371
34

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Paars kan wederom een succes worden

De tijd van het populisme lijkt over zijn hoogtepunt na twee mislukte experimenten met de LPF en de PVV

Net als in 1994 treedt er weer een Paars kabinet aan. De Paarse kabinetten Kok van PvdA, VVD en D66 zouden een succesvolle combinatie blijken die acht jaar standhield. Paars slaagde er in de relatieve staatsschuld enorm terug te brengen, mede dankzij een sterke economische groei. Verder was na acht jaar Paars de werkloosheid historisch laag. Ook werd het homohuwelijk mogelijk en werd euthanasie niet langer strafbaar.

Paars was op veel terreinen dus een groot succes. Maar er waren ook wat minpunten. De schaalvergroting in het onderwijs heeft behoudens wat kostenbesparing vaak niet tot een verbetering van het onderwijs geleid. En de privatisering van de woningcorporaties en de NS waren achteraf misschien niet zo verstandig. Er is nog steeds een groot gebrek aan betaalbare huurwoningen en sommige woningcorporaties moeten nu gered worden wegens wanbeleid.   

Maar in grote lijnen was Paars toch een succes te noemen. Tijdens het begin van Paars was er een begrotingstekort en een hoge schuld dat werd omgebogen naar een begrotingsoverschot en relatief minder schuld. Rutte-2 staat voor een vergelijkbare opdracht: stop het oplopen van de schuld. Rutte-2 zal echter niet te maken krijgen met de hoge economische groei van de jaren ’90. De verwachting is dat de economie in Europa en Nederland op zijn best gestaag zal groeien. Paars 3 zal dus anders worden dan Paars 1 en Paars 2.

Toch heeft ook Paars 3 de potentie om een succes te worden. Het regeerakkoord is weliswaar niet iets om je op te verheugen, maar het kabinet start in ieder geval met een verstandige missie. De missie is om op een sociale manier 16 miljard om te buigen zonder de economie te veel te raken. Zodoende moet de Nederlandse staat weer financieel gezond worden en de economie gaan groeien, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Het is duidelijk dat zowel VVD als PvdA het belangrijkste van hun programma gerealiseerd hebben in het regeerakkoord. De VVD krijgt 16 miljard aan ombuigingen waarvan het gros bestaat uit bezuinigingen: 5 miljard op zorg, 3 miljard op sociale zekerheid en 2,5 miljard op de overheid zelf. De PvdA krijgt eerlijk delen waardoor de lage inkomens worden ontzien. Verder krijgt de PvdA ook de hervorming van de HRA. Beide partijen hebben dus veel binnengesleept in het regeerakkoord. Dit maakt de kans op een succesvol kabinet erg groot.

Verder is Rutte-2 aanzienlijk stabieler dan Rutte-1 vooral op het gebied van Europese politiek. Het vorige kabinet leunde sterk op de oppositie als het ging om Europese politiek. Maar het kabinet Rutte-2 bestaat uit twee pro-Europese partijen en heeft gewoon een meerderheid in de Kamer en dus kunnen Europese maatregelen makkelijker goedgekeurd worden door de Kamer. Het lijkt er dus op dat D66 als bindmiddel niet gemist wordt, hoewel Pechtold sprak van ‘Paars min’ aangezien volgens hem het kabinet weinig ambitieus is op internationaal gebied en bovendien licht bezuinigt op onderwijs.

Maar ook Pechtold zal toch moeten erkennen dat VVD en PvdA een degelijk regeerakkoord hebben gemaakt. Paars kiest wederom voor solide overheidsfinanciën en economische groei. Bovendien wordt de HRA eindelijk aangepakt. Verder is het kabinet pro-Europees. Dit pakket moet ook middenpartijen als D66 en CDA aanspreken.

Natuurlijk zijn er ook voor Rutte-2 een aantal valkuilen. De belangrijkste is natuurlijk de eurocrisis. Nederland is als exportland gebaat bij een sterke Europese economie, maar als de eurocrisis mogelijk weer oplaait dan valt ook de economie in Nederland tegen. Een andere valkuil is dat dit kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Het kabinet zal dus flexibel moeten zijn om succesvol te kunnen onderhandelen.

Maar de kans is groot dat Paars 3 net zo’n succes wordt als Paars 1 en Paars 2. Zowel VVD als PvdA heeft veel van diens programma kunnen realiseren in het akkoord. De kans is dus klein dat één van de partijen de stekker eruit trekt. Bovendien zijn VVD en PvdA net als het CDA degelijke bestuurspartijen die niet weglopen voor verantwoordelijkheid. De kabinetten Balkenende en Rutte-1 hadden een succes kunnen zijn, maar Balkenende en Rutte hadden pech dat de LPF, Rita Verdonk en Geert Wilders niet professioneel waren. Dat probleem heeft Paars 3 waarschijnlijk niet omdat er nu twee degelijke partijen aan het bewind zijn. Bovendien lijkt de tijd van het populisme over zijn hoogtepunt na twee mislukte experimenten met de LPF en de PVV.

Geef een reactie

Laatste reacties (34)