Laatste update 16:25
2.804
17

Wethouder Heerde

Ik ben Yasemin Çegerek, voormalig lid van de Tweede Kamer. Ik ben Gelders, ik ben Nederlands, ik ben van Turkse komaf. Ik laat me inspireren door het aloude motto: spreiding van kennis, macht en inkomen. Dat klinkt ouderwets, maar is misschien wel moderner dan ooit. Ik wil dat iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, jongere en vijftigplusser, zoon van een hoogleraar of dochter van een migrant. Nu is er te veel onzekerheid. Er zijn mensen die te weinig verdienen en niet hun rekeningen kunnen betalen, of überhaupt geen baan hebben, wel willen maar geen werk kunnen vinden of door discriminatie geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt. We kunnen het ons niet veroorloven dat zoveel talent aan de kant te laten staan. Ik maak mij sterk voor al die talenten.

Ouderenzorg aanpassen aan afkomst, voor de onbezorgde oude dag

Het is jammer dat de zorgen en problemen van deze mensen die al jarenlang in Nederland wonen zo weinig aan bod komen in publieke en politieke discussies

cc-foto: ais3n

Deze oproep is geschreven door meerdere auteurs, zie onderaan.

Aan de landelijke politiek,

In de miljardennota lazen we goed nieuws. Vanaf 2021 gaat het kabinet 3 miljard extra vrijmaken voor ouderenzorg. Dat is hard nodig: het aantal ouderen in Nederland stijgt snel in de komende jaren. Ouderen hebben andere behoeften dan jonge mensen. Ze hebben meer zorg nodig, meer hulp en aandacht om goed te kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving.

Wij willen graag aandacht vragen voor een vergeten groep: de allochtone ouderen. In de jaren zestig en zeventig kwamen zij aan in Nederland, met hun houten koffers, op uitnodiging van de Nederlandse overheid, aangemoedigd door het Nederlandse bedrijfsleven dat zat te springen om arbeidskrachten.

Nu zijn we een halve eeuw verder. Die jonge arbeidskrachten van toen zijn de ouderen van nu. Ze zijn hier gebleven, ze zijn geworteld geraakt, hun kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren. Langzaam maar zeker is de tijd aangebroken dat ook deze mensen zorg nodig hebben. Ze hebben niet altijd dezelfde wensen als hun leeftijdgenoten die hier geboren zijn. Maar ze hebben dezelfde insteek als Nederlandse ouderen: ze willen liever niemand tot last zijn. Ook al komt de ouderdom met gebreken.

Het CBS heeft berekend dat er momenteel bijna 120.000 ouderen met een niet-westerse achtergrond van boven de 65 jaar in dit land wonen. Binnen tien jaar zijn dat er meer dan twee keer zoveel. In eerste instantie nemen de kinderen de zorg voor hun rekening. Ook zijn er speciale thuiszorgbedrijven en andere initiatieven. Maar niet altijd gaat dat goed. Soms zijn de noden zo groot dat opname in een verpleeghuis eigenlijk onvermijdelijk is. De behoefte daaraan neemt toe onder migranten.

De zorg in Nederland speelt hier nog niet voldoende op in. Het is bekend dat ouderen veel belang hechten aan ervaringen uit hun jeugd. Herinneringen gaan een belangrijkere rol spelen. Dat is bij migranten niet anders dan bij autochtone Nederlanders. De oudere migranten vallen vaker terug op hun moedertaal. De islamitische gebruiken waarmee ze zijn opgegroeid, zijn belangrijk voor hen. Net als het eten zoals het thuis was.

In een verpleeghuis dat daar niet op inspeelt, voelen deze mensen zich niet thuis. In verpleeghuizen zijn echter wel goede voorbeelden te vinden. Verpleeghuizen waar men vanuit een visie op persoonsgerichte zorg gewend is de bewoner te leren kennen en vervolgens in te spelen op de wensen en behoefte van de bewoner en maatwerk te bieden. Zij bieden Turkse muziek op tablets en serveren uit de Marokkaanse keuken. Daar worden niet alleen appeltaarten samen met de bewoners gebakken maar ook baklava.

Landelijke politici en leden van het kabinet,

Wij denken dat het belangrijk is dat u een antwoord formuleert op deze groeiende behoefte. Of dat antwoord wordt gegeven in bestaande verpleeghuizen of dat meer specifiek Turkse of Marokkaanse verpleeghuizen verrijzen, is daarbij van ondergeschikt belang. Volgens het SCP behoren de Turkse en Marokkaanse ouderen ook nu tot de laagste inkomensgroep.

Er is voor deze groep nooit echt sprake geweest van een integratieproces in de Nederlandse samenleving. Ze hebben heel lang geïsoleerd geleefd. Het is jammer dat de zorgen en problemen van deze mensen die al jarenlang in Nederland wonen zo weinig aan bod komen in publieke en politieke discussies. Het gaat erom dat ook migranten hun levensavond kunnen doorbrengen in een omgeving waarin ze zich thuis voelen. In de buurt van de kinderen en de kleinkinderen. Laten we de goede voorbeelden van zorg op maat voor het voetlicht brengen en samen kijken wat er voor nodig is om dit overal binnen de zorg mogelijk te maken. Zodat iedereen zich thuis kan voelen in het verpleeghuis. Wij denken daar graag over mee.

Yasemin Cegerek (voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA)
Mohammed Benzakour (Schrijver/Journalist, Auteur van het boek ‘Yemma’)
Laurent de Vries (Bestuurder Viattence)
Marleen Harkes (Geriater, Maasstad Ziekenhuis)

Geef een reactie

Laatste reacties (17)