5.173
60

Activist

Natasha is in 1992 geboren en getogen in Arnhem. Al op jonge leeftijd werd haar interesse gegrepen door vraagstukken over de maatschappij en haar tekortkomingen. Haar fascinatie voor het Midden Oosten en de Arabische wereld bracht haar naar de Nijmeegse Radboud Universiteit, al was dat niet voor lang. Maar niemand weet wat de toekomst brengt.

Racisme tref je overal, maar dat is geen excuus

Hoe een video tegen discriminatie werd overladen met racistische reacties

Is het niet ironisch? Je maakt een video over de ontkenning van discriminatie en racisme in Nederland. Vervolgens grijpt een groep mensen de video aan om hun discriminerende en racistische gal te spuien. De reacties bevestigen waarom aandacht voor de problematiek juist nu belangrijk is. Discriminerende en racistische opvattingen worden steeds meer sociaal geaccepteerd zolang je het maar goed verpakt, er een verklaring voor hebt of een andere drogreden voor kunt verzinnen.

Vorige week lanceerden DWARS, PINK! en de Jonge Socialisten een video tegen discriminatie en racisme in Nederland. In de video komen vijf jongeren aan het woord over alledaagse discriminerende en racistische uitspraken. De uitspraken zijn herkenbaar voor veel mensen die dagelijks met discriminatie en racisme worden geconfronteerd. 

Ontkenning
Na actie volgt vaak reactie. Bij de lancering was ik me er dan ook van bewust dat de video een negatieve stroom aan reacties op gang zou brengen. ‘Sinds wanneer is een moskee een ras?’ durfde GeenStijl zich af te vragen. Een knappe afleidingsmanoeuvre voor de discriminerende en racistische laag die achter de uitspraken schuilt.

Zelden komen mensen in verzet tegen de komst van een moskee omdat ze zich oprecht zorgen maken over de mogelijke parkeeroverlast. Al is dat een mooi argument om je achter te verschuilen. Wanneer je doorvraagt waarom mensen geen moskee in hun wijk willen komt in veel gevallen de aap uit de mouw. Het verzet en de afkeer zijn gericht tegen de mensen die de moskee bezoeken, moslims, die in veel gevallen deel uit maken van een etnische minderheid in Nederland. Het verzet richt zich dus tegen mensen, tegen wie ze zijn, tegen welk kleurtje ze hebben en tegen waar ze in geloven. 

Dat etnische en religieuze minderheden nog steeds niet geaccepteerd worden als onderdeel van de Nederlandse samenleving blijkt uit de reacties die constant verwijzen naar landen als Turkije, Somalië en Marokko. Dat Nederland het land is waar je voor het eerst je ogen opende, dat doet er niet toe. Als etnische en religieuze minderheid heb je te accepteren dat je geconfronteerd wordt met discriminatie en racisme omdat het op andere plekken in de wereld nog zoveel slechter is. Dankbaar zul je zijn! Je bent en blijft immers altijd onderdeel van een minderheid. Je dient je maar naar die ondergeschikte positie te gedragen.

Niet discriminatie en racisme jegens religieuze en etnische minderheden in Nederland vormen het probleem, volgens deze opvattingen. Nee. Veel zorgelijker is dat de blanke, autochtone, heteroseksuele man of vrouw in Nederland wordt geconfronteerd met het probleem. Althans, dat is wat in veel van de negatieve reacties wordt beweerd. ‘Allochtonen worden overal voorgetrokken.’ Daar waar de strekking van veel reacties is dat racisme wordt aangegrepen als excuus voor persoonlijk falen, werkt het mechanisme kennelijk niet andersom. Ahmed kan geen baan vinden? ‘Persoonlijk falen!’ Jan kan geen baan vinden? ‘Slachtoffer van positieve discriminatie en het systeem.’ 

Maar zij…
Discriminatie is universeel en komt voor binnen alle lagen van de samenleving. Ik kan echter niet accepteren dat discriminatie van alle tijden is. De strijd tegen discriminatie is een proces waarin confrontatie, bewustwording en acceptatie centraal staan. Ik weiger mee te gaan in het discours van wij en zij tegenstellingen, van mensen die beweren dat bepaalde gemeenschappen een etnisch of cultureel monopolie op discriminatie hebben. 

Deze video gaat over discriminatie van etnische en religieuze minderheden in Nederland. Dat in negatieve reacties wordt beweerd dat discriminatie van andere minderheden mij niets kan schelen is klinkklare onzin. Ik verzet me tegen iedere vorm van discriminatie en mijn bloed kookt ook wanneer ik hoor dat er mensen binnen gemeenschappen worden gediscrimineerd op basis van wie ze zijn en om van wie ze houden. 

Waar ik me van distantieer is het constant culturaliseren van de problematiek. De mensen die het treft zijn hier niet mee geholpen en het levert in geen enkel opzicht een constructieve bijdrage aan de oplossing. Integendeel. Het wekt namelijk de schijn dat er in blanke, autochtone gemeenschappen geen weerstand en afkeer is naar mensen met een andere seksuele geaardheid. Onzin! Ook binnen de blanke, autochtone gemeenschap in Staphorst zijn er op dit gebied nog bergen te verzetten.

De negatieve reacties bevestigen voor mij waarom de video en verdere bewustwording op het gebied van discriminatie en racisme zo hard nodig zijn. In de afgelopen jaren is er in Nederland een klimaat ontstaan waar discriminatie en racisme sociaal geaccepteerd worden, zolang er maar een excuus voor is. Laat een ding duidelijk zijn; discriminatie en racisme kennen geen excuus. We mogen niet langer wegkijken en zwijgen zolang minderheden in onze samenleving respectloos worden bejegend. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Laten we die verantwoordelijkheid nemen. 

Check de video.

Geef een reactie

Laatste reacties (60)