4.019
115

Oud-Tweede Kamerlid

Harry van Bommel (1962) was van 1998 tot 2017 lid van de Tweede Kamer
voor de SP. Hij was daar woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken.
Hij was tevens lid van de parlementaire assemblee van de NAVO en de
OVSE. Voorafgaand aan zijn Kamerlidmaatschap was Van Bommel van
1994-1998 gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van de stadsdeelraad
Amsterdam-Oost (1990-1994). In 2017 zei hij zijn lidmaatschap van de SP
op uit onvrede over het gebrek aan interne democratie in de partij.

Van Bommel studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam en behaalde eerder een lesbevoegdheid aan de Hogeschool
Windesheim. Hij doceerde enkele jaren Nederlands en Engels aan het
ROC-Amsterdam. Tegenwoordig werkt Van Bommel als strategisch
bestuursadviseur van het college van Burgemeester en Wethouders in
Zwolle. Naast deze functie treedt hij op als internationaal
verkiezingswaarnemer voor de OVSE en als politiek consultant en trainer.

PvdA kan SP nu goed gebruiken

Het is zonneklaar dat minister Verhagen een jezuïetenstreek heeft geleverd

De val van het kabinet was onvermijdelijk. Niet omdat CDA en PvdA het oneens waren over Afghanistan maar omdat beide partijen niet met elkaar verder wilden. Een aanleiding is dan zo gevonden. Het had ook de JSF, de bezuinigingsronde of het rapport van de Commissie Davids kunnen zijn. Dit kabinet was eenvoudigweg uitgeregeerd. Vergelijk het maar met een slecht huwelijk waarbij één der echtelieden weg wil. Dat resulteert onvermijdelijk in een scheiding.

De kwestie Uruzgan verdient wat mij betreft nadere studie. Het is zonneklaar dat minister Verhagen een jezuïetenstreek heeft geleverd door een NAVO-verzoek uit te lokken waarvan hij wist dat de PvdA niet mee zou instemmen. ChristenUnie en PvdA hadden nota bene een motie ingediend die stelde dat de Nederlandse militairen uit Uruzgan zouden vertrekken en er niet een vergelijkbare missie in een ander deel van Afghanistan zou worden uitgevoerd. Aan de andere kant heeft de PvdA wel verwachtingen gewekt door zo lang en zo vaak over een mogelijk langer verblijf in Uruzgan te praten. Bovendien hebben de PvdA-ministers op 5 februari ingestemd met het versturen van de kennisgevingsbrief aan de Kamer. Daarin stond dat het verzoek van de NAVO zou worden onderzocht. Daarmee heeft de PvdA op twee borden geschaakt.
Volgens een peiling van TNS Nipo vindt 45% van de kiezers Uruzgan een kabinetscrisis waard. 35% meent dat deze kwestie geen crisis waard is. Dat betekent dat Bos in de ogen van veel kiezers een goede zet heeft gedaan door het ontslag van zijn ministersploeg aan te bieden. Zijn imago als draaikont kon ook wel een oppeppertje gebruiken. Nu kan hij als principieel politicus de campagne in. Dat hij in het debat donderdag zijn integriteit ter discussie kwam te staan doet daar weinig aan af. Uiteindelijk heeft hij immers zijn ontslag ingediend.
De PvdA wilde per se weg uit Uruzgan maar was wel bereid om een trainingsmissie elders in Afghanistan te steunen. Eigenlijk is dat raar. Waarom wel in een ander deel van het land en niet in de provincie die je kent omdat je er vier jaar militair actief bent? Het opbouwen van lokale contacten is letterlijk van levensbelang voor militair en civiel personeel. Zo bouw je een inlichtingenpositie op die van cruciaal belang is. De PvdA had een aantal randvoorwaarden voor een langer verblijf van Nederlandse militairen in Afghanistan. Er viel wel iets te onderhandelen en met had daar mogelijk ook wel uit kunnen komen. De wil was er echter niet meer.
In de campagne die nu gaat komen zullen de economische crisis en bezuinigingsvoorstellen centraal staan. Je kunt niet 35 miljard bezuinigen zonder in eigen vlees te snijden. Dat betekent dat ook in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en bij de politie harde klappen zullen vallen. Dat zijn sectoren waar ook veel PvdA-kiezers zitten. Wouter Bos zag het natuurlijk helemaal niet zitten om die kiezers met keiharde bezuinigingen te benaderen. Hij zou te boek komen te staan als de redder van de banken maar de sloper van banen. Dat ontloopt hij nu.
In de campagne zal de PvdA duidelijke keuzes moeten maken en daarmee dichter bij een linkse coalitie komen. Ze kan nu vrijuit kiezen voor het aftoppen van de hypotheekrenteaftrek, het tegengaan van marktwerking in de zorg, afblazen van deelname aan het gevechtsvliegtuig JSF, hogere belasting voor de hoogste inkomens enzovoort enzoverder. De handreiking die de SP eerder al deed naar de PvdA kan Bos nu goed gebruiken om voor dergelijke standpunten een meerderheid te halen. Dat vraagt wel een andere en open houding van de PvdA die tot op heden afkerig was van samenwerking met de SP.

Geef een reactie

Laatste reacties (115)