Laatste update 14:17
877
11

Marieke van Duijn (op persoonlijke titel) is actief voorvechtster van groene idealen en werkzaam als adviseur public affairs voor LandschappenNL. Werner Schouten is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging

Partijpolitiek werkt klimaatverandering in de hand

Het klimaatbeleid verwatert door kortetermijnbelangen. Het is tijd voor verbinding over partijen en generaties heen, tijd voor groene verbinding

Met het publiceren van de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten kondigen de verkiezingen zich aan. In deze programma’s wordt blijk gegeven van de enorme opgaven op het gebied van klimaat en biodiversiteit, nog afgezien van wensen als een miljoen woningen erbij. Zijn dé opgaven van de 21ste eeuw niet te groot om aan partijpolitiek over te laten?

partijpolitiek
cc-foto: Nattu

“Politiek is een evenwichtskunst tussen problemen samen oplossen en je idealen representeren. En dat is een evenwichtskunst die mensen slecht beheersen. Mensen moeten verder gaan dan hun ideeënstrijd, maar het wordt een strijd van partijen tegen partijen. En daar haken de burgers af. Ik denk dat heel veel mensen voelen dat partijpolitiek ten einde is.” Aldus Eberhard van der Laan in 2017. Maar nu, eind 2020 lijkt een strijd van partijen tegen partijen zwaarder dan ooit. In de media leggen partijen de nadruk op de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Vooral als het gaat om hete hangijzers zoals kernenergie en biomassa.

Buiten de politiek zoeken klimaatstakers en ‘Grootouders voor het Klimaat’ elkaar juist op. Ondanks verschillen in partijpolitieke voorkeur. Want de strijd tegen klimaatverandering kunnen we alleen sámen winnen. De vraag die hier nu voorligt: kiezen we voor groene verbinding, of kiezen we ervoor om met traditionele partijpolitiek de aarde naar de gallemiezen te helpen?

In veel verkiezingsprogramma’s is er de nodige aandacht voor groen en duurzaamheid. Zo willen de meeste partijen ‘Parijs’ halen en de aarde goed doorgeven aan volgende generaties. Dat klinkt prima, maar hier geldt uitdrukkelijk dat beloftes geen garantie voor de toekomst bieden, sterker nog: beloftes worden eerder niet dan wel nagekomen. Wel is er uitstel. Zo is een lange lijst Urgenda-maatregelen die het kabinet sinds 2019 aankondigde grotendeels nog niet uitgewerkt of in werking getreden.

Voor jongeren staat het halen van de klimaatdoelen bovenaan het wensenlijstje voor de verkiezingen. Om los te komen van partijpolitiek rondom klimaatdoelen pleit de Jonge Klimaatbeweging voor het instellen van een Klimaatautoriteit. Deze autoriteit kan de lange termijndoelen bewaken en de politiek en het bedrijfsleven bij de les houden. Een autoriteit zorgt zo voor minder “jojobeleid” en verzekert dat Nederland op tijd voldoende ambitieuze maatregelen neemt. Ook geeft de Klimaatautoriteit bedrijven meer zekerheid voor investeringen in duurzaamheid. Op deze manier wordt voorkomen dat uiteindelijk partijpolitieke belangen de boventoon voeren, ten koste van de belangen van toekomstige generaties.

Op bijna alle kieslijsten staan groene kandidaten. Als zij gaan samenwerken en daarmee boven partijpolitiek uitstijgen, hebben we een kans om de klimaatdoelen te halen. Zo kan de politiek ook het vertrouwen herstellen. Daarom onze hartenkreet:

Groene politici, verenigt u, kom samen in de groene verbinding en breng de klimaatdoelstellingen dichterbij!

Geef een reactie

Laatste reacties (11)