12.891
154

Burgemeester van Arnhem

Ahmed Marcouch was tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij volgde het Individueel Technisch Onderwijs (ITO) en de mts. Na de middelbare school werkte hij tien jaar bij de Amsterdamse politie, waarvan de laatste vijf jaar als brigadier. Hij had een baan als leraar maatschappijleer aan het ROC en was procesmanager jeugdbeleid van de Gemeente Amsterdam. In april 2006 werd hij stadsdeelvoorzitter van Slotervaart. In maart 2010 werd hij met twaalfduizend voorkeur stemmen gekozen in de gemeenteraad. Toen hij op 17 juni bovendien gekozen werd als Tweede Kamerlid, moest hij op 8 september 2010 zijn zetel in de gemeenteraad opgeven.
Op 1 september 2017 werd Ahmed Marcouch geïnstalleerd als burgemeester van Arnhem.

Politie bagatelliseert aangifte van discriminatie

Leila wilde aangifte doen van discriminatie bij een stagebedrijf, maar kwam er bij de politie maar moeilijk door

Leila uit Yerseke heeft zaterdag in Roosendaal aangifte gedaan bij de politie van discriminatie. Uitzendbureau All In Personeel weigerde de ROC-scholiere een stage omdat Leila tijdens haar goed voorbereidde sollicitatiegesprek – zonder hoofddoek – onverwachts alsnog een vraag kreeg over een hoofddoekje. Het meisje kon het uitzendbureau niet de zekerheid bieden tijdens haar stageperiode nooit een hoofddoek te gaan dragen. Ik vermoedde al dat aangifte doen een interessante ervaring zou worden en besloot af te reizen naar het zuiden om Leila te begeleiden bij haar gang naar het politiebureau.


Politie poeiert af bij aangifte
De noodzaak tot begeleiding bleek vrijdag. Leila werd toen afgepoeierd aan de balie. “De islam hoort niet bij Nederland, jullie moeten je maar aanpassen,” kreeg ze te horen. En uiteindelijk: “Kom zaterdag maar terug.” Zaterdag, bij deze tweede poging, waren wij uiteindelijk ruim twee uur bezig de aangifte rond te krijgen.

Het is een bekend verhaal waar de politie vaak haar ogen voor sluit: aangifte van discriminatie verloopt zelden professioneel. Ook homo’s die aangifte willen doen van discriminatie of geweld, doen hier regelmatig hun beklag over. Wij dringen erop aan dat homo’s aangifte doen, zij antwoorden dat zij dat wel willen, maar vaak niet langs de balie van de politie komen. De politie ontkent op zijn beurt weer de amateuristische gang van zaken bij de balie. Het is dus belangrijk dat Leila hierover een schriftelijke klacht indient bij de politie, ondanks de gemaakte excuses.

Minister Opstelten, wij hebben het er in de Tweede Kamer al vaker over gehad: maak er werk van dat aangifte doen professioneel verloopt. Juist bij aangifte van discriminatie.

Ook de school duikt bij discriminatie
Naast aanvankelijk de politie, dook ook de school van Leila weg voor de onaangename sollicitatie-ervaringen van haar leerling. Een stageplaats zoeken is een schoolopdracht van het ROC in Roosendaal, studierichting sociaal-juridisch. Hoe kan het dat haar ROC haar niet begeleidt, wanneer zo’n stagegesprek kwetsend en strafbaar verloopt? Het is wettelijk niet toegestaan om een werknemer of stagiair te weigeren op basis van zijn of haar godsdienst. Leila voelde zich terecht oneerlijk behandeld door deze werkgeefster, die geen enkel oog had voor haar kwaliteiten en competenties. “Wij zijn neutraal,” zeggen de studiebegeleiders van Leila zonder enig oog voor de pedagogische ontwikkeling van hun leerling. Wat een laf argument om je amateurisme als ROC te verhullen. Leila had gelukkig de tegenwoordigheid van geest om na een middag piekeren op school alsnog het uitzendbureau op te bellen en een telefonische verklaring te vragen. De opname daarvan heeft zij naar de Spits gestuurd. Ook toen Leila de volgende dag de hele pers langs kreeg, gaf haar school niet thuis.

Leila, het is geweldig dat je als achttienjarige niet in de verleiding bent gekomen om jezelf te verloochenen. Het vreselijke gevolg van discriminatie is immes dat mensen zichzelf niet meer durven te zijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (154)