4.492
109

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Rechters verheffen kleinzerigheid ten troon

Zowel de veroordeling van Jerry Afriyie als de schoolfotoschool zijn belachelijke ontsporingen

Het lijkt wel of de rechters in dit land een nieuwe hobby hebben gevonden. Zij verheffen de kleinzerigheid ten troon. Twee islamitische moeders krijgen vijfhonderd euro schadevergoeding omdat de  school van hun kinderen het gewaagd heeft tijdens het Offerfeest de klassenfoto te laten maken. Daardoor moest hun kroost immers ontbreken. Ook de anti-Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie is vijfhonderd euro lichter gemaakt. Die moet hij betalen aan een agent die hij volgens het Openbaar Ministerie heeft geduwd en in zijn been geknepen. Deze functionaris – mind you – was in volle ME-uitrusting met alle bescherming en bewapening die daarbij hoort. Jerry had zich, aldus het hof, niet tegen zijn hardhandige arrestatie mogen verzetten. Om te voorkomen dat hij het nog een keer doet, hangt hem ook nog een voorwaardelijke boete eveneens van vijfhonderd euro boven het hoofd.

Rechters
cc-foto: Blogtrepeneur

Wat hebben deze uitspraken nog meer gemeen behalve de fixatie op vijfhonderd euro? Ze laten allebei de verwrongen omgang zien van het gezag met cultureel conflict. In een volwassen samenleving werkt het zo: iedereen gaat zijn eigen gang, viert zijn eigen feesten, onderhoudt zijn eigen gedenkdagen en houdt zich desgewenst aan de taboes van de eigen wereldbeschouwing. Tegelijkertijd wordt een open samenleving gekenmerkt door debat. Het kan zijn dat anderen kritiek hebben op jouw levensbeschouwing en jouw levenswijze. Ze stellen vraagtekens bij het dragen van een hoofddoekje als er vreemde mannen in de buurt zijn. Ze menen dat zij belachelijk worden gemaakt en gediscrimineerd door het verschijnen van de blackface-figuur Zwarte Piet, ze noemen de besnijdenis jongetjesmishandeling. Ze menen dat je hel en verdoemenis wacht omdat je niet in God gelooft of ze vinden juist dat elk geloof in een opperwezen ten verderve leidt. De overheid garandeert dat dit debat voortgang kan vinden, want dat is het kenmerk van een vrij land. Ze beschermt iedereen die in zijn of haar vrijheid bedreigd wordt, bijvoorbeeld door groepsdruk. Zelf kiest de overheid voor geen enkele levensbeschouwing. Zij is in dit opzicht neutraal.

In zo’n land is het best mogelijk om voor je kinderen een speciale vrije dag te vragen als je een belangrijk godsdienstig feest in eigen kring wil vieren. Maar je kunt niet van de school eisen dat die zijn agenda aanpast bij jouw levensbeschouwelijke eigenaardigheden. Dan kan het zijn dat je kinderen niet op de schoolfoto komen omdat jij op dat moment het vieren van het Offerfeest in eigen kring belangrijker vond. Daar moet je dan een offertje voor brengen. Zo zit het land in elkaar.

Op dezelfde manier zijn er veel mensen die het belangrijk vinden te laten zien dat zij niet gediend zijn van Zwarte Piet. Zij willen in dat kader graag gebruik maken van het demonstratierecht. En wel op de dag dat Sint Nicolaas met Pieten en alles zijn officiele rechtstreeks door de TV uitgezonden intocht houdt. Zolang zij die intocht niet verstoren maar uitsluitend zichtbaar zijn, is daar niets tegen in te brengen. Heb je bezwaar tegen de aanwezigheid van zulke demonstranten? Dan moet je je eigen oogkleppen meebrengen, want de overheid zal ze niet voor je uit zicht verwijderen.

Die dingen horen in Nederland te kunnen. Je moet daar tegen kunnen als gelovige in het traditionele sinterklaasfeest, zoals ik dat ben. Je leeft in een vrij land. Omgekeerd kan aan de tegenstanders van Zwarte Piet niet worden tegemoet gekomen als zij eisen dat deze figuur hen nooit onder ogen zal komen.

Had destijds de politie zich terughoudend opgesteld, dan waren Jerry en zijn aanhangers, overtuigd van hun eigen gelijk na de intocht gewoon vertrokken.

In plaats daarvan gaat de politie over tot hardhandige ordehandhaving en komen er processen van. Nu heeft de rechter de ME belachelijk gemaakt door een stoere agent vijfhonderd euro toe te kennen omdat hij in zijn been geknepen is. Een belachelijke ontsporing.

Net zoals die affaire met de schoolfoto een belachelijke ontsporing is.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (109)