3.522
237

Journalist

Paars, schaf eindelijk die relihobby’s af!

De Nederlander is een van de minst religieuze Europeanen, nu is het tijd om schoon schip te maken

Nooit eerder in onze politieke geschiedenis zijn de voorwaarden zo gunstig geweest om voor eens en altijd af te rekenen met een aantal religieuze anachronismen in onze samenleving. Tijd voor een brief aan Rutte en Samsom.

Beste Mark, lieve Diederik,

‘It’s the economy, stupid.’ De woorden van de Democratische campagnestrateeg James Carville zijn anno 2012 nog even waar als zij dat in 1992 waren (en in 1892, vermoed ik). Zodra het even bergafwaarts gaat met onze economie zie je waar het er de kiezer echt om gaat: werkgelegenheid, salarissen, belastingen, bezuinigingen, uitkeringen. Het is meer dan begrijpelijk dat het jullie als leiders van VVD en PvdA bij het formeren van Paars III eerst en vooral om deze onderwerpen gaat, want zoals Bertolt Brecht al schreef: Erst kommt das Fressen, dan kommt die Moral.

Dit neemt niet weg dat de twee grootste (seculiere) partijen nu de kans hebben ons land te bevrijden van een aantal religieuze anachronismen. Nu de traditionele wurggreep waarin de confessionele partijen ons land sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gehouden, is verwaterd tot een losse arm om de schouder, is het hoogste tijd om op een aantal gebieden schoon schip te maken en Nederland ook formeel te veranderen in wat ons land in de praktijk gelukkig allang is: een moderne, seculiere samenleving.

Een maatschappij waarin niet langer wordt geaccepteerd dat een kleine minderheid orthodoxe gelovigen allerlei misstanden kunstmatig in leven houdt op basis van naakte machtspolitiek en een beroep op een grondrecht dat steeds meer een contradictio in terminis is geworden: de godsdienstvrijheid.

Toen ik ooit probeerde het Nederlandse publieke omroepbestel uit te leggen aan een Amerikaanse vriend, werd ik ongelovig aangestaard. “Dus jullie hebben een katholieke, verschillende protestante en een islamitische omroep? In Nederland? En jullie betalen daar belasting voor?” Ik moest beschaamd toegeven dat het meer een systeem is dat je in een theocratie als Vaticaanstad of Saoedi-Arabië zou verwachten dan in het door en door ontkerkelijkte Nederland. Maar het is waar, elke Nederlander betaalt mee aan de evangelische propaganda van de EO. Wordt het niet eens tijd daar een einde aan te maken, Mark en Diederik?

Ons omroepbestel is natuurlijk niet de enige erfenis uit verzuilde tijden waar de christelijke partijen decennialang aan hebben vastgehouden als een bankier aan zijn eindejaarsbonus. Het is niet genoeg dat u als volwassene op kosten van de staat elke avond religieus wordt geïndoctrineerd vanuit Hilversum, uw kinderen staan dagelijks bloot aan dezelfde agitprop op hun scholen.

Het is volslagen belachelijk dat schoolkinderen katholiek, protestant of islamitisch onderwijs moeten volgen. Onderwijs zou alleen dat moeten zijn: onderwijs. Zonder een levensbeschouwelijke, religieuze of politieke boodschap erin. Is er werkelijk iemand die beweert dat gelovigen in bijvoorbeeld Frankrijk worden onderdrukt alleen omdat alle Franse kinderen hetzelfde non-religieuze onderwijsprogramma volgen?

Afschaffen dus, dat bizarre Artikel 23 van de Grondwet. Is het echt nodig dat driekwart van onze kinderen bijzonder onderwijs – wat is er eigenlijk zo bijzonder aan? – volgt omdat er 100 jaar geleden een schoolstrijd woedde? En als we sommige ouders dan per se het recht willen geven op een dagelijkse hersenspoeling met achterhaalde ideeën (homo’s zijn ziek, mannen en vrouwen ongelijk, geloof is beter dan ongeloof – u weet wel: ‘religieuze tolerantie’), moeten alle andere ouders daar dan voor betalen? Als een biologieleraar in pak hem beet Staphorst zo nodig wil verkondigen dat “evolutie ook maar een theorie is”, moet die leugen dan echt uit de staatskas worden gefinancierd?

Er is meer. De Nederlander blijkt uit onderzoek na onderzoek een van de minst religieuze Europeanen te zijn. Kunnen jullie mij dan uitleggen waarom in vredesnaam ‘God zij met ons’ op de zijkant van onze twee-euromunt moet staan? En ik begrijp best dat veel van onze landgenoten genieten van de pracht- en praalrituelen omtrent ons koningshuis (het is nu eenmaal zo dat niet iedereen toe is aan een democratisch gekozen staatshoofd), maar moet Beatrix echt elke troonrede afsluiten met een beroep op de zegen van een bebaarde spacegod die 130 jaar geleden al door Nietzsche is doodverklaard?

“God en kut is eigenlijk hetzelfde woord,” schreef Tim Krabbé ooit, “je hoeft alleen de g in een k te veranderen en de d in een t, dan is er nog maar één letter verschil.” Een prachtcitaat, als je het mij vraagt, maar wisten jullie dat op basis van Artikel 147 van ons Wetboek van Strafrecht de schrijver ervan tot drie maanden cel kan worden veroordeeld? Dat hebben we te danken aan minister Jan Donner (de vader van) toen hij in 1932 zijn ‘Wet inzake smalende godslastering’ invoerde. Dus pas op wanneer je een priester “in de waarneming van zijn bediening” ziet, je mag hem dan volgens de Nederlandse wet niet bespotten. Zelfs het beschimpen van zijn kleding, wijwater of een miskelk is verboden. Mark, Diederik, doe er wat aan, godverdomme!

Het zijn overigens niet alleen de christenen die allerlei speciale rechten en privileges claimen op basis van hun duizenden jaren oude woestijngeloof, ook joden en moslims kunnen er wat van. Aanhangers van deze twee religies kunnen over het algemeen elkaars bloed wel drinken, maar wee je gebeente wanneer je probeert te morrelen aan hun speciale, door Jahweh en Allah geschonken rechten! Probeer de rituele martelslacht maar eens te regelen of de kindermishandeling die besnijdenis wordt genoemd. Je vindt dan het gesloten front van deze überopportunistische, onheilige coalitie op je weg, waarbij je van geluk mag spreken niet als racist of antisemiet te worden bestempeld.

Niemand kan het zich nog herinneren dat mensen in Nederland werden vervolgd vanwege hun geloof. Vandaag de dag gaat het beroep op de godsdienstvrijheid eigenlijk alleen nog maar gepaard met het inperken van de grondrechten van niet- of minder gelovigen.

De SGP-poldertaliban die hun minachting voor vrouwen op lijsten willen afdrukken, weigerambtenaren die hun homohaat moeten kunnen etaleren, moslimfundamentalisten die geloofscritici de mond proberen te snoeren, katholieke kinderlokkers die ervan dromen de lichamelijke integriteit van vrouwen te beperken (jazeker, abortus staat nog steeds in het Wetboek van Strafrecht, Artikel 296) of zich gematigd noemende gristenen die voor iedereen bepalen waanneer er wel en vooral wanneer er niet mag worden gewinkeld. Kortom, wat Bart Jan Spruyt ‘grondrechten’ noemt, maar wat een weldenkend mens eerder als religieuze haathobby’s beschouwt. Jullie zijn toch wel denkers, Mark en Diederik?

Artikel 6 lid 1 van onze Grondwet is tot een ideale rechtvaardigingsgrond voor religieuze fanatici verworden. Dus hier is mijn voorstel aan Paars III: schaf het af. Of probeer het tenminste. Alle rechten die gelovigen van welke religie dan ook wensen te claimen, worden al beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering: grondrechten die – anders dan de godsdienstvrijheid – voor alle Nederlanders gelden. De confessionele partijen in Nederland zijn nog nooit zo klein geweest: 21 magere zeteltjes, de rest heeft ruim meer dan de benodigde tweederde meerderheid om de Grondwet te veranderen.

Lieve Mark, beste Diederik, ik begon met een oude, Amerikaanse verkiezingsslogan. Doe jullie werk grondig als het om de economie gaat, maar vergeet niet dat er meer is dan geld, het ‘slijk der aarde’. Wie weet wanneer er zich weer zo’n grote kans voordoet Nederland een stapje moderner, een stapje meer seculier, ja, een stapje vrijer te maken? Daarom, speciaal voor jullie, nog een andere, succesvolle politieke oneliner, die van Reagan/Bush uit 1980: The Time Is Now. Moge God, Jahweh, Allah, Moloch Baäl of voor mijn part de geest van Charles Darwin jullie wijsheid en daadkracht schenken.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Bart Schut

Volg Bart op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (237)