2.819
0

activiste, leidster FEMEN

Poetin en religieus extremisme

Kremlin verbiedt het aanmerken van heilige teksten als extremistisch

De Russische president Poetin blijft ons verrassen, of liever gezegd blijft voldoen aan onze verwachtingen van zijn regime, dat ongetwijfeld een van de meest repressieve regimes uit de moderne geschiedenis is.

IMGP3097Dit keer heeft Poetin een uitbreiding voorgesteld van de Russische federale wet op de ‘bestrijding van extremistische activiteiten’. Deze wetsuitbreiding verbiedt het om bepaalde passages uit ‘heilige teksten’ als extremistisch te bestempelen. “Artikel 3.1 omvat de toepassing van de wetgeving van de Russische Federatie betreffende de bestrijding van extremistische activiteiten in relatie tot religieuze teksten. De Bijbel, de Koran, de Tenach (heilige schrift in het jodendom, auteur) en de Kangyur (heilige geschriften uit het boeddhisme, auteur), hun inhoud en citaten daaruit kunnen niet aangemerkt worden als extremistisch materiaal.” Aldus de tekst die op de officiële site van de regering werd gepubliceerd.

Deze wet, die ongetwijfeld goedgekeurd zal worden door alle afgevaardigden in de Doema aangezien hij afkomstig is van de ‘Tsaar’ zelf, geeft ons de gelegenheid twee belangrijke overwegingen te maken.

Ten eerste laat het ons zien hoe dicatoriale regimes (ik wil nogmaals benadrukken dat dit regime een van de wreedste uit de moderne geschiedenis is) samenwerken met religieuze instituten en hoe ze elkaar steunen. Dat gebeurt omdat beide ideeën, dictatuur en religie, gelijk van aard zijn en gemeenschappelijke doelen hebben. Beide bestaan om hele samenlevingen te beheersen en te onderdrukken door de bevolking te misleiden met nep normen en waarden, door hun mensen er van te overtuigen dat zij de uitverkorenen zijn en dat ze superieur aan anderen zijn.

Ten tweede, wat kan beter bewijs zijn dan deze wet om aan te tonen dat religieuze teksten vol staan met extremistische ideeën en oproepen, zo ze dat al niet van zichzelf zijn. Door het aanhalen van citaten uit de Bijbel, de Koran, de Tenach en de Kangyur als voorbeelden van extremisme te verbieden, maken Poetin en Doema duidelijk kenbaar dat deze teksten voorbeelden van extremisme zijn. Je hoeft mensen immers niet te verbieden te zoeken naar iets als ze het er nooit in zouden kunnen vinden.

Ons wordt steeds verteld dat religie, met al haar tekortkomingen en oude visies op de wereld, tenminste haar volgelingen nog normen en waarden aanleert en steun biedt. Vandaag de dag, zo verzeker ik je, is het tegenovergestelde het geval. Religies vormen de inspiratie voor sociale ongelijkheid, religie zet vaak aan tot geweld, niet tot normen en waarden, en vaak zet religie haar volgelingen aan tot extremisme. Zoals ook deze nieuwe wet van Poetin bewijst.

@femeninna

Eerder gepubliceerd op de website van Inna. Vertaling: redactie Joop. cc-foto: Michael Kooiman

Geef een reactie

Laatste reacties (0)