638
19

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

President Juncker gaat het nog druk krijgen

De zeven uitdagingen op het menu van de Europese Unie zijn niet mals

De komende vijf jaren worden cruciaal voor Europa. Na een bankencrisis en een schuldencrisis lijkt de Europese Unie in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Maar de werkloosheid en de schulden zijn hoog. En ook op andere terreinen moet er veel gebeuren. Wat staat er allemaal op het menu?

Voor het eerst in de geschiedenis hebben de Europeanen indirect de president van de Europese Commissie gekozen, het dagelijks bestuur van de Europese Unie dat inmiddels veel weg heeft van een Europese regering. De christendemocraten werden de grootste partij en zij schoven de Luxemburgse ex-premier Juncker als kandidaat naar voren voor het voorzitterschap van de Commissie. Aangezien hij het ook geworden is, doet dit recht aan de verkiezingsuitslag waarmee Europa weer een stukje democratischer is.

Twee presidenten
In feite heeft de EU twee presidenten. De eerste is Jean Claude Juncker van de Commissie die vooral het Europees belang dient. De tweede is de Pool Donald Tusk van de Europese Raad die samen met de regeringsleiders in de regel vooral het belang dient van de 28 lidstaten. Steeds als er problemen zijn zoals de schuldencrisis of de Oekraïnecrisis dan ligt het zwaartepunt bij de Raad. Maar als alles goed gaat dan heeft Tusk weinig te doen en ligt het zwaartepunt bij de Commissie en het Europees Parlement.

Gezonde banken
Wat staat de Commissie zoal te wachten? Ten eerste moet de bankenunie handen en voeten krijgen. Het doel is een stabiele en gezonde Europese bankensector die niet wederom uit de bocht vliegt. Alle grote banken en ook veel kleinere banken zijn tot en met de parkeerplaats doorgelicht om te zien of zij gezond zijn. Vervolgens komen zij onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Er komen eenduidige Europese regels voor banken, zoals hogere buffers. Als banken in problemen komen dan draaien eerst de aandeelhouders op voor de kosten. Het risico komt zodoende vooral bij banken zelf te liggen.
Duurzame energie
Ten tweede moet er een Europese energieunie komen. Deze energieunie staat nog in de kinderschoenen, maar het doel zal duidelijk zijn: Europa wil minder afhankelijk worden voor zijn energiebehoefte van instabiele of foute regimes. Deze energieunie zal een mix worden van kernenergie, duurzame energie, energie van kolencentrales, olie en gas.

Betere werkgelegenheid
Ten derde moet de 12% werkloosheid omlaag om de 500 miljoen EU-inwoners meer perspectief te bieden. Dit zal een hele opgave worden want het valt niet mee om de grootste economie van de wereld nog groter te maken. Ontwikkelde economieën als Europa groeien nou eenmaal minder snel dan landen in ontwikkeling. De banen moeten komen uit hervormingen, investeringen en de digitale markt. Verder is robotisering geen bedreiging maar een kans: als bedrijven winstgevender worden door te besparen op personeel dan kan de economische groei en extra inkomsten van de staat gebruikt worden om overheidsbanen te scheppen, bijvoorbeeld in de zorg en de publieke media.
Minder schulden
Ten vierde moeten de schulden omlaag. De Europese Unie heeft totaal een economie van 13 biljoen euro maar ook een schuld van 13 biljoen euro. Tegenover deze hoge schuld staat dus een grote economie, maar het is een stuk veiliger als de 28 EU-landen hun schulden terugbrengen zodat er weer een buffer opgebouwd wordt. Aangezien het lastig wordt om uit de schulden te groeien, zal Europa vooral moeten bezuinigen en hervormen om de schulden weer terug te brengen.
Klimaatverandering
Ten vijfde wordt het tijd om eindelijk eens serieus werk te maken van het beperken van klimaatverandering. Natuurlijk moet dit vooral op wereldniveau gebeuren, maar Europa kan alvast het goede voorbeeld geven door de broeikasgassen aanzienlijk terug te brengen. De oplossing hiervoor moet komen uit verduurzaming, energiebesparing, innovatie en bijvoorbeeld uit zaken als thuiswerken.
Buitenlandbeleid
Ten zesde wordt Europa omringd door instabiele landen en oorlogen. De grote vraag is hoe de Europese Unie hier mee om moet gaan. De charme van Europa is altijd geweest dat het een softpower is die problemen diplomatiek wil oplossen en door het bevorderen van vrede en mensenrechten in het buitenland. Maar het is de vraag of dat nog werkt. Mogelijk vraagt de huidige wereld dat Europa ook een hardpower wordt met een Europees leger en een gezamenlijk buitenlandbeleid.

Vertrouwen terugwinnen
En tot slot is de vraag hoe Europa de sympathie van het electoraat kan terugwinnen. Weliswaar stemde 70% van het opgekomen electoraat op de pro Europese middenpartijen, maar de opkomst van het populisme baart natuurlijk zorgen. Veel landen als Frankrijk en Engeland worstelen met zichzelf en veel kiezers hebben weinig vertrouwen in de EU. Inmiddels is wel duidelijk dat er veel meer argumenten zijn voor Europese samenwerking dan tegen, maar het zal nog een hele uitdaging worden voor de EU om het electoraat daarvan te overtuigen.

Kortom, president Juncker en zijn team gaan het nog druk krijgen.

Geef een reactie

Laatste reacties (19)