3.471
16

Tweede Kamerlid PvdA

Leraren, Primair en Speciaal Onderwijs, Passend Onderwijs, Jeugdzorg

Ouderbijdrage in de Jeugdzorg is evenwichtig

En wie het echt niet kan missen, hoeft niet te betalen

PvdA antwoordt op kritische vragen van psychiaters over Jeugdzorg en Jeugd- GGZ.

Geachte Robert Vermeiren en Ariane de Ranitz,

Bedankt voor jullie brief aan Diederik Samsom, ik zal proberen namens de PvdA helderheid te bieden over de ouderbijdrage.

Nieuwe Jeugdwet
Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze veranderingen zijn complex maar noodzakelijk. Veel te lang is er niets gedaan aan de versnippering in de jeugdzorg, Gelukkig heeft dit kabinet de moed om samen met gemeenten en jeugdhulp-instellingen de jeugdzorg te gaan verbeteren. Kinderen die zorg nodig hebben moeten eerder, minder versnipperd, en minder ingewikkeld de zorg krijgen die bij ze past. Niet meer gemiddeld veertien hulpverleners per gezin die langs elkaar heen werken en stapels formulieren, maar maatwerk en zorg dichtbij. Want gezinnen verschillen en willen passende zorg voor hun situatie. In de Tweede Kamer was brede steun voor de nieuwe Jeugdwet, maar nu moet het ook echt in de gezinnen gebeuren. Dat doen we met elkaar, de lokale politiek en jullie vanuit de instellingen.
Meebetalen aan levensonderhoud in de instelling
Alle ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind. Als een kind niet thuis woont of een deel van een dag elders verblijft, maken ouders (flink) minder kosten voor levensonderhoud als eten en drinken. De kosten voor het kind zijn dus lager, terwijl de ouders wel in aanmerking komen voor kinderbijslag. Daarom wordt aan deze ouders gevraagd mee te betalen aan het levensonderhoud van hun kinderen in de instelling. Dit is niets nieuws, het geldt al jaren voor ongeveer 35.000 kinderen in de jeugdzorg en gaat nu ook voor de naar schatting 5.000 kinderen in de jeugd GGZ gelden.

De bijdrage die ouders betalen is afhankelijk van de leeftijd en of het kind alleen overdag of ook ’s nachts verblijft in de instelling. Het bedraagt tussen de € 37,47 en € 131,12 per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie van het kind, maar niet inkomensafhankelijk omdat de kinderbijslag dat ook niet is. De bijdrage verschilt niet per instelling en geldt inderdaad tot 18 jaar, omdat dan ook de kinderbijslag ophoudt. Bij het vaststellen van deze bedragen is er rekening mee gehouden dat ouders ook nog andere kosten voor hun kind maken, zoals bezoekkosten en schoolgeld.

Wie het echt niet kan, hoeft niet te betalen
Sommige ouders hoeven door hun persoonlijke situatie niet te voldoen aan de ouderbijdrage. Als kinderen nu al gebruik maken van de Jeugd GGZ, dan hoeven de ouders komend jaar volgens het overgangsrecht geen ouderbijdrage te betalen. Daarnaast zijn er ouders die het echt niet kunnen betalen, die het dan ook niet hoeven te betalen. Daarvoor is een aantal specifieke uitzonderingsgevallen zoals in een noodsituatie (crisisDBC), ouders waarbij gezag is beëindigd, of bepaalde bijstandsgerechtigden. In hele specifieke gevallen kunnen ouders ook aanspraak maken op dubbele kinderbijslag als extra tegemoetkoming.

Nog geen signalen
Alle ouders in Nederland dragen bij aan de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. Of hun kinderen nu thuis wonen of helaas in een instelling moeten verblijven, dat is niet onredelijk. Daarom is er ook een kinderbijslag, om alle ouders tegemoet te komen in deze kosten. Ik heb gelukkig nog geen signalen gekregen van ouders die in de knel zijn gekomen. Mochten deze ouders er wel zijn, dan kan het CAK (die de bijdrage int) de hardheidsclausule toepassen en afzien van de ouderbijdrage. Als ouders desondanks problemen ervaren wil ik graag meedenken in hun persoonlijke situatie. Zo zorgen we er met elkaar voor dat álle kinderen in Nederland veilig en zo gezond mogelijk kunnen opgroeien.

Met vriendelijke groet,

Loes Ypma

Tweede Kamerlid PvdA en woordvoerder jeugdzorg en onderwijs

Geef een reactie

Laatste reacties (16)