8.928
203

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Oranje: volkswoede betekent trappen naar beneden

Deze inwoners richtten hun woede niet op het gezag dat hen in hun isolement laat verrótten

Het lukt de autoriteiten wel om de bevolking van Oranje van de ene op de andere dag te verdubbelen. Het lukt de autoriteiten niet om het enige buurtbusje te vervangen door een behoorlijke uurverbinding met een echte bus tussen het dorpje en belangrijke Drentse kernen als Emmen, Assen, Hoogeveen of Meppel. Het lukt ze evenmin om de plaats te voorzien van de overige voorzieningen die een dorp van tussen de vijftienhonderd en tweeduizend inwoners leefbaar houden. Ze doen net of het een gehucht is van honderdvijftig inwoners langs een of andere vaart. De inwoners van het oorspronkelijke gehucht doen dat ook.

Toen Henny van der Most een aantal jaren terug een heel groot vakantiepark tegen Oranje aan bouwde, stonden de oud gevestigden niet op hun strot. Nu doen ze dat wel. Twee heldinnen van Oranje verschenen dinsdagavond bij Pauw in het programma om met bliksemende ogen te vertellen dat het genoeg! was. Ze kregen steun van waarnemend burgemeester Boot van hun gemeente Midden-Drenthe en Commissaris van de Koningin Tichelaar.

Dezelfden die de afgelopen jaren hadden toegekeken hoe het voorzieningenniveau van Oranje verschrompelde en het openbaar vervoer verschraalde ondanks de feitelijke toename van de bevolking die Henny van der Most veroorzaakt had, eerst met zijn toeristen en toen ze wegbleven uit die uithoek met asielzoekers. Die er geen politiepostje hadden gevestigd en evenmin ondernemertjes hadden gesteund die misschien een winkeltje open wilden houden. Die hun daadloosheid met een beroep op regelgeving, Europa of wat dan ook hadden gerechtvaardigd als ze zich al hadden verwaardigd iets te rechtvaardigen tegenover de inwoners van Oranje.

En deze inwoners richtten hun woede niet op het gezag dat hen in hun isolement laat verrótten maar op de staatssecretaris die in arren moede extra asielzoekers plaatst die hij echt nergens anders kon onderbrengen. En op die asielzoekers zelf. Ze blokkeerden een tijd lang niet het provinciehuis of het gemeentekantoor van Midden Drenthe maar de poorten van het vakantieoord. 

Pauw vond dat de dames heel redelijke argumenten hadden. Daarna kwamen zij onmiddellijk met een broodje aap verhaal. Je had asielzoekers met een flat in de stad – je zag ze denken: sociale huurwoning – die deze woning op lucratieve wijze onderverhuurden, terwijl zij lekker in zo’n vakantiehuisje van Henny van der Most bleven wonen. Tegelijk streken zij voor 3000 euro aan uitkeringen en toeslagen op.

Je hoeft niet veel te weten van de situatie rond de opvang van de asielzoekers om te beseffen dat dit kwaadaardige onzin is waarmee de als bezorgde burgers vermomde xenofoben in dit land elkaar in hun giftige stemming houden. Het is net zulke kwaadaardige onzin als de mythe over de bijstandsgerechtigden die 2000 euro netto ontvangen en dus meer verdienen dan een politie-agent. 

De asielzoekers hebben het gedaan, niet de falende lokale en provinciale autoriteiten. 

Midden Drenthe was een paar maanden geleden ook al in het nieuws: het gemeentebestuur blonk vooral uit in het opleggen van strafkortingen aan bijstandsgerechtigden. De burgemeester moest aftreden toen hij een zo’n bijstandsgerechtigde van alle zogenaamde reïntegratieverplichtingen ontsloeg als zij al haar juridische procedures tegen de gemeente staakte en verder haar mond hield.

Dat laat iets zien over de kwaliteit van het bestuur daar. En die van veel volkswoede in Nederland: likken naar boven en trappen naar beneden. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst. 

Beluister dit opiniestuk hier 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (203)