6.213
29

Student

Noortje van Lith is 21 jaar oud en rolstoelgebonden. Zij strijdt voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. Eind augustus begint ze aan de opleiding HBO rechten in Tilburg. Ze hoopt in de toekomst meer te kunnen betekenen voor de rechten van de mens.

Premier Rutte, laat mensen met beperking niet onder bijstandsregels vallen

Vorig jaar schreef Noortje van Lith een open brief aan premier Rutte waarin ze zich uitsprak tegen het voorstel om werknemers met een beperking onder het minimumloon te betalen. Nu klimt ze opnieuw in de pen.

Dag minister-president Rutte,

Helaas ben ik nog steeds niet tevreden met de plannen die mevrouw Van Ark heeft gemaakt. Zij zorgt er namelijk met haar nieuwe plannen weer voor dat mensen met een arbeidsbeperking in een uitkeringssituatie blijven zitten. Deze mensen, die buiten hun schuld om in sommige gevallen niet veel kunnen werken, moeten een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen om een fatsoenlijk bestaan op te kunnen bouwen. Een uitkering waaraan allerlei verplichtingen zijn verbonden, zoals onder andere de kostendelersnorm, en nauwelijks mogelijkheden tot het opbouwen van een buffer.

Er is in vergelijking met de loondispensatie, die in september 2018 tot blijdschap van velen van tafel is geveegd, bijna niets veranderd in het voordeel van mensen met een arbeidsbeperking.

Cc-foto: Pixabay

Een oplossing is een inclusietoeslag via de belastingdienst, waardoor mensen met een arbeidsbeperking niet meer onder de regels van de bijstand vallen. Ze hoeven hierdoor geen rekening te houden met de kostendelersnorm en ze zijn niet meer financieel afhankelijk van hun partner. Onafhankelijkheid is ontzettend belangrijk, zeker in ons leven waar we vaak al erg afhankelijk zijn van anderen.

U zegt dat de lonen omhoog moeten. Gaat u ook zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking niet onder de bijstand vallen als zij werken?

Ik blijf strijden tegen onrechtvaardigheid, omdat ik wil dat mensen met een beperking als volwaardige burgers worden gezien en omdat ik deze mensen een stem wil geven.

Daarom ben ik een petitie gestart: ‘Verander de participatiewet!’ Participeren is in mijn ogen meedoen in de samenleving en daarnaast ook gelijk behandeld worden. Dit gebeurt nu nog onvoldoende.

Ik hoop dat u samen met uw coalitiegenoten gaat kijken naar een rechtvaardige regeling.

Met vriendelijke groet,

Noortje van Lith

Geef een reactie

Laatste reacties (29)