Laatste update 16:38
3.915
109

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Preventief opsluiten van moslimradicalen zou een domme zet zijn

'Er zal actie gevoerd worden voor hun vrijlating met wenende moeders die op de televisie over hun schuldeloze zonen en dochters vertellen. Het buitenland zal zich ermee bemoeien. We zullen hun namen leren kennen'

Je hoort het weer aan alle kanten: misschien moet je toch administratieve maatregelen nemen tegen potentiële jihadi’s. Het is jammer van ons beginsel dat je niet kunt worden vastgezet voor daden die je nog niet gepleegd hebt maar voor onze veiligheid is het helaas noodzakelijk om staatsgevaarlijke elementen te interneren.

Cc-foto: wim hoppenbrouwers

Kalifaat
Dat is een buitengewoon onverstandig idee. Er is al vaak genoeg gezegd dat we daarmee zélf zagen aan de wortels van onze rechtsstaat en een maatschappij creëren die wat burgerlijke vrijheden betreft al wat dichter staat bij het kalifaat dat de sympathisanten met de jihad in de polder zouden willen oprichten. Dat hoeft niet nog eens herhaald te worden. Er is nóg een argument dat niet of nauwelijks gehoord wordt en dat is even krachtig.

Als je nou martelaren wilt scheppen, als je een focuspunt voor eindeloze actie in het leven wilt roepen, dan moet je vooral mensen gaan interneren van wie je vermoedt dat ze radicaal zijn.

Radicalen
Nederland heeft daar ervaring mee, niet in Europa maar in Azië. De gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië liet hem al te radicale nationalisten vastzetten in Boven-Digoel op Nieuw Guinea . Dan waren ze uit de weg, konden geen aanhangers meer ronselen en de bevolking opruien. En ze hadden – zo hoopte men – de tijd om na te denken en te leren beseffen dat tegen de macht van de orang belanda niets of niemand opgewassen was. Er hebben dertienhonderd mensen in Boven-Digoel gezeten. Daarvan is een groot gedeelte geestelijk geknakt maar de rest is juist standvastiger geworden.

Alle geïnerneerden kregen onmiddellijk de status van martelaren voor de goede zaak. Het bestaan van Boven-Digoel alleen al was geweldige propaganda voor de Indonesische nationalistische beweging. Als Nederland er toe over zou gaan verdachte moslims op te sluiten, dan zal precies hetzelfde gebeuren. Ze worden martelaren. Er zal actie gevoerd worden voor hun vrijlating met wenende moeders die op de televisie over hun schuldeloze zonen en dochters vertellen. Het buitenland zal zich ermee bemoeien. We zullen hun namen leren kennen. Hun foto’s zullen op de sociale media verschijnen en op de muren van onze steden. Laat ze vrij! En de zo gevreesde haatimams hebben een nieuw gespreksonderwerp waarmee zij jongeren kunnen inspireren om straks het hoogste offer te brengen voor Allah en het toekomstig kalifaat. En daardoor de eeuwige zaligheid te verwerven. In één grote klap.

Dat zal het effect zijn van zulke interneringen. Het is een domme en ondoordachte zet om mensen uitsluitend wegens hun denkbeelden te interneren. Je bereikt er het tegendeel mee van wat je bedoelt.

Observeren, infiltreren, arresteren, dat is de enige werkzame strategie,  zo hebben de feiten van verleden week nadrukkelijk geleerd.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (109)