Laatste update 15:55
2.970
80

oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Ik ben op 2 november 1975 geboren in Khartoum (Soedan) en woon sinds 2005 in Den Haag. Ik ben vader van twee kinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik financial officer bij een maatschappelijke organisatie (Maatwerk bij terugkeer).
Sinds mijn jonge jaren heeft de politiek mijn aandacht getrokken. Het begon in Soedan waar ik vandaan kom. Destijds was ik actief in de studentenafdeling van de communistische partij op de Ahlia Universiteit. Het was mij duidelijk dat sociale ongelijkheid de maatschappij geen goed doet.
In 2006 heb ik het besluit genomen om mijn politieke activiteiten in Nederland voort te zetten. Het gedachtegoed van GroenLinks sprak mij aan. De visie die GroenLinks voor dit land heeft, kwam overeen met mijn visie. Daarom ben ik sinds september 2012 penningmeester van GroenLinks Den Haag geworden. Ik hou me bezig met het investeren in groene economie, armoedebestrijding, vrouwenemancipatie, tolerantie bevorderen, integratie en acceptatie van minderheden en hoe om te gaan met de verharding die laatste jaren in de maatschappij plaats vond en ten slotte met de politieke ontwikkeling in het Midden Oosten. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid.

PvdA, toon lef en hef jezelf op

Het is tijd voor een alternatief voor de Nederlandse bevolking met nog een sprankje hoop op een sociale, linkse partij

cc-foto: Medhus
cc-foto: Medhus

Tijdens het 70-jarig jubileum van de PvdA staat de cruciale vraag centraal of de sociaaldemocraten in deze tijd überhaupt nog wel nodig zijn. In de jaren 70 vormden prominente PvdA-ers als Den Uyl de brug tussen de linker- en de rechtervleugel van de partij, als ook tussen de generaties in de partij. Onder Wim Kok kwam de rol van prominente partijleden te vervallen na het succes van de samenwerking met de VVD en D66, waardoor de PvdA een kanteling maakte van democratisch socialisten naar sociaaldemocraten. Sindsdien is de linkervleugel van de PvdA verlamd en dat is nu duidelijk te zien in de peilingen. De PvdA verliest stemmen bij de vleet terwijl de VVD amper iets inlevert.

Dat de PvdA bewust heeft gekozen om met rechtse partijen te regeren, zoals met het CDA in het kabinet Lubbers-Kok begin jaren 90 en later met VVD in Paars 1 en 2, is niet voor niets. Het gedachtegoed van die partijen staat niet ver af van het gedachtegoed van de rechtervleugel van de PvdA. Dat zien we sterk terug in het beleid van dit kabinet. Stemmen op de linkervleugel die pleiten voor een sociaal asielbeleid worden de kop in gedrukt onder het motto: ‘Het land moet geregeerd worden’. Eenzelfde redenering die Rutte vaak gebruikt. Niet gek, want Rutte is van de linkervleugel van de VVD.

In de afgelopen jaren heeft de PvdA profijt gehad van strategische stemmen en daar gokt de partijtop nu weer op. Het is daarom dat Hans Spekman af en toe uitspraken doet zoals laatst over Wilders als gevaar voor de democratie. Op die manier dekt hij zich vast in voor de volgende verkiezingen. Maar als de PvdA echt kritisch kijkt naar hoe ze het doen als sociale partij die nu de kans heeft om sociaal beleid te voeren, en dat toch niet doet, moet ze eigenlijk het lef hebben zichzelf op te heffen.

In deze kabinetsperiode heeft de VVD meer kans gekregen om rechts beleid te voeren, dan ze ooit had durven dromen. Denk aan de bezuinigingen in de thuiszorg en de verharding van het asielbeleid. Het is allemaal mede dankzij de PvdA.

Het is daarom nu tijd voor partijen als GroenLinks en de SP om die verdwenen linkervleugel van de PvdA te vervangen. Die twee partijen zijn de laatste hoop voor een sociaal en menselijk beleid. Het zijn de partijen die het meest trouw zijn gebleven aan hun idealen en die wél steeds het eerlijke verhaal durfden te vertellen. Een samenwerking tussen GroenLinks en de SP is het enige alternatief voor de Nederlandse bevolking met nog een sprankje hoop op een sociale, linkse partij.

Geef een reactie

Laatste reacties (80)