951
26

Actief lid AbvaKabo

Wiebe Smit, 64 jaar, weduwnaar, met ingang van juni 2010 met FPU (vervroegd pensioen). Werkzaam geweest bij het Kadaster en de Belastingdienst. Vanaf juni 2010 heb ik mij uitvoerig verdiept in de pensioenfondsen. Nu ben ik actief in de AbvaKabo en wel in de groep ouderen. Verder vervul ik nog steeds een functie in de Bedrijfsledengroep Belastingdienst/Douane/Belastingtelefoon Noord. Ik ben een man van de praktijk en hou niet van het theoretische geneuzel van zogenaamde deskundigen.

Pensioenfondsen moeten van zich af bijten

Iedereen heeft een mening over pensioen. Meestal niet onderbouwd, helaas

Al jaren wordt er druk gesproken en geschreven over de pensioenen. Een ieder die zich financieel expert noemt, econoom is, werkzaam in de politiek, iedereen heeft wel iets te zeggen. Helaas niet onderbouwd en het blijft bij het intrappen van open deuren, gekanker op de pensioenfondsen en het afschilderen van ouderen die steeds op vakantie zijn en profiteren van de hoge pensioenen vaak voorzien van foto’s van zonnige oorden.

Ouderen eten de pensioenpotten leeg!
Er is in de toekomst niets meer over voor de jongere generatie!
Pensioenfondsen in grote problemen!
De fondsen doen niets aan de problemen!

Na alle blatende deskundigen wordt het zo langzamerhand eens tijd voor een uiteenzetting (met cijfers) hoe het in elkaar zit!

Dieptepunt was wel de uitzending van Paul en Witteman van dinsdagavond 4 december. Onheilspellende berichten, over 10/15 jaar zijn de pensioenpotten leeg, we moeten voor ons zelf zorgen, zelf verzekeringen afsluiten bij de zo gunstig bekend staande verzekeringsmaatschappijen (woekerpolissen!), de fondsen hebben het slecht gedaan enz enz. 

Grote onzin allemaal. We veroorzaken alleen maar paniek!
Je kunt heel veel dingen zeggen over de pensioenfondsen maar ze hebben het over het algemeen goed gedaan. Zij hebben de kosten redelijk onder controle gehouden, de kosten bij de geweldige verzekeringsmaatschappijen zijn veel en veel hoger, daar zijn talloze voorbeelden van.

Vermogen
Het vermogen van de fondsen is gestegen tot ongeveer 1.000 miljard, een ontzettend groot bedrag. Gespaard door de inleg van de premies en beleggingen.
De rendementen van de fondsen zijn al jaren uitstekend en gaan in de richting van 8%. 

Om het niet te ingewikkeld te maken breng ik het terug naar de cijfers van het grootste fonds, het ABP. Alle cijfers komen uit jaarverslagen. De gehanteerde cijfers zijn per 31 december 2011. Het vermogen nu is al weer aanmerkelijk hoger.

-vermogen ABP 246 miljard euro;
-opbrengsten fonds 2011; 15.698.000.000 euro;
-dit bedrag kan worden gesplitst in binnengekomen premies 8.153.000.000 euro en opbrengst vermogen ruim 7 miljard euro.

De uitbetaalde pensioenuitkeringen over 2011 zijn 7. 684.000.000 euro. Als er niets gebeurd doen we er 32 jaar over om het huidige vermogen op te maken. Maar ook in deze periode zal er worden belegd en komen er premies binnen.

Voor alle duidelijkheid, het gemiddelde pensioen bij het ABP is ongeveer 8.000 euro per jaar.  

De oplettende lezer zal ongetwijfeld opmerken dat het aantal gepensioneerden in de toekomst zal toenemen. Is natuurlijk waar, het een en ander zal worden verzacht door de stijging van de pensioenleeftijd.

Is er dan toch sprake van een vermindering van de pensioenpot dan kun je tijdig ingrijpen, bijvoorbeeld door stijging van de pensioenpremie, niet indexeren van de pensioenen of het pensioen onderwerpen aan een maximum.

Trouwens indexeren van de pensioenen gebeurt al jaren niet meer, vooral de lagere inkomens hebben hier last van. 

Rente
Een probleem waar de fondsen mee worstelen. Door de Europese crisis is de marktrente/rekenrente zeer laag. Deze rente wordt de fondsen dwingend opgelegd en heeft grote gevolgen voor de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad 100% dan kunnen de pensioenverplichtingen in de toekomst worden gefinancierd.

Volgens jurisprudentie geldt het volgende:
Om het verwachte rendement op hun vermogen te bepalen, moeten pensioenfondsen gebruik maken van de marktrente. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het verwachte rendement. Er kan dan met een lagere voorziening van de pensioenverplichtingen worden volstaan en des te gemakkelijker kunnen pensioenfondsen aan hun verplichtingen voldoen. 

De rekenrente is nu 2.7%. Elke stijging van 1/10% (0.1%) veroorzaakt een stijging van de dekkingsgraad van 1.8%, bij een rente van 4% is de dekkingsgraad van het ABP bijna 114%. Het is een theoretisch probleem, ten onrechte opgelegd door de Nederlandse Bank en de politiek.

Werkelijkheid

Ik pleit er voor om de verplichtingen van de fondsen in de toekomst te berekenen naar de werkelijkheid. We weten de gemiddelde leeftijd, we kunnen berekenen hoeveel personen er pensioen van het ABP zullen krijgen, we kunnen berekenen hoe hoog het pensioen van deze mensen zal zijn. Je kunt de verplichtingen goed berekenen.
Het is helemaal onredelijk als je ziet dat het gemiddelde rendement van het ABP over de laatste 30 jaar gemiddeld bijna 8% is geweest.

Cijfers zijn altijd saai maar beter saaie cijfers dan geblaat van zogenaamde deskundigen. De pensioenpotten zijn over een aantal jaren niet leeg en er moet overleg komen met de jongere generatie om alles goed door te spreken maar dan wel gebaseerd op de werkelijke cijfers, aan paniekzaaierij hebben we niets. 

Laatste opmerking: de pensioenfondsen moeten veel en veel sterker van zich afbijten en laten zien wat ze allemaal hebben gedaan en zeer belangrijk, zij moeten meer naar buiten treden!
5 december (geen sinterklaasverhaal)

Geef een reactie

Laatste reacties (26)