2.448
91

Gepensioneerde

Frank Klok is sinds zijn pensionering nauw betrokken bij de ouderenproblematiek. Hij adviseerde, onder meer als lid van de Ouderenraad De Bilt, College en Raad over implementatie van de Wmo. Daarnaast is hij - helaas - praktijkdeskundig waar het de impact van pensioenkortingen op het besteedbaar inkomen van ouderen betreft.

Pensionado’s en garde!

Waarom moeten de gepensioneerden van nu boeten voor de eerdere foute inschatting van overheid en werkgevers?

Mag het, in aanloop naar deze verkiezingen, toch ook nog even over die pensioenen gaan? Want weliswaar doet iedereen alsof dat inmiddels een gepasseerd station is, maar ik denk dat veel gepensioneerden het daar volstrekt mee oneens zullen zijn.

Linksom of rechtsom is het juist deze bevolkingsgroep die onevenredig zwaar is getroffen door de maatregelen van de zittende regering van VVD en PvdA, daarbij enthousiast gesteund door, wat mij betreft, een destructieve oppositie: D66, CU en SGP. Zowel door veranderingen in de zorg als door fiscale maatregelen en door wijzigingen in de pensioenwet hebben  gepensioneerden sinds het begin van de crisis in 2008 tot wel 20% aan koopkracht ingeleverd. Met uitzondering van de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt (denk daarbij ook aan gedwongen ZZP’ers die zich voor een schijntje moeten verhuren) is geen enkele bevolkingsgroep zó zwaar door de crisis getroffen.

Bij het afschaffen van de bijzondere fiscale behandeling van gepensioneerden is men er voor het gemak maar even aan voorbij gegaan dat bij het vaststellen van het op te bouwen pensioen die aantrekkelijke fiscale behandeling als uitgangspunt is genomen. De pensioenuitkering is door het wegvallen van die fiscaal voordelige behandeling dus niet wat minder meer geworden maar direct netto veel minder! Daar bovenop komt nu dat door de wijziging van de pensioenwetgeving ooit nog indexering (laat staan delen in welvaartsgroei!) voor de huidige gepensioneerden illusoir is geworden. Dit kabinet gunt enerzijds woningbezitters, als het gaat om afschaffen van een aantoonbaar pervers werkend hypotheekrenteaftreksysteem, een gewenningstermijn van 30 jaar, maar ingrijpende verandering in de pensioenwetgeving drukt ze er van de ene op de andere dag doorheen. Weliswaar hebben jongeren dertig tot veertig jaar de tijd om op deze verslechterde pensioensystematiek te anticiperen, maar de huidige generatie gepensioneerden wordt opnieuw direct vol geraakt in hun koopkracht. Alleen het fors aanhalen van de broekriem is wat hen rest. Zij hadden zich 30-40 jaar geleden, op basis van de toen ronkende verhalen van de pensioenfondsen, hun pensioentijd heel anders voorgesteld.

Dan toch nog even dat hele vervelende smerig stekende vuiltje uit de tijd van de kabinetten Lubbers. Overheid en werkgevers meenden toen dat de pensioenfondsen bovenop enorme overdekkingen zaten en men heeft de fondsen toen gedwongen afgeroomd. Nu blijkt dat een foute voorstelling van zaken geweest. Fouten, heb ik geleerd, moet je onder ogen zien en herstellen. Waarom storten overheid en werkgevers de toen afgeroomde bedragen nu niet met rente terug in de fondsen? Dat zou toch een hele normale en rechtvaardige gang van zaken zijn? Waarom moeten de gepensioneerden van nu boeten voor die foute inschatting toen van overheid en werkgevers?

En als dit nu allemaal nog een crisisoffer was dat door deze regering van VVD en PvdA (en D66, CU en SGP) aantoonbaar eerlijk over alle bevolkingsgroepen zou zijn verdeeld, dan zou deze oudere generatie – zelf nog opgegroeid in een tijd waarin solidariteit tussen arm en rijk vanzelfsprekend was – de eerste zijn die zich hier blijmoedig en met instemming bij zou neerleggen. Maar niets is minder waar: door het beleid van deze regerende coalitie van VVD en PvdA (en D66, CU en SGP) wordt juist solidariteit tussen bevolkingsgroepen op alle mogelijke manieren ontmoedigd, bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet, rijken worden juist rijker en armen nog armer.

Bovendien steunt dit kabinet (en haar gedogers) een Europees monetair beleid dat de oorzaak van de crisis van 2008 (te veel en te goedkoop geld) aan het herhalen is. Dat leidt niet alleen opnieuw tot het opblazen van zeepbellen op de beurzen maar ook tot kunstmatig lage spaarrentes waardoor spaarders (en pensioenfondsen zijn de grootste spaarders) lagere rendementen halen. Maar wat nog veel erger is, de pensioenfondsen zijn daardoor ook gedwongen hun verplichtingen tegen onwerkelijk lage rekenrentes te waarderen. Daardoor is indexatie, laat staan meegroeien met de welvaartsontwikkeling, tot ver achter de horizon van de gemiddelde gepensioneerde weggezakt.

Dus pensionado’s en garde! Laat onze stem woensdag een duidelijk signaal zijn aan de huidige machthebbers (en hun gedogers): gepensioneerden omarmen van harte échte solidariteit, maar zij passen ervoor zich als zwakke doelgroep – zonder machtsmiddelen – apart te laten zetten en onevenredig bij te moeten dragen aan het op orde brengen van het huishoudboekje van dit kabinet van VVD en PvdA (en D66, CU en SGP).

Geef een reactie

Laatste reacties (91)