6.228
241

Sectretaris Omroep NVJ

Marc Visch is sinds 2005 Secretaris Omroep van de beroepsvereniging van journalisten (NVJ). Ook is hij bestuurslid van D66 in de gemeente Heemskerk-Beverwijk.

PVV wil IKON de mond snoeren

De visie van de PVV ten aanzien van de publieke omroep is glashelder. Vanuit een gecreëerde underdog positie iedereen met kritiek op de PVV bikkelhard de mond snoeren

Grote hilariteit vorige week over het voorstel van de PVV om Radio 2 een quotum Nederlandstalige muziek op te leggen. Op Twitter was het de hele maandagmiddag zelfs trending topic. Publicitair heeft Martin Bosma daarmee uitstekend gescoord. Minder aandacht kreeg zijn kwalificatie van de IKON. Een omroep die de mond gesnoerd moet worden omdat zij in haar programma’s, naar de mening van Bosma, veel te kritisch is tegen de PVV. “Het kan toch niet zo zijn dat een uit belastingcenten betaalde omroep zulke programma’s uitzendt?”

Normaal gesproken een retorische vraag, maar sinds de PVV in het centrum van de macht zit niet meer. PvdA-collega Martijn van Dam probeerde de mening van Bosma te ondergraven. “Ik moet er niet aan denken om te stellen dat De Telegraaf verboden moet worden omdat zij af en toe niet al te PvdA gezind schrijven.” “Maar natuurlijk niet, want De Telegraaf is een commercieel bedrijf en wordt niet betaald met belastingcentjes”, aldus Bosma. En daarmee was het einde discussie.

Martin Bosma is de man van de mantra’s. Consequent heeft hij het over de ‘staatsomroep’. Terwijl hij als oud-medewerker van diverse publieke omroepen als geen ander moet weten dat een publieke omroep volstrekt onafhankelijk moet zijn, terwijl een staatsomroep het woord van de zittende macht dient uit te dragen. Het is dan ook de vraag of Bosma constateert dat er sprake is van een staatsomroep in Nederland of dat dat zijn diepe wens is. Gezien zijn uitlatingen en moties heb ik de sterke neiging het laatste te veronderstellen.

De IKON is een zogeheten 2.42-omroep; een omroep zonder leden die programma’s moet uitzenden vanuit een levensbeschouwelijke stroming. Je kunt een flinke boom opzetten over nut en noodzaak van dergelijke omroepen in het publieke bestel, maar programmamakers de mond snoeren omdat ze programma’s maken die een politicus niet welgevallig zijn is over de grens. Als een parlement er in meerderheid mee akkoord gaat is ronduit sprake van staatscensuur.

En waar gaat het allemaal over? Twee jaar geleden werd in het programma OBA Live enkele bekende Nederlanders, waaronder ook Bart Jan Spruyt in de gelegenheid gesteld om in een column zich te richten tot de PVV-kiezer. Overigens was ook Wilders gevraagd, maar heeft (zoals vaker) niet gereageerd op de uitnodiging. Het leidde tot Kamervragen, maar toenmalig minister Plasterk wenste zich niet met de inhoud van de publieke omroep te bemoeien. En voor het komende televisieseizoen staat een programma over populisme in Europa met Paul Rosenmöller op het schema. Tsja en Paul Rosenmöller is oud-Groen Links fractievoorzitter en dus per definitie fout. Tenminste zo fout dat daar geen belastingcentjes aan uitgegeven mogen worden.

In discussies over de bezuinigingen van het kabinet wordt vaak verweten dat er geen visie aan ten grondslag ligt. Of het nu gaat om de cultuur, het PGB, de geestelijke gezondheidszorg of de publieke omroep. De visie van de PVV in het algemeen en Martin Bosma in het bijzonder ten aanzien van de publieke omroep is glashelder. Vanuit een gecreëerde underdog positie iedereen met kritiek op de PVV bikkelhard de mond snoeren. Wie betaalt bepaalt. En dus kon Bosma zich twee weken geleden in het achterkamertjesoverleg met CDA en VVD melden met een lijstje programma’s die in zijn ogen per direct van de zender moesten.

Het woord ‘vrijheid’ staat bij de Partij voor de Vrijheid van Martin Bosma niet voor ‘vrijheid van meningsuiting’ of ‘persvrijheid’. Stuitender is het dat CDA en VVD zich niet alleen stil houden als inhoudelijke inmenging geagendeerd wordt, maar dat er ook nog mee ingestemd wordt. In dat licht bezien is het helemaal niet om te lachen dat Radio 2 met een motie opgescheept wordt waar in staat dat er tenminste 35 procent Nederlandstalige muziek gedraaid moet worden. Laat staan dat de IKON inhoudelijk volledig vleugellam wordt gemaakt. Als dergelijke situaties zich zouden hebben voorgedaan in het buitenland, was Nederland (met de PVV voorop?) de eerste om het neer te sabelen. Maar nu houdt iedereen zijn mond.

Gelukkig mag ik dit allemaal zeggen van Martin Bosma. De NVJ is een vereniging van leden en hangt niet aan het subsidie-infuus. En dan mag alles van de PVV.

Geef een reactie

Laatste reacties (241)