2.899
21

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

PVV: broer Wilders toch beoogd opvolger?

PVV-vooman Geert Wilders sloot zijn optreden bij NOVA hedenavond af met de mededeling dat omtrent zijn opvolging bij de PVV wel degelijk was nagedacht.

Alhoewel hij weigerde daar publiekelijk uitsluitsel over te verschaffen, benadrukte hij dat in geen geval zijn broer als opvolger mocht worden aangemerkt. Is dit wel zo?

De mededeling zorgt alom voor gefronste wenkbrauwen en zelfs tot enige paniek. Zowel de PVV-fractie als de PVV-aanhang wenst immers een optimale waarborging van het voortbestaan ingeval van onverhoopt verscheiden van Geert Wilders zelf. Een begrijpelijke reactie derhalve.

Teneinde iedere mogelijke geruchtenstroom op voorhand de kop in te drukken is in het belang van Nederland, Europa, inderdaad zelfs op mondiaal niveau een statement dringend noodzakelijk.

mededeling van orde

Het is zeer wel mogelijk dat de afgelopen jaren er binnenskamers op gezette tijden indringend gesproken is tussen Geert Wilders en ondergetekende omtrent dit heikele maar desalniettemin noodzakelijke onderwerp. Waarbij een veelheid van scenario’s de revue zijn gepasseerd, omtrent onderwerpen zoals daar zijn: richting, democratisering, fondsenbeheer, klasjes-onderwijs, screening van mogelijke kandidaten in alle geledingen van representatie in de Nederlandse en Europeese politiek. Om slechts een gering aantal punten van aandacht te noemen.

Met name het onderwerp “een frisse nieuwe wind” na eventueel opvolgerschap zou in deze context dagen, weken zoniet maanden onderwerp van gesprek voor beide betrokkenen geweest kunnen zijn.

Enerzijds zou de huidige PVV-fractieleider de redelijkheid en argumentatie voor een dergelijk nieuw geluid alleszins kunnen billijken; daar leek weinig tegen in te brengen. Anderzijds onderkende hij dat de “huidige wind” weliswaar aan sterkte overduidelijk aan het afnemen was – “windkracht 2 – 3, ten hoogste 4 op de schaal van Beaufort” zo werd hem door kenners her en der ingefluisterd. Zijn eigen politieke instinct zei hem echter dat uitschieters tot wel kracht 7 bepaald niet tot de onmogelijkheden behoorden.

Een discussie welke te herleiden viel tussen enerzijds de lange-termijn-verwachting en anderzijds wellicht sterke, doch relatief kortdurende windvlagen. Om in weerterm-analogie te blijven.

De conclusie welke uiteindelijk door de PVV-leider werd getrokken was na veel wegen en wikken uiteindelijk een duidelijke. Ondergetekende Paul Wilders moch dan wel de ideale kandidaat lijken; “eigen wind eerst” was het eindoordeel.

Het is derhalve zeer wel mogelijk, dat wij niet tot een gezamenlijke eenduidige conclusie zijn gekomen. Daarmee zou de conclusie gerechtvaardigd zijn dat ondergetekende niet mag worden aangemerkt als beoogd opvolger van zijn broer.

Althans: nu nog niet.

einde mededeling van orde

Bezorgde PVV-aanhangers kunnen alhier de benodigde informatie vinden om de PVV-voorman te benaderen met het verzoek zijn standpunt in dezen te heroverwegen.

Dit stuk staat ook op de website Hollandsche Politiek

Geef een reactie

Laatste reacties (21)