2.082
68

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

PVV, de dubbelganger

Wie is de 2000 jaar oude voorganger van Wilders?

Hij werd geboren in 1963 te Venlo. De schrandere, blondharige provinciaal met blauwe ogen maakte een schitterende politieke carrière, werd Tweede Kamerlid en fractieleider. In deze functies streefde hij ernaar met grote ernst en gestrengheid de (oud-)Nederlandse tradities te handhaven. Als Tweede Kamerlid en gevat spreker waarschuwde hij voor de permanente bedreiging van de Islam.

Als behoudsgezinde stond hij ook argwanend tegenover de nieuwe tijd en aldus afwijzend tegenover de sterk opkomende invloed van de Islamitische cultuur. Typerend in dit opzicht is zijn houding tegenover de Islam: “Ze hebben niet alleen gezworen ons allemaal uit te roeien, maar ze laten er zich nog voor betalen ook.”

In de bovenstaande omschrijving herkent u ongetwijfeld de PVV-voorman Geert Wilders. Er zit echter een enkel addertje onder het gras. Deze persoonsomschrijving behoort toe aan een geschiedkundig bekend persoon van meer dan tweeduizend jaren geleden. Aan u om te achterhalen wie.

Enige zaken zijn omwille van de duidelijkheid geactualiseerd, zoals geboortedatum, politieke functiebenamingen en de naam van de bedreiging. Ook is de quote onverkort over genomen, alhoewel deze nimmer letterlijk door Wilders is gebezigd.

De essentie blijft echter overeind: de essentie in overeenkomst wat inhoud en de wijze van denken betreft. Wat dat betreft heeft deze millenium-oude politicus een ware dubbelganger gevonden in de PVV-voorman.

Waarmee gezegd dat er in feite niets nieuws onder de zon is. De wens om nationale tradities te handhaven en zo mogelijk terug te keren in de tijd, de afwijzing van andere culturen en bijbehorende religie(s): oude wijn in nieuwe zakken. Zoals moge blijken heeft de wereld de oude wijn overleeft. Dat zal ook in nieuwe zakken het geval blijken. Laat dat een weliswaar schrale maar toch hoopvolle conclusie zijn.

Tenslotte: diegene welke als eerste de naam van de geschiedkundige persoon achterhaalt kan wellicht in aanmerking komen als erelid van naar keuze de PVV, de VARA of van GeenStijl. Succes niet volledig gegarandeerd.

Deze tekst verscheen ook op Hollandsche Politiek

Geef een reactie

Laatste reacties (68)