2.504
57

Theatermaker, neerlandica, trainer Verbindende Communicatie

Hester Macrander is een Nederlands cabaretière, theatermaker, theaterregisseur en publicist. Macrander volgde een opleiding tot regisseur en docent drama aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem.

Politiek: Maak Nederland weer bestuurbaar!

De kiezer kan geen einde maken aan de politieke verdeeldheid, de politieke partijen moeten dat zelf doen door meer allianties te smeden en te fuseren

Nu de kruitdampen van de verkiezingsstrijd weer zijn opgetrokken, zouden politieke partijen eens rustig en serieus moeten nadenken over hun bestaansrecht. Het politieke landschap moet namelijk dringend anders ingericht worden.

Grote partijen bestaan niet meer; de politiek lijkt definitief verdeeld in fracties die stuk voor stuk te klein zijn om slagvaardig te zijn.

26 mei zullen de afgevaardigden in de twaalf provincies de Eerste Kamer kiezen. Dan wordt definitief helder dat er voor een meerderheid in de Eerste Kamer tenminste vier partijen nodig zijn. Dat leidt tot een voortdurend handjeklap met partijen en senatoren om kabinetsplannen door de Eerste Kamer te brengen.

Kiezer als oorzaak van verdeeldheid
Je kan die verdeeldheid afwentelen op de kiezer, die immers zo verdeeld heeft gestemd. De kern van het probleem is echter dat in politiek Den Haag die verdeeldheid begint. Baantjesjagers beginnen daar liever voor zichzelf, dan dat zij zich verbinden aan bestaande politieke stromingen. 
Den Haag, waar politiek een branche wordt voor gelukszoekers als Bram Moszkowitz, die graag de voorman van ‘Voor Nederland’ van de ‘politieke  vluchtelingen’ Bontes en Van Klaveren wil worden en waar het antwoord op populistisch nihilisme door de traditionele partijen uitblijft.

Ruilverkaveling
Voor een minder verdeeld, sterker en slagvaardiger politiek landschap is het nodig dat politieke partijen aan ruilverkaveling gaan doen; dat zij allianties smeden, fuseren en het landschap overzichtelijker maken. De verschillen zijn overbrugbaar; en wanneer de focus ligt op de overeenkomsten kunnen splinterpartijen gemakkelijk samengaan. Christelijke politiek in een steviger blok, de Partij voor de Dieren die fuseert met GroenLinks tot een ecologisch groene fractie – waar ook veel sociaaldemocraten zich thuis zullen voelen -, een liberaal blok en een conservatief blok.

Het antwoord op de huidige politieke verhoudingen kan in ieder geval niet zijn, dat politici zeggen dat het land onbestuurbaar wordt. Maak het bestuurbaar!

Deze tekst is geschreven door Hester Macrander, samen met Gertjan Kleinpaste (Bestuur GroenLinks)


Laatste publicatie van Hester Macrander

  • Rook

    Verhalen

    November 2010


Geef een reactie

Laatste reacties (57)