1.052
20

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Prins Friso glowing in the dark

Prins Friso van Oranje krijgt een topfunctie bij energiebedrijf Urenco. Goed dat hij tenminste gewoon een baan heeft om aan een inkomen te komen. Maar het is niet zo'n gewoon bedrijf waar hij voor gaat werken

Urenco verrijkt voor ongeveer 100 kerncentrales wereldwijd het uranium naar een niveau waardoor het als brandstof kan dienen in de centrale. Ze heeft klanten over de hele wereld, van Korea tot de VS, van Brazilië tot Finland. Kernenergie is een zwaar omstreden manier van energieopwekking. Albert Einstein zei het al ‘nuclear power is one hell of a way to boil water!’.

Om atoomstroom te maken heb je uranium nodig. Dat komt deels uit landen als Canada en Australië – waar, ondanks redelijke wetgeving en een sterke milieubeweging, nog steeds grote problemen zijn met het radioactieve afval dat overblijft – maar in steeds grotere hoeveelheden uit Kazachstan en Afrikaanse landen als Niger, Namibië en Zuid-Afrika. De huidige kerncentrale in Borssele haalt haar uranium uit Kazachstan. De nieuwe kerncentrale die Delta wil bouwen in Borssele zal haar uranium waarschijnlijk uit een Afrikaans land moeten halen. De praktijk van uraniumwinning in Afrika is om te huilen; geen wetgeving, geen bescherming van arbeiders, het radioactieve ertsafval ligt in grote dijklichamen (“tailings”) naast de mijnen en bij de dorpen met arbeiders.

Urenco vertelt nooit waar uranium vandaan komt, ze verschuilen zich achter de volgende redenering “wij kopen het uranium niet in, dat wordt door kerncentrales / energiebedrijven met kerncentrales gekocht en bij ons voor verrijking aangeleverd”. Je moet dus bij alle klanten van Urenco gaan kijken waar die het dan inkopen. En die vertellen het ook allemaal niet…”bedrijfsgeheim” heet het dan. Na lang aandringen heeft Borssele het een jaar geleden bekend gemaakt. Borssele is klant van Urenco dus die verrijkt uranium uit Kazachstan.

Onze Prins van Oranje-Nassau (zo mag hij zich nog wel noemen) gaat dus geld verdienen met een activiteit waarvoor bijvoorbeeld Iran zwaar onder vuur ligt. Amerika bijvoorbeeld wil dat alleen een paar geselecteerde westerse landen mogen verrijken – zodat islamitische landen die ook een kerncentrale willen het bij bijvoorbeeld Amerika en Engeland kunnen kopen. Overigens heeft Iran een aandeel van 10 procent in de Franse verrijkingsfabrieken – waarmee Urenco intensief samenwerkt bij het maken van centrifuges voor het verrijkingsproces.

En oja, dat wordt ook nog leuk; Urenco is voor 30% van de Nederlandse
overheid…

Geef een reactie

Laatste reacties (20)