hof nog gratis. En je hebt geen advocaat nodig om een zaak aanhangig te maken.

Het kabinet wil bovendien op instigatie van Opstelten de bevoegdheden van het Hof inperken, omdat het de brutaliteit heeft gehad om op te komen voor de rechten van verdachten. Dat kunnen Europa’s hoogste rechters omdat zij de bevoegdheid hebben om dat mensenrechtenverdrag van ons allemaal te interpreteren. Daardoor – meent de regering – komt het hof in een “te geïsoleerde positie” terecht. Het zal vast aan gezag winnen als voortaan de ministers en niet onafhankelijke rechters de bandbreedte van het mensenrechtenverdrag bepalen.

Opstelten verdedigt zijn plan met het argument dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met zaken wordt overladen en dat negentig procent van de indieners ook nog eens de door hen gestarte procedure verliest. Ook beschuldigt hij advocaten ervan dat zij het hof gebruiken om zaken te rekken.

Let op, hoe hier burgers en hun raadslieden door een vertegenwoordiger van de Uitvoerende Macht verdacht worden gemaakt. Als het Hof achter raakt met het behandelen van zaken, dan heeft het een organisatieprobleem. Of er werken te weinig mensen. Zo het klopt dat advocaten het hof misbruiken om zaken eindeloos te rekken, dan moet dat net zo goed te regelen zijn door een behoorlijke organisatie van het werk en een alert optredende rechtbank. Opsteltens argumenten zijn drogredenen. De echte reden om het Europese Hof voor de Rechten van de Mens mores te leren is dan ook een andere:

U mocht eens té brutaal worden.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (27)