19.491
187

Publicist

Diederik Mallien is afgestudeerd in de bachelor Wijsbegeerte en heeft daarnaast Spaanse taal en cultuur en Politicologie gestudeerd. Ook is hij een groot liefhebber van schrijven, het maken van muziek en het blijven leren van nieuwe talen. Op het moment is hij hoofdredacteur van De Druppel, het magazine van de Jonge Democraten Amsterdam. Via zijn blog Diegomallien.com schrijft hij over politieke zaken en actualiteiten.

Petje af, Griekenland!

Griekenland eist herstelbetalingen van Duitsland wegens WO2, en zet daarmee Duitsland op zijn plek

Zojuist heeft de Griekse minister van Justitie een som van 341 miljard euro in herstelbetalingen geëist, voor de schade die Duitsland in Griekenland heeft aangericht tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast eiste hij dat 8.500 antieke Griekse kunstschatten en artefacten die in Berlijn zijn opgeslagen worden teruggebracht naar eigen bodem. Als Duitsland deze eis niet inwilligt, zal Griekenland beslag leggen op Duitse eigendommen op Griekse bodem, waaronder het Goethe-instituut, vakantiehuizen en Duitse scholen.

Duitsland tegen Griekenland
Dit is een onverwachte kaart die Griekenland heeft gespeeld in het voortdurende debacle tussen Griekenland en de eurozone. Zoals we weten is het eigenlijk Duitsland tegen Griekenland en is het Duitsland die voornamelijk beslist over leningen, terugbetalingen en eisen die aan Griekenland gesteld worden. Griekenland wordt hoe langer hoe kleiner gemaakt en houdt niets meer over: het land zit in de miljardenschulden en wordt gedwongen om zijn politiek grondig te hervormen. Nu lijkt Griekenland er schoon genoeg van te hebben en slaat terug.

Ronduit geniaal
Ik kan niets anders zeggen dan: Petje af, Griekenland! Deze zet is ronduit geniaal. We kunnen het lang en breed hebben over of de claim redelijk is of niet, maar het is wel een gewaagde stap en strategisch een heel slimme zet. Met deze eis stelt Griekenland Duitsland voor een dilemma van het kaliber Scylla en Charibdis van Odysseus (deze held moest kiezen tussen het verliezen van zijn hele schip of ‘slechts’ zeven man) en Duitsland zal hoe dan ook enorme schade oplopen en vernederd worden.

Bij betaling zal Duitsland naast een enorme som geld pijnlijk gezichtsverlies lijden, als grootmacht toegevend aan een patstelling waar ze door een ‘arm landje als Griekenland’ in worden gewerkt. Bij weigeren zal Griekenland beslag nemen op Duitse eigendommen in Griekenland, als compensatie voor het geld dat niet betaald is, wat ook een klap in het gezicht van Duitsland is. Wat Duitsland en de EU ook beweren, Griekenland kan in principe beslag leggen op alles wat zich in zijn territorium bevindt.

‘Allang afgehandeld’
Vooralsnog heeft Berlijn de eis niet willen becommentariëren. Duitsland gooit het op het feit dat de zaak rondom herstelbetalingen aan Griekenland allang afgehandeld is en dat de betalingen al lang geleden zijn gedaan. Verder wordt door experts gesteld dat Griekenland geen Duitse staatseigendommen (het geld en de kunstschatten) kan claimen Een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2012 stelt dat staten niet gedwongen kunnen worden herstelbetalingen te verrichten voor oorlogsmisdaden. Ook kan een individu (de Griekse minister van Justitie) een staat (Duitsland) niet aanklagen. Uiteraard is deze laatste stelling irrelevant, want het is samen met de Griekse minister van Justitie de Griekse staat die de claim doet. Bovendien is een uitspraak van het Gerechtshof geen grondwettelijke bepaling waaraan staten verplicht zijn zich te houden.

Schurkenstaat?
Voor de mensen die het belachelijk, onmogelijk en onredelijk vinden: Griekenland wordt al jarenlang beledigd, zwart gemaakt en gecriminaliseerd door Duitsland, met de voortdurende leningen die worden verstrekt en afbetalingseisen die worden opgesteld. Griekenland wordt door Duitsland tot schurkenstaat gemaakt, die niets anders zouden kunnen dan lui op hun gat zit en financiën verdoezelen. Bovendien zijn het rescue plan, dat al jaren bezig is en de leningen die worden verstrekt aan Griekeland desastreus op de lange termijn. Griekenland zal de miljardenschuld nooit ofte nimmer kunnen terugbetalen, in ieder geval niet binnen een paar honderd jaar.

Positie Griekenland versterkt
Zelfs al zou Griekenland alle door Europa gewenste hervormingen doorvoeren en op een Duitse manier te werk gaan, dan is de opgebouwde schuld gewoonweg te hoog. Na zolang door Duitsland en de rest van Noord-Europa op zijn zachts gezegd te zijn gekleineerd, heeft Griekenland zijn positie versterkt door een duizelingwekkende eis te stellen. Uiteraard heeft dit de relaties tussen Duitsland en Griekenland, die toch al niet goed waren, tot een dieptepunt gebracht, maar wat dan nog? Wat heeft Griekenland te verliezen bij het uitdagen van Duitsland.

Geef een reactie

Laatste reacties (187)