649
10

Politiek historicus

Ewout Klei (1981) is historicus en heeft zich gespecialiseerd in de contemporaine politieke geschiedenis.

Protestantse en progressieve pavlovs

In orthodox-protestantse kring hangt men niet graag de vuile was buiten, en kritiek wordt al snel beschouwd als een aanval op de groep of op het geloof

Gisterochtend verscheen het rapport ‘De mantel der liefde’ van het onderzoeksbureau Movisie. Onderwerp van het onderzoek was huiselijk geweld in orthodox-protestantse hoek. De conclusie van het rapport was, dat huiselijk geweld in veel gevallen helaas onbespreekbaar is en daarom langer kan doorgaan. De auteurs van het rapport, Hilde Bakker en Hanneke Felten, stellen in hun rapport duidelijk dat het gaat om een verkennend onderzoek.

Wie wil weten hoeveel orthodox-protestantse kinderen en vrouwen worden mishandeld, en of huiselijk geweld in deze kring meer of minder voorkomt dan in andere kringen, moet nog even op het antwoord wachten. Een groot kwantitatief en vergelijkend onderzoek is niet gedaan. Zo’n onderzoek echter is, zeker na de vele incidenten die in het rapport zijn beschreven, zeker wenselijk.

Op het rapport zijn verschillende reacties gekomen. Enigszins verrassend was het verslag in het Reformatorisch Dagblad, de streng-christelijke krant die erg met de SGP verbonden is. Deze krant gaf een objectieve samenvatting van het rapport, zonder er meteen een negatief oordeel over te vellen.

De krant onderscheidde zich in positieve zin van het Katholiek Nieuwsblad, dat van een mea culpa niet weten wilde, en in reactie op de misbruikschandalen in de Rooms-katholieke Kerk voluit in de tegenaanval ging.

Behalve het Reformatorisch Dagblad reageerde ook de ChristenUnie objectief op het rapport. Kamerlid Esmée Wiegman reageerde geschokt op de observatie in het rapport, dat huiselijk geweld vaak met de mantel der liefde wordt bedekt. Ze riep kerken en instellingen op om openheid te geven, zodat problemen beter konden worden aangepakt.

Er waren echter ook orthodox-protestanten, die de weg van Katholiek Nieuwsblad volgden. Een aantal SGP-jongeren twitterden boze berichten, en zocht er antichristelijk complot achter. Spraakmakende predikant Jos Strengholt nam (niet de moeite om het rapport te lezen maar wel) de tijd om een ‘humoristisch’ blogje te schrijven.

Na lange studie ben ik tot de conclusie gekomen dat er meer onderzoek nodig is naar kindermisbruik

onder buschauffeurs
in PKN gezinnen
in gezinnen van Jehova’s Getuigen
in moslimgezinnen
onder agnosten
onder paragnosten
in atheistische gezinnen
in gezinnen van beheerders van zwembaden
onder onderwijzers op basisscholen
bij ex-Rooms Katholieken
bij toekomstige Rooms Katholieken
onder homoseksuelen
onder marktkooplui
onder verkopers van kinderkleding bij V&D
bij journalisten van de EO
onder leden van de VPRO
onder eigenaars van coffeeshops
onder hoogleraren

Misschien ben ik er nog wat vergeten. Maar ik heb er in elk geval meer dan stichting Movisie die meent dat meer moet worden onderzocht onder orthodox-protestantse gezinnen. Wil zo’n stichting gewoon een beetje scoren in de media of zo?

Laat ze moedig zijn en onderzoek doen naar de situatie in moslimgezinnen. Rooms-Katholieken en Protestanten gaan niet meteen dreigen met geweld he? En wie durft het aan om te suggereren dat erg veel kindermisbruik met homoseksualiteit samenhangt? Daar gaan we natuurlijk geen vooronderzoek naar doen…

Wie kan ontkennen dat het intussen bon ton is om kerken en het christelijk geloof te willen bekladden?” 

Deze pavlov-reacties ‘bewijzen’ in zekere zin het gelijk van het Movisierapport, namelijk dat men in orthodox-protestantse kring niet graag de vuile was buiten hangt, en kritiek al snel beschouwt als een aanval op de groep of op het geloof. De conspiracy theory van Strengholt, dat Movisie het christelijk geloof wil bekladden en over moslims niets durft te zeggen, is onjuist. Movisie heeft onderzoeken gedaan naar geweld en gedwongen huwelijken onder migranten, en daar zitten ook veel moslims bij.

Toch hebben Strengholt en de SGP-jongeren niet helemaal ongelijk. Veel reacties, op Geen Stijl maar ook op Joop, getuigen van veel onkunde en onbegrip. Nogmaals, er zijn nog geen harde cijfers bekend , dus harde ongenuanceerde oordelen zijn nu niet op hun plaats. Protestantse pavlovs zijn verkeerd en dekken misstanden toe, maar progressieve pavlovs zorgen er voor dat streng-religieuze gemeenschappen nog verder in hun schulp kruipen.

Het feit dat het Reformatorisch Dagblad en de ChristenUnie positief reageerden, geeft echter hoop. Dat is wel een beetje nodig, want elk slachtoffer van geweld is er natuurlijk één te veel.

Beluister hier ook de radiodiscussie tussen Ewout Klei en de voorzitter van SGP-jongeren

Geef een reactie

Laatste reacties (10)