2.222
14

Fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer

Mei Li Vos werd bekend als één van de oprichters en de voorzitter van het Alternatief Voor Vakbond (AVV). Een vakbond die opkomt voor die groepen die door de traditionele vakbonden weinig worden vertegenwoordigd, zoals freelancers en flexwerkers. In 2007 nam ze voor de PvdA zitting in de Tweede kamer. Inmiddels is ze fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. (Foto door: Ilona Hartensveld)

Postmedewerkers van stukloon naar arbeidscontract

Postbode komt als beste uit de bus nu Tweede Kamer instemt met voorstel PvdA en SP

Vandaag is een grote stap gezet om te zorgen dat iedereen in de postmarkt een goede baan met goede arbeidsvoorwaarden heeft. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met het voorstel van PvdA en SP waarmee een einde wordt gemaakt aan de zogenoemde ‘stukbeloning’. Ik ben daar zo gelukkig mee, omdat hiermee alle medewerkers in de postmarkt eindelijk zicht op een echte baan krijgen. We zetten daarmee ook weer een volgende stap om schijnconstructies uit te bannen.

Terug naar de afgesproken norm
Op dit moment hebben nog veel te veel mensen in de postmarkt ‘stukloon’. Dat betekent dat deze medewerkers worden betaald per poststuk. Dat is bijzonder oneerlijk, want het stukloon is erg laag. Deze mensen verdienen soms ook minder dan het minimumloon. Daarnaast kan de stukloonmedewerker zomaar worden ontslagen, want er geldt geen ontslagbescherming. Een stukloonmedewerker bouwt geen pensioen op, heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen recht op WW. De PvdA wil dit soort vormen van uitbuiting uitbannen, daarom is het goed nieuws voor alle postmedewerkers dat mijn voorstel vandaag is aangenomen.

Het einde van het ‘stukloon’ betekent dat we terug gaan naar gewone arbeidscontracten. We gaan weer naar de norm die destijds is afgesproken: tachtig procent van iedereen die werkt in de postbezorging, werkt als gewone werknemer. Voor twintig procent van de werkenden geldt dat er een overeenkomst van opdracht afgesloten mag worden. Het gaat dan om AOW’ers en uitkeringsgerechtigden die bij willen en mogen verdienen.

Oneerlijke concurrentie
Ook voor PostNL en haar medewerkers is dit goed nieuws. Op dit moment is er namelijk sprake van oneerlijke concurrentie. Medewerkers van de concurrentie zijn door deze uitbuiting veel goedkoper dan de werknemers van PostNL. Dit kost banen bij PostNL, die met 50.000 werknemers de grootste werkgever van Nederland is. Het kabinet is al langer bezig om een einde te maken aan deze schijnconstructies en vandaag is daar weer een grote stap in gezet.

De Partij van de Arbeid blijft werken aan goed en eerlijk werk. Dat betekent dat we niet accepteren dat je als werkende te weinig wordt betaald of in permanente onzekerheid moet leven.

Dit stuk verscheen eerder op de website van de PvdA


Laatste publicatie van MeiLiVos

  • Politiek Voor De Leek

    Een Insideverslag Van Een Outsider

    2011


Geef een reactie

Laatste reacties (14)