2.846
98

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

PVV, de agenda van Islamafobie en Nationalisme

De PVV heeft bij monde van Geert Wilders vandaag haar verkiezingsprogramma gepresenteerd onder de pakkende titel “‘De agenda voor hoop en optimisme”.

Bij nadere beschouwing dekt slogan “De agenda voor Islamafobie en Nationalisme” de lading aanzienlijk beter.

De Hollandsche vlag van de PVV dekt bij nadere beschouwing bepaald niet de lading: hoop en optimisme is ver te zoeken. Integendeel: angst, islamafobie en verregaand nationalisme kenmerken het overigens niet door het CPB doorberekende programma. In vogelvlucht enkele in het oog springende door de PVV aangeboden oplossingen:

1. Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding “Antilliaan”
“Iedereen” impliceert vanzelfsprekend veel meer dan “Antilliaan”. Het opdelen van de Nederlandse bevolking naar etnische afkomst heeft simpelweg geen enkele toegevoegde waarde op welke wijze dan ook. Conclusie: het betreft hier niet meer of minder dan pure stigmatisering. Een abjecte maatregel welke niet alleen de maatschappelijke coherentie ondergraaft, doch tevens connotaties oproept.

2. Heropvoedingskampen
In onder meer de Verenigde Staten zijn met deze maatregel ervaringen opgedaan. Uit onderzoeken is gebleken dat de resultaten te verwaarlozen zijn. Afgezien van dit gegeven horen dit soort pseudo-oplossingen niet thuis in een samenleving als de onze. Het Nederlandse strafrecht is en dient de basis te zijn voor welke vorm van strafmaten dan ook. Conclusie: een pseudo-oplossing zonder enige rechtsgrond en mogelijk resultaat. Gebakken lucht zo u wilt.

3. De Islam is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst
Oude wijn in oude PVV-zakken. De Nederlandse grondwet is overduidelijk wat dit uitgekauwde onderwerp betreft. Ook de PVV kan daar niet omheen. Conclusie: wellicht aardig als borrelpraat in de kroeg ingeval van langdurige stilte. Ver van de realiteit.

4. Verbied de boerka en de Koran, belast hoofddoekjes
Klaarblijkelijk is de “kopvoddentaks” nog niet begraven, de Koran nog steeds veroordeeld tot boekverbranding. Conclusie: De Islamofobe teneur krijgt voor zover nog nodig steeds duidelijker vorm.

5. Registratie van dubbele nationaliteiten
Meer van hetzelfde. Zie mijn commentaar onder 1. hierboven.

6. Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties
Een discriminatoir voorstel van de eerste orde waarmee een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking buiten de samenleving wordt gesteld. Punt 1. en punt 5. bovenvernoemd krijgen hiermee daadwerkelijk praktische inhoud. Conclusie: een voorstel Nederland onwaardig. Plaatsvervangende schaamte is hier meer dan gepast. De PVV fungeert eens temeer als splijtzwam en werpt cohesie en wederzijds respect verre van zich.

7. Stoppen re-integratie, het werkt niet en kost miljarden
Een maatregel welke niet meer of minder kan beogen groepen direct en op termijn te isoleren van de Nederlandse samenleving. Hetgeen vanuit PVV-optiek niet anders dan kan leiden tot een grotere groep mensen welke het predikaat “ongewenst” opgeplakt zullen krijgen. Conclusie: verwerpelijke en sociaal-schadelijke maatregel.

8. Geen uitkering voor boerkadraagsters of mensen die slecht Nederlands spreken
Het net sluit zich meer en meer. Wederom het sociaal isoleren en maatschappelijk straffen op grond van…klederdracht???

9. Stop islamisering in de zorg, stop voortrekken allochtonen en illegalen
Islam, allochtonen en illegalen worden gemakshalve op een grote “PVV-hoop” gegooid. Wat vervolgens deze kretologie exact inhoud blijft onduidelijk en op geen enkele wijze onderbouwd. Conclusie: anticiperen op onderbuikgevoelens.

10. Strijd tegen Islam moet het kernpunt van ons buitenlands politiek beleid worden
Tunnelvisie ten top. Nederlandse buitenlandse politiek heeft een scala van andere, zwaarwegendere kernpunten welke prioriteit hebben boven deze op pure angst gebaseerde stellingname.

Bovenstaand een willekeurige greep uit het PVV-programma. De lijst kan zonder moeite worden aangevuld. Mocht u het programma eens door willen lezen, dan kunt u hier terecht.

Wat biedt het PVV-programma daarnaast? 10.000 extra politie-agenten en extra zorg. Plus een marginaal belastingvoordeel in schijf II. Inderdaad: met dit totaalpakket biedt de PVV de kiezer alle oplossingen aan om sociaal en economisch het tij te doen keren, nietwaar? Helaas. De constatering is op zijn plaats dat zulks verre van het geval is.

Tenslotte. Geert Wilders benadrukte in zijn presentatie vele keren niet vies te zijn van een “gedoogrol” ingeval de PVV geen onderdeel zal vormen van de komende regereringscoalitie. Dit sluit wonderwel aan bij mijn eerdere publicatie dat de PVV niet wil regeren. Het lijkt er meer en meer op, dat die optie de enige is welke de PVV uiteindelijk nog rest.

Dit stuk staat ook op de website Hollandsche politiek.

Geef een reactie

Laatste reacties (98)