10.761
382

Opiniepeiler

In 1971 ben ik afgestudeerd als Sociaal Geograaf bij de UvA in Amsterdam. Na een korte periode als wetenschappelijk medewerker ben ik 15 jaar actief geweest als onderzoeker, tussen 1973 en 1975 bij Inter/View, daarna samen met Hedy d’Ancona (Cebeon) en vanaf 1980 als mededirecteur van Inter/View. Vanaf 1976 was ik in de media actief op het terrein van verkiezingsonderzoek. Eerst bij Vara’s In de Rooie Haan. Later o.a. in Achter het Nieuws en NOVA.
In 1984 werd ik assistent van Anton Dreesmann, waarbij onder andere het project Micro Computer Club Nederland werd opgezet en ik directeur werd van Headstart in de Verenigde Staten. Bij de beursgang van Inter/View in 1986 werd ik gevraagd als voorzitter van de raad van commissarissen te functioneren. Dat heeft tot 1999 geduurd. Na vier jaar (1991-1995) te hebben gewerkt bij ITT Gouden Gids op het terrein van marketing en business development was ik drie jaar CIO bij Wegener Arcade. Daarbij onder meer verantwoordelijk voor de interne IT en de internetactiviteiten. Van 1998 tot en met 2001 ben ik CEO geweest van Newconomy.
Sinds 2002 run ik www.peil.nl, een opiniepanel, waarmee actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op de voet gevolgd kunnen worden. En ik ben betrokken bij een aantal vernieuwingsprojecten op het terrein van technologie en media.

Populariteit SP stijgt verder

Maurice de Hond: Record aantal ondervraagden verlaat PVV

Ook deze week zien we de SP verder stijgen (+2). De score van 34 zetels is de hoogste score van de SP ooit. De gewonnen zetels gaan deze keer ten koste van Groen Links en 50PLUS. Maar in feite zien we bij alle partijen ongekende overgangen in de richting van de SP.

Het is nooit eerder voorgekomen dat zonder dat er echt een duidelijke aanleiding is (val van het kabinet, aantreden nieuwe leider, grote interne strijd binnen een partij) in een relatief korte tijd een zo grote verschuiving zich heeft voltrokken.

Voor alle partijen volgt hier het percentage kiezers dat in 2010 die partij heeft gestemd, maar nu aangeeft de SP te zullen stemmen: PvdA -32% (!), Groen Links – 25%, ChristenUnie – 15%, PVV – 13%, D66 – 6%, CDA – 6%, VVD -3%.

Met andere woorden: Van de 19 zetels winst van de SP zijn er 10 afkomstig van de PvdA.

Een ander getal, waarmee de SP ook ver voorligt op de andere partijen is het percentage van de eigen kiezers uit 2010 nu aangeeft die partij weer te stemmen. Dat is bij de SP nu 92%. Bij de VVD en D66 ligt het rond de 80%. Bij de PVV is het gedaald naar een (ongekend) cijfer – 65%. Bij Groen Links, PvdA en CDA zit dit cijfer op 50%.

Het is ook interessant om te zien in welke categorieen van het electoraat de grootste 7 partijen oververtegenwoordigd zijn. Hieronder staat het vermeld als die groep minstens 3% hoger is dan het gemiddelde of de hoogst andere groep. Het is interessant om te zien hoe groot de verscheidenheid inmiddels is.

Zo is het interessant om te zien dat D66 volstrekt een tegenpool is van de SP. Maar ook dat de PVV een tegenpool is van de VVD (behoudens de categorie ‘RK”.) De VVD lijkt dan behoorlijk op het CDA, maar met een belangrijke uitzondering. Het CDA is sterk bij de 65+ en de VVD bij de 45-.

Congressen
Over twee onderwerpen zijn specifieke vragen gesteld. Het betrof de congressen van de PvdA en het CDA. Om dan echt te zien wat er leeft worden alle tabellen gepresenteerd met een totaalkolom (alle Nederlanders), vervolgens een kolom met alle PvdA- of CDA-kiezers uit 2010. Ten slotte twee kolommen met in de eerste kolom de PvdA- of CDA-kiezers uit 2010 die nog steeds die partij kiezen. En ten slotte de PvdA- of CDA-kiezers die nu aangeven niet meer PvdA of CDA te stemmen. Allereerst een aantal vragen naar aanleiding van het PvdA-congres.

En de volgende vragen zijn gesteld naar aanleiding van het CDA-congres:

Ten slotte wordt getoond hoe de politieke voorkeur is van de lezers van verschillende kranten op basis van de uitslag van dit weekend.

Volg Maurice ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (382)