467
4

Directeur LHBT Human Rights Watch

Graeme Reid is directeur van de LHBT-divisie van Human Rights Watch. Hij zet zich in voor de rechten van Lesbiƫnnes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders. Reid verrichtte onderzoek naar en publiceerde over onderwerpen als gender, seksualiteit, LHBT-kwesties en HIV/Aids.

Paus biedt hoop voor LHBT-mensen

Franciscus minder krampachtig over seksuele moraal

Paus Franciscus geeft een duidelijke boodschap af, zegt Graeme Reid. Lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders verdienen het om met waardigheid en respect te worden behandeld. Voor geweld en discriminatie is geen plaats in zijn kerk. Nu maar hopen dat het ‘personeel’ luistert naar de nieuwe paus.

In zijn korte periode aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk heeft paus Franciscus zich een reputatie verworven van soberheid en bescheidenheid, die past bij zijn inzet voor de kerk en voor de armen. Hij verkiest een houten stoel boven de barokke pauselijke troon, draagt een eenvoudig ambtsgewaad en verplaatst zich in een gewone auto. Is deze soberheid ook van toepassing op zijn mening wat betreft de seksuele moraal? Het heeft er alle schijn van.

In een uitgebreid interview dat het jezuïeten tijdschrift America deze week publiceerde, zegt paus Franciscus dat er binnen de kerk te veel aandacht wordt besteed aan dilemma’s over seksuele ethiek, zoals homoseksualiteit, abortus en geboortebeperking. Hij suggereert dat er niets mis is met een soberder en minder obsessieve benadering van deze onderwerpen. 

Paus Franciscus stelt niet zozeer de dogma’s van de kerk over moraal en seksualiteit ter discussie, maar pleit ervoor om de nadruk te verleggen van seks naar meer urgente zaken, zoals armoede. 

Dit is goed nieuws voor lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. In veel delen van de wereld doen bisschoppen uitspraken die in strijd lijken te zijn met de katholieke doctrine. De Heilige Stoel heeft zich publiekelijk stelling genomen tegen geweld, discriminatie, en onrechtvaardige strafbaarstelling van mensen die behoren tot seksuele minderheden. Desondanks spreken sommige gezagsbekleders van de kerk zich publiekelijk uit voor strafbaarstelling van relaties tussen mensen van dezelfde sekse, en tegen wetten die LHBT-mensen beschermen tegen discriminatie. Anderen doen uitspraken die een klimaat van homofobie voeden, en geweld en discriminatie.  Paus Franciscus geeft een duidelijke boodschap af: LHBT-mensen verdienen het om met waardigheid en respect te worden behandeld. Voor geweld en discriminatie is geen plaats in zijn kerk. Paus Franciscus wil dat de aandacht wordt verlegd naar onderwerpen als armoede en onrecht. En we kunnen rekenen op meer verrassingen. In hetzelfde interview met America zegt Franciscus:  “De Jezuïet moet iemand zijn wiens denken onvoltooid is, en die open staat voor een vrije gedachtenwisseling.”

Zo’n vrije gedachtenwisseling is een verfrissende verandering. We gaan er vanuit dat paus Franciscus ervoor zorgt dat andere katholieke gezagsbekleders doen wat de kerk hen voorschrijft.
 

Geef een reactie

Laatste reacties (4)