925
15

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Pensioenfondsen huren spin doctors met geld van spaarders

Fondsbestuurders schakelen nu Hill and Knowton in om dat belazeren professioneler aan te pakken en dat zelfs op kosten van de pensioenspaarders zelf

Dit is een tijd van spin doctors, mannetjesmakers en framing. Je kijkt naar de actualiteit van alle dag en je ziet al die schitterende raderen voor je ogen draaien met hun kleurige linten en hun bengaalse vuur. Je hoort de klemmende betogen over het lot onzer kleinkinderen en verworvenheden die niet meer van deze tijd zijn. Je weet dat die door vaklui zijn opgesteld net zoals de speeches van de premier of van de grote gedoger. Ze lezen alleen maar op toon voor.

Zo ga je – murw gemaakt – aan zaken voorbij die op zijn minst opmerkelijk zijn. Dat althans overkwam mij daarstraks toen ik las hoe Jack de Vries een lekkere betrekking heeft gekregen bij het spindoctorsbureau Hill and Knowlton. Ik ging eens rondkijken op hun site: het is een multinational en zij hebben een stevige vestiging in Nederland met belangrijke klanten. Althans daar scheppen hun webpagina’s nogal over op. Financials en pensioenfondsen worden genoemd. Ik bladerde verder in de website.

Pas nu, meer dan een uur later dringt het tot mij door. PENSIOENFONDSEN? Dit is overheid die ook uit mijn bijdragen wordt betaald. Mijn euro’tjes gaan mede naar Hill and Knowlton voor de geleverde diensten. Welke dan? Waarom huren pensioenbestuurders zo’n peperdure multinationale mannetjesmakerij in? Ik laat de site weer komen. Ik lees:

De kredietcrisis heeft ook de ooit zo rustige wereld van de pensioenen volledig in de war geschopt. Directies en bestuurders zien zich geconfronteerd met een stortvloed aan issues met een grote maatschappelijke impact. De roep vanuit deelnemers, media en AFM om meer transparantie luidt; tegelijkertijd vraagt DNB om meer zekerheden en minder risico, een eis die ook de pensioengerechtigden laten horen. Kwartaallijsten met dekkingsgraden, indexatie, rendementen en kosten verhogen de druk.

Hill & Knowlton adviseurs zitten midden in de materie en adviseren bestuurders en directies van een keur aan pensioenfondsen en uitvoerders hoe met de uitdagingen om te gaan. Hierbij betreft het niet alleen strategisch advies over het communicatiebeleid in deze nieuwe tijden. Maar ook acute assistentie bij issues en (verwachte) incidenten, waar extra expertise en inzicht noodzakelijk is.

In normaal Nederlands en niet in de dieventaal van Hill and Knowlton: Directies van pensioenfondse, door de kredietcrisis en je fantastische beleid zitten jullie  in zwaar weer. Er is steeds weer gelazer en de mensen krijgen jullie door. Wanhoop niet. De redding is nabij. Je weet wat je vroeger wel eens las: vertel de waarheid in uw reclame maar doe het goed. Knipoog. Zullen we eens gauw vrijblijvend langskomen? En O ja, if the shit really hits the fan, dan komt gelijk ons noodteam. Een suikerspin is er niks bij.

Er staat meer op die site. Je moet van mij nog één stukje van die specifieke Hill and Knowles dieventaal lezen:

De gespecialiseerde pensioenunit van Hill & Knowlton assisteert momenteel ook projectgroepen bij pensioenfondsen en – uitvoerders bij het ontwikkeling van een nieuwe communicatieaanpak en –middelen richting deelnemers.

In de consolidatieslag die de pensioensector tegemoet gaat, biedt de gecombineerde kennis en ervaring van de M&A en Change & Internal teams van Hill & Knowlton een uniek aanbod.

Hill & Knowlton adviseert zowel de grote, middelgrote als kleinere pensioenfondsen.

Vertaling: “Ben je groot of klein, bij Hill and Knowlton moet je zijn. Wij helpen jullie de pensioengerechtigden en de spaarders te vertellen dat hun pensioen voortaan onzeker is en dat dit van alles de schuld is behalve van jullie zelf”.

Tientallen jaren hebben pensioenbestuurders hun deelnemers wijsgemaakt dat zij spaarden voor een gegarandeerd pensioen. De laatste jaren versturen ze zelfs brieven waarin precies staat aangegeven hoeveel je na je vijfenzestigste per maand mag verwachten. Wij hadden immers het beste pensioensysteem ter wereld waar de hele wereld jaloers op was.

Bij nader inzien blijkt die toezegging boterzacht. De pensioengerechtigden en de pensioenspaarders zijn massaal belazerd. Nu schakelen de fondsbestuurders Hill and Knowton in om dat belazeren professioneler aan te pakken. En dat ook nog op kosten van de pensioenspaarders zelf. Van hun eigen centen wordt Hill and Knowles ingehuurd. Om ervoor te zorgen dat zij het slechte nieuws glimlachend in ontvangst nemen en dat zij de pensioenbestuurders niet met zeisen en hooivorken verdrijven uit het voormalig Bataafs Arcadia.

Dát realiseerde ik me pas een uur nadat ik de site van Hills and Knowton had doorgenomen. Nou ja, beter laat dan nooit. En opletten dat ik niet afgestompt raak met al dat framing en promogeweld om me heen.

Toevoeging: Het is eigenlijk niet zo slim van Hill and Knowton om die tekst over pensioenfondsen zo op hun site te zetten. Daarmee bedrijven zij een doodzonde in de spindoctorij, het scheppen van ruis. Met deze vakterm wordt bedoeld dat een boodschap ook onder ogen komt van groepen waar deze nadrukkelijk niet voor bedoeld is. Hill and Knowton richt zich met zijn verhaal tot pensioenbestuurders die problemen hebben met een lastige omgeving. Maar nu weet die lastige omgeving – jij en ik – dat ze wellicht die dure multinational Hill and Knowton hebben ingeschakeld om ons in te spinnen. Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. We zijn immers gewaarschuwd en zullen nu elk bericht van pensioenfondsen des te meer wantrouwen.  


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (15)