2.810
50

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

PVV: Brinkman versterkt machtspositie

Hedenmiddag heeft Hero Brinkman op grond van behaalde voorkeurstemmen zijn machtspositie binnen de PVV op nadrukkelijke wijze versterkt.

De interne “degradatie” binnen de PVV plaatsingslijst is wat Hero Brinkman betreft meer dan teniet gedaan. Op grond van de behaalde 18.865 voorkeurstemmen belandt Brinkman vanaf plaats elf in een keer op plaats drie in de PVV-fractie. Een reuzesprong die ongetwijfeld de weerslag is van de opzet om van de PVV een daadwerkelijke partij te maken geschoeid op intern-democratische leest.

De consequenties van een en ander zijn tweeledig.

Enerzijds valt het democratische gedachtengoed bij de PVV-stemmer in goede aarde. Hetgeen Brinkman de zo door hem gewenste steun in de rug oplevert om zijn streven met nog meer nadruk op de politieke agenda van de PVV te houden. Onder verwijzing naar mijn eerdere artikel Hero Brinkman: Geert Wilders ziet mij als bedreiging kan zulks niet anders uitgelegd worden dan: meer tweespalt binnen de PVV.

Anderzijds is de conclusie eens temeer gerechtvaardigd, dat Hero Brinkman een machtsfactor van grote betekenis is geworden, zo hij dat al niet was. Met het vermogen de PVV te maken of te breken, tijdens coalitiebesprekeningen alsook ingeval van eventuele coalitiedeelname van de PVV. Dit gegeven zal ongetwijfeld ter kennis genomen worden door mogelijke coalitiepartners.

De wetenschap dat de versterkte positie van Brinkman op plaats drie van de PVV deze laatste een zeer risicovolle coalitiepartner maakt zal zonder enige twijfel menig wenkbrauw doen fronsen bij zowel VVD als CDA. Ondanks alle verzekeringen van de PVV zelve: terecht. De PVV is hierdoor eens temeer een risicofactor van belang gebleken in het kader van welke coalitievorming dan ook.

Dit stuk staat ook op de website Hollandsche Politiek.

Geef een reactie

Laatste reacties (50)