1.192
18

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Politici aan kop bij de vieze50

Vindt u Henk Bleker ook een vieze man en Melanie Schultz van Haegen een vieze vrouw?

Drie weken geleden begonnen we met de ‘verkiezing van de grootste viezerik van Nederland ‘ (op milieugebied !). Op basis van een groslijst van 170 mensen die aangeleverd waren door medewerkers van heel verschillende maatschappelijke organisaties maakte de jury een selectie van 50 mensen die we op www.vieze50.nl publiceerden.

Aan alle kandidaten werd de mogelijkheid geboden zelf een repliek te schrijven die we dan integraal ook op de website publiceerden. Lang niet iedereen maakte daar gebruik van maar de stukjes van kandidaten die wel reageerden zijn soms hilarisch en altijd leerzaam. Ze bieden een aardige inkijk in de manier van denken van deze mensen.

Sommigen bestaan het echt om te zeggen dat  ze vinden dat ze niet in de lijst thuishoren omdat ze in hun privé-leven zo netjes zijn en bijvoorbeeld altijd glas naar de glasbak brengen….. Wat ons betreft heb je dan toch een behoorlijk bord voor je kop.

Alle mensen op de lijst zitten op posities die het ze mogelijk maakt grote invloed uit te oefenen op het duurzaamheidsbeleid van Nederland (en ver daarbuiten). Ze hebben grote politieke invloed, beslissen over miljarden-investeringen en beïnvloeden de publieke opinie. Ze storten het liefst zo veel mogelijk beton en asfalt, vissen de wereldzeeën leeg, bouwen kolen- en kerncentrales of pesten dag in dag uit miljoenen dieren.

Op 10 oktober presenteert dagblad Trouw weer haar jaarlijkse ‘duurzaamheids top 100’, simpel gezegd een lijst van mensen die proberen het milieu in Nederland wat beter te maken. De lijst en de hele actie van Trouw wekt ten onrechte de suggestie dat we het milieu redden door allemaal het goede te stimuleren. En dus staan er allemaal mensen op die zonnepanelen op daken schroeven, zorgen dat bedrijven een mooi verslag maken over hun MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) gehalte, er voor zorgen dat politici niet alleen veel foute dingen doen maar dat afwisselen met het zeggen van een paar goeie dingen.

Alle mensen op die lijst weer blij, de bedrijven en politici die veelvuldig met die mensen in gesprek zijn ook weer blij (“we zijn kennelijk toch goed bezig, ik spreek vaak met mensen van die top 100”). En zo pruttelen we gezellig door. Ondertussen worden die zeeën nog steeds leeggevist, worden die kolen- en kerncentrales gebouwd, wordt er nog steeds meer beton en asfalt gestort en blijven de dieren gepest worden.

Om het milieu te redden moet er heel veel gebeuren. Het is onvoldoende om alleen het goede te stimuleren, je zult ook het foute moeten stoppen. De actie om een lijst te maken met de grootste viezeriken van Nederland is een manier om het gedrag van de mensen die dagelijks aan de knoppen draaien aan de kaak te stellen.

Tot onze verbazing wordt er massaal gestemd op bewindslieden die niet terug zullen keren op het pluche: staatssecretaris Bleker en minister Schultz van Haegen. Natuurlijk, ze zijn bekend en vanwege hun beleid (natuur, verkeer) zeer onbemind. Maar we hadden toch verwacht dat er vaker gekozen zou worden voor de ‘captains of industry’, de (veelal) mannen die enigszins op de achtergrond enorme invloed uitoefenen.

U kunt nog stemmen op vieze50.nl, tot 7 oktober  8 uur in de ochtend. In de uitzending van Vara’s Vroege Vogels wordt dan even later de uitslag bekend gemaakt. We hopen dat we met de actie ‘de vieze 50’ een heel klein beetje kunnen bijdragen aan daadwerkelijk fundamenteel andere keuzes.

Volg Peer de Rijk op twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (18)