862
10

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Politieke besluitvorming over benutting beperkte capaciteit van IC-bedden duldt geen uitstel

Hoogste tijd om binnen maximaal twee weken een aangepast zwart draaiboek te hebben voor IC-artsen.

Foto: Robin Utrecht

IC-artsen luiden de noodklok over het uitblijven van besluiten door de politiek en regering over de vraag aan de hand van welk gekozen beleid zij straks als artsen moeten bepalen welke patiënt wel en niet behandeld kan worden op de IC-afdelingen van ziekenhuizen als die volledig volstromen. Een dringend verzoek om een nadere invulling van het voor alle patiënten en burgers onprettige begrip “Zwart Draaiboek”.

De samenleving heeft eerder in 2020 tijdens de coronapandemie hierover een debat gevoerd en gelukkig is het nooit zover gekomen dat dit latente draaiboek ook daadwerkelijk moest worden toegepast. In 2021 met een relatief hoge vaccinatiegraad in de samenleving is de uitgangspositie van deze noodzakelijke besluitvorming echter geheel anders. De doelstelling is wezenlijk veranderd.

Van het exclusief voorrang  geven aan covid-patiënten ten nadele van alle andere urgente zorgbehandelingen is thans de balans tussen de belangen van besmette covid-patiënten en patiënten met andere aantoonbare zeer urgente zorgbehoeften, sterk veranderd. Zeer urgente kanker-, hartoperaties en andere behandelingen kunnen ook medisch niet meer verantwoord worden. Voeg hierbij de discussies en inmiddels manifeste tweedeling tussen gevaccineerde en niet corona gevaccineerde burgers en de complexiteit van dit immens grote en belangrijke probleem voor alle patiënten en burgers is bekend.

Helaas met een volstrekt afwezige politiek, overheid en regering. Een inmiddels bekend fenomeen. Wachten, wachten en pas naar buiten komen als het feitelijk al te laat is. In Nederland zijn we er al aan gewend dat de zorg eerst zelf naar buiten mag treden om in Nederland over belangrijke zorgvraagstukken publiekelijk de noodklok te luiden. Kostbare tijd die voor Gommers en zijn collega’s verloren gaat aan het vervullen van zijn primaire taken. IC-zorg geven, borgen en de overheid daarover adviseren.

Politicus Commissaris van de Koning in Groningen Paas bevestigde in een kort debat hierover met IC-voorman Diederik Gommers op tv,  de gigantische kloof tussen politiek en het realisme op de IC-werkvloer. Door smalend de geuite noodkreet van Gommers af te doen met de mededeling dat de politiek niet kan treden in een discussie over wie er wel en niet behandeld kan worden, in plaats van direct als CDA-politicus te pleiten voor het starten van een brede politieke discussie hierover. Vermoedelijk bij zijn uitlating daarbij denkend aan het volstrekt irreële standpunt van zijn partijgenoot minister De Jonge  dat de capaciteit van IC-bedden vergroot moet kunnen worden. Daarbij vergetend dat de doorslaggevende kritische factor niet de IC bedden zijn maar het tekort aan competent beschikbaar IC-verpleegkundigen.

De huidige gezondheidsdata over coronabesmettingen, te verwachten grieppatiënten en mogelijke nieuwe coronavarianten leiden slechts tot één glasheldere conclusie; hoogste tijd om binnen maximaal twee weken een aangepast zwart draaiboek te hebben voor IC-artsen. PLAN Z!

Welke toppers uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap zien dit als een tijdelijke maatschappelijke plicht om in dit samen te stellen super crisisteam voor Nederland een Zwart Draaiboek te maken? Bedoeld  om alle IC-artsen heldere en duidelijke handvatten te geven hoe te handelen met hun beperkte capaciteit van IC-bedden.


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (10)