1.917
37

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Proces Wilders: Radio Paranoia

De sfeer is zo al verziekt genoeg, daar hoeft niet nog eens een schepje bovenop gedaan te worden.

In het proces Wilders is de rechtbank opnieuw gewraakt. Tom Schalken, een
van de rechters die destijds het OM beval om Wilders toch te vervolgen, zou
geprobeerd hebben getuige deskundige dr. Hans (“de Arabist””) Jansen te
beinvloeden. Waar baseert Wilders’ advocaat mr. Moszkowicz zich op? Dat is een artikel in De Pers en een column van Hans Jansen op de site hoeiboei.nl. Onderwerp: Bertus Hendriks heeft een eetclubje met nogal notabele vrienden, waarvoor men steeds een of andere deskundige uitnodigt die verstand heeft van een actueel thema. Die is dan het middelpunt van het gesprek. In mei was Hans Jansen te gast.

Wie het verhaal van Hans Jansen leest merkt onmiddellijk dat het nogal een persoonlijk gekleurde weergave van het eetafspraakje is. Als de rechters een goed beeld willen hebben van wat zich daar werkelijk heeft afgespeeld, dan zouden ze niet alleen Hans Jansen maar ook andere deelnemers moeten horen, liefst iemand die een beetje objectief tegen de situatie aan kan kijken.

Vers twee is of het nu zo heel erg is wat zich daar heeft afgespeeld. Wij komen een van de rechters tegen die het OM heeft bevolen om Wilders te veroordelen en die heeft tijdens het diner volgehouden dat hij met dit bevel tot vervolging een juiste beslissing had genomen en dat dit ook tot interessante juridische gevolgen kan leiden, wat inderdaad klopt, want na dit proces zal er niet gauw geprobeerd worden om nog iemand aan te pakken met een délit d’opinion. Ook wilde hij steeds praten over de islam, wat niet onlogisch was, want daarvoor was Jansen nu juist uitgenodigd door het eetclubje. Is dat het ongeoorloofd beïnvloeden van een getuige-deskundige?

Dat laat zich vrij moeilijk construeren. Schalken heeft Jansen immers niet verteld, hoe zijn getuigenis eruit zou moeten zien. Anders had hij daar in zijn column wel gewag van gemaakt. Hij heeft zijn eigen positie verdedigd, ongetwijfeld met argumenten, maar die thematiek kan niet centraal hebben gestaan in het gesprek met de rechter-commissaris dat Jansen een paar dagen later had. Hij was immers getuige deskundige: de vragen gingen over aard en karakter van de islam en niet over de vervolgbaarheid van Wilders op grond van de Nederlandse wetgeving. Dat is een geheel ander onderwerp, een onderwerp bovendien waar Schalken vanuit zijn vakachtergrond geen verstand van heeft en Jansen wel.

Wilders heeft dan ook geen enkele reden om Schalken van maffiapraktijken te beschuldigen.

Wilders’ rechters zullen het verzoek van Moszcowicz om Jansen aan een getuigenverhoor te onderwerpen wel afwijzen. Dat is echter niet verstandig.

Teveel mensen hebben uit afkeer van de Staatsomroep een definitieve keuze gemaakt voor Radio Paranoia. Het zaad van het wantrouwen is gezaaid en schiet allerwege op. Daarom is het de moeite waard vast te stellen, wat daar bij Bertus Hendriks aan de eettafel precies is voorgevallen. Ook al zijn de beweegredenen daarvoor misschien eerder psychologisch dan juridisch.

De sfeer is zo al verziekt genoeg tenslotte. Daar hoeft nog niet eens een schepje bovenop te worden gedaan.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (37)