Laatste update 12:36
1.687
62

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

PvdA 70 jaar: onzekerheid en onmacht

Vandaag bestaat de PvdA 70 jaar. Een goed moment voor reflectie en bezinning.

PvdA verkiezingsposter 1948
PvdA verkiezingsposter 1948

Als kernopdracht heeft de sociaaldemocratie van oudsher de emancipatie van en de solidariteit tussen mensen. Deze combinatie van emancipatie en solidariteit stelde de sociaaldemocratie in staat verschillende groepen aan zich te binden, een politieke stroming die opkomt voor werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid en bestaanszekerheid. Het is een beweging die zich verzet tegen schending van mensenrechten, tegen onredelijke ongelijkheid van inkomen, tegen armoede, tegen discriminatie, en die zorgt voor banen en bestaanszekerheid. De sociaaldemocratie voelt zich historisch verbonden met verzorgingsstaat. Dit valt allemaal te lezen in het Beginselmanifest van PvdA als politiek kompas.

De noodzaak van de sociaaldemocratie is actueler dan tevoren. De inkomensongelijkheid is groter dan ooit, de bestaansonzekerheid is als gevolg van de economische crisis toegenomen en tweedeling in de samenleving dreigt langs verschillende scheidslijnen. De klassieke idealen van emancipatie en solidariteit zijn daarom hoogst actueel.

Vertrouwen
Ondanks deze onmisbare idealen is de vertrouwenscrisis in de samenleving jegens de PvdA nooit eerder in de geschiedenis van de partij zo groot geweest. De PvdA dient een brugfunctie te vervullen in de samenleving tussen lagere- en middenklasse en tussen hoog- en laagopgeleiden. Waar de PvdA haar bestaansrecht ontleent aan het organiseren van de solidariteit tussen arbeidersklasse en middenklasse, dreigt zij nu de steun van beide te verliezen. Ook de relatie met de vakbond als een noodzakelijke partner is behoorlijk verzwakt.

Bij de laatste provinciale statenverkiezingen verloor de PvdA in alle 393 gemeenten. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verloor de partij fors in steden als Amsterdam en Rotterdam waar de PvdA lange tijd de macht in handen had. Ook in het rode noorden keerden kiezers PvdA de rug toe. Drie keer op rij riep de partijleiding “wij hebben verloren, maar we zijn niet verslagen”. Dat kun je niet blijven roepen. Na het verlies bij gemeenteraadsverkiezingen zei Samsom dat het de PvdA niet is gelukt om het verhaal goed uit te leggen aan de kiezer. De kiezer is niet dom. Vraag is wat is er misgegaan, en waar blijft het vermogen van de partijleiding tot reflectie en bezinning.

Zekerheid
Op 10 maart 2013 gaf Hans Spekman een interview met Nu.nl over het bezuinigingspakket dat dit kabinet ging invoeren; bezuinigingen op de zorg, op de sociale werkplaatsen en op de WW-uitkering. In dat interview zei Spekman “Ik zie de angst in de ogen van mensen. Je moet niet veronachtzamen wat onzekerheid met mensen doet.” En hij beloofde de kiezer in dat interview niet te schromen om de vinger op de zeer plek te blijven leggen als de kabinetsplannen slecht zouden uitpakken.

Vraag is hoe Hans Spekman nu drie jaar later denkt over wat de ontstane onzekerheid met veel mensen doet; bijvoorbeeld vanwege de bezuinigingen op de zorg en op arbeidsgehandicapten. Samsom begon de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 met het eerlijke verhaal, en ging vervolgens samen met Rutte schrijven aan een regeerakkoord. Een akkoord waarmee enkele positieve stappen zijn gezet om hervormingen mogelijk te maken. Maar ook een akkoord dat raakt aan de bestaanszekerheid van veel mensen met een kleine portemonnee. Het hebben van principes is een hoogstaand goed. Principes laten zich niet uitruilen.

Macht
Onlangs zei Spekman dat Samsom weer lijsttrekker moet wordt van PvdA; ongeacht de uitslag van de volgende verkiezingen. Als partijvoorzitter kan Spekman veel beter gaan investeren in het motiveren van PvdA-leden om straks weer de straat op te gaan om campagne te voeren in plaats van ongevraagd stemadvies te geven. De partijleiding realiseert zich dat binnen de PvdA een sterk gevoel van gelatenheid heerst. Spekman kan zeggen over Samsom wat hij wil, maar het zijn uiteindelijk de leden die de partij op de been houden, en het zijn de leden die bepalend zijn voor de toekomst van de partij.

De grote uitdaging voor de PvdA is nu het herstel van het vertrouwen. Dit betekent politiek bedrijven vanuit beginselen en idealen als een herkenbare en geloofwaardige partij. 70 jaar PvdA; tijd voor reflectie, tijd voor bezinning!


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (62)