4.446
64

Burgemeester van Arnhem

Ahmed Marcouch was tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij volgde het Individueel Technisch Onderwijs (ITO) en de mts. Na de middelbare school werkte hij tien jaar bij de Amsterdamse politie, waarvan de laatste vijf jaar als brigadier. Hij had een baan als leraar maatschappijleer aan het ROC en was procesmanager jeugdbeleid van de Gemeente Amsterdam. In april 2006 werd hij stadsdeelvoorzitter van Slotervaart. In maart 2010 werd hij met twaalfduizend voorkeur stemmen gekozen in de gemeenteraad. Toen hij op 17 juni bovendien gekozen werd als Tweede Kamerlid, moest hij op 8 september 2010 zijn zetel in de gemeenteraad opgeven.
Op 1 september 2017 werd Ahmed Marcouch geïnstalleerd als burgemeester van Arnhem.

Politie, maak je waar en lever vakbekwame aangiften tegen discriminatie

Korpschef Boumans moet vakbekwame agenten selecteren voor de balies, zonder PVV-achtige of andere foute denkbeelden die hen dwarszitten bij hun werk

De Dag van de Arbeid op 1 mei is pijnlijk voor wie Yassine heet. Het Rotterdamse S5 Agency World wees recent nog een jongeman met de naam Yassine af, hoewel het scheepsagentschap volgens CEO Karel Peters mondiale ambities heeft. Juist buitenlandse namen dragen dan de belofte van extra kwaliteiten zou je zeggen, met mensen die naast Nederlands en Engels ook Frans, Arabisch of Turks spreken. Yassine besloot na zijn afwijzing schuil te gaan achter de naam Stefan. Stefan kreeg wél een uitnodiging van het snelgroeiende bedrijf met overnames in ondermeer Azië, zelfs met minder ervaring dan Yassine. Wat doet dit met een jongeman als hij voor een faire kans in Nederland afstand moet doen van zijn eigen identiteit, moet onderduiken in een andere naam? Yassine hield de moed erin en probeerde aangifte te doen bij de politie. Met zijn echte naam. De politie poeierde hem af.

Ik word daar zó boos over! Stad en land moet ik afreizen om weggejaagde benadeelden te helpen aangifte doen bij de politie. In Yerseke werd Laila Khallal in de steek gelaten door zowel de werkgever als haar school, maar ook door het politiebureau te Roosendaal; terwijl de aangifte fatsoenlijk opnemen nog het simpelste onderdeel is van de strijd tegen discriminatie, de benadeelden leveren de verdachten van de strafbare feiten erbij.

Check foute denkbeelden
Hierover blijf ik Kamervragen stellen. Aan minister Van der Steur (Justitie). Want de politie moet aangiften professioneel behandelen. Dus moet korpschef Boumans vakbekwame agenten selecteren voor de balies, zonder PVV-achtige of andere foute denkbeelden die hen dwarszitten bij hun werk. De Kamervragen gaan ook naar minister Asscher (werkgelegenheid, integratie). Want al onze investeringen in het onderwijs vallen dood in het zwarte putje van blinde bedrijven. Alle inspanningen van onze jongeren om een mooi cv bij elkaar te studeren en te werken, stuiten op een hoge muur van onwil bij personeelsfunctionarissen en balieagenten zoals ook Yassine overkwam bij het politiebureau te Zwijndrecht.

Alle oproepen van premier Rutte die onze Mohameds en Fatimas moeten aanmoedigen zich in te vechten op de arbeidsmarkt in plaats van zich naar beneden te laten trekken, verdwijnen nu in een zompig moeras aan vooroordelen. Mijn eeuwige roep dat wij in een prachtig land leven waar wij strijden voor rechtvaardigheid, moeten wij wel waar kunnen maken. En mijn voortdurende boodschap dat misdaad maakt dat je als bange man over je schouder blijft kijken, dat jij veel gelukkiger wordt met een eerlijke baan, moet wel een eerlijke kans krijgen.

Veroordeeld
Wat hebben onze jongeren aan hun verworven kennis, als hun naam alleen al genoeg is om hen af te wijzen? Wat hebben onze jongeren aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden als ze niet verder komen dan een afwijzing van hun naam? Wat hebben onze jongeren eraan om netwerken op te bouwen als ze door hun naam buiten blijven staan, zonder de kans te krijgen hun referenties te noemen? Als deze generatie zijn zelfvertrouwen verliest, verliest Nederland zijn trots. Aangifte doen dus; bij de politie. Want als we arbeidsdiscriminatie weten uit te bannen, trekken we heel Nederland omhoog. Dus ik spoor ze aan, als ze mij weifelend aankijken: “Is het niet voor jezelf, doe het dan voor je generatiegenoten.”

Helaas dreig ik hen nogal eens een doodlopende weg in te sturen, richting nieuwe teleurstelling; dus ik trek nogal eens Nederland in om hen ter plekke te assisteren op het politiebureau. “Niet naar de politie gaan”, hoor ik zelfs goed ingevoerden adviseren. “Bespaar jezelf de onverschilligheid van de agenten”, zeggen zij, “Ga liever naar het College voor de Rechten van de Mens”. Inderdaad veroordeelde dit College vorige week het bedrijf Yacht, met acht vestigingen in de grote steden, dat een verboden onderscheid maakte op grond van ras. Alweer zo’n zaak waarbij een jongeman zijn toevlucht nam tot een schuilnaam. Met zijn Turkse naam kreeg hij subiet een afwijzing, als Martin van Dongen kwam hij binnen, met een identiek cv. Erger dan het veroordeelde Yacht is S5. Waar deze dochter van Randstad de klacht van de sollicitant netjes behandelde, gaf S5 de sollicitant toen die toelichting vroeg een flinke jij-bak.

Groei
Terecht gaat minister Asscher regelen dat de Rijksoverheid stopt met opdrachten aan bedrijven die discrimineren. Binnenkort hopelijk ook bij de lokale overheden wordt in de offerteaanvragen verzocht een mooie trackrecord te bieden voor een pluriform personeelsbestand. Als een bedrijf fout zit met zoiets essentieels, met een blinde vlek voor de menselijke kwaliteit, verduisterd door vooroordelen, dan is met het moraal van zo’n bedrijf nog meer mis. Het zijn nogal wat bedrijven die moeten nadenken over hun handel en wandel. Want volgens het proefschrift van dr. Blommaerts heeft in alle regio’s en in alle sectoren Joris 50 procent meer kans dan Rachid dat zijn cv wordt opgevraagd. Dit overkomt alle allochtonen, ongeacht hun sekse, opleidingniveau of leeftijd.

Wat een groei wordt mogelijk als bedrijven hun ogen openen en dubbel zoveel talenten zien. Wat geweldig als we volgend jaar op 1 mei een sterke generatie zien opstaan, die vol zelfvertrouwen haar kwaliteiten inzet voor welvaart van hun cliënten en groei van hun werkgever, trots op de vooruitgang van ons land.

Ahmed Marcouch is als PvdA-Kamerlid woordvoerder veiligheid en integratie

Geef een reactie

Laatste reacties (64)