2.361
29

Voorzitter FNV Jong

Voorzitter FNV Jong

Politiebond kiest goedkoop argument boven rechtsstaat

De politie zou de schijn van partijdigheid te allen tijde moeten voorkomen

ANP

Het beschermen van burgerlijke vrijheden is één van de kerntaken van de politie. Verbazingwekkend was dan ook de oproep van de voorzitter van ACP, de grootste politievakbond, afgelopen zondag bij RTL nieuws:

Ons pleidooi is dat de politie zichtbaar maakt hoeveel demonstraties er op jaarbasis zijn en wat de kosten van die demonstraties zijn.

Dat was naar aanleiding van de bescherming die de politie bood aan de anti-zwartepiet-demonstranten in Dokkum. Het opportunisme van de bond is schadelijk voor de democratie. Er is geen prijskaartje te hangen aan onze rechtsstaat.

Vrijheid
Het recht op demonstratie is essentieel voor een gezonde maatschappij. Een samenleving die vooruit wil staat open voor tegengeluiden. Het is niet aan de overheid om een inschatting te maken van de relevantie van dat tegengeluid. Het is al helemaal niet aan de politie om het kostenplaatje naar voren te schuiven als argument om een demonstratie wel of niet mogelijk te maken. Vrijheid is van onschatbare waarde.

Bovendien, waarom moeten deze kosten nu opeens in kaart gebracht worden? De politie treedt namelijk ook op om voetbalhooligans in het gareel te houden en een oogje in het zeil te houden bij uitgaansgelegenheden. Vorige maand demonstreerde ACP zelf voor een betere pensioenregeling waar eveneens de inzet van hun collega’s nodig was. We hoorden geen stemmen opgaan over de kosten daarvan. Het is gek dat de politievakbond plotseling vragen gaat stellen als de anti-zwartepiet-beweging gebruik maakt van hetzelfde grondrecht.

Vooringenomenheid
De politie zou de schijn van partijdigheid te allen tijde moeten voorkomen. De kosten die veroorzaakt zijn door het blokkeren van de snelweg werden geen onderwerp van discussie. Sterker nog: deze gevaarlijke stunt werd goedgepraat door de premier en de boetes werden gedekt door crowdfunding. Met deze actie werd het betogingsrecht van mensen bruusk ontnomen. Het is logisch dat hier met een nieuwe demonstratie vervolg aan wordt gegeven. Het riekt naar vooringenomenheid om vraagtekens te zetten bij de kosten van legale demonstratie in plaats van bij een illegale blokkade.

Het is ongehoord dat de bond precies het protest in Dokkum voor de vrijheid van meningsuiting aangrijpt voor een evaluatie van de politietaken. Daarnaast zijn er een hoop andere incidenten aan te wijzen waar ze een kostenplaatje van hadden kunnen aanvragen. Juist de onpartijdigheid van de politie moet bij de vakbond voorop staan. Juist de politie moet onvoorwaardelijk staan voor de rechtsstaat. Juist de politie moet er zijn voor iedereen.

Geef een reactie

Laatste reacties (29)